Agencija za javne nabavke za Interview.ba: Bh. institucije će imati pravo izvršiti javne nabavke bez postupka u slučaju kada je ugrožen javni interes

Agencija za javne nabavke BiH nedavno je dala tumačenje kako će ugovorni organ postupati u situacijama krajnje hitnosti, kada nije moguće primjeniti redovne postupke, ali ipak ima dovoljno vremena i u situacijama kada je potrebno reagovati istog momenta, recimo, u roku od sat vremena ili nekoliko minuta. Kako je za Interview.ba rečeno iz Agencije, ovo mišljenje odnosi se na sve instítucije koje sada moraju neophodno brzo djelovati u vezi sa nabavkom prouzrokovanom nepredvidivim događajima.

– Uglavnom će to biti zdravstvene instîtucije, ali i bilo koja druga institucija koja mora u ovom momentu provoditi neophodne nabavke. Ono što je bitno jeste da je stav vezan samo za neophodne nabavke. U ovoj situaciji Agencija je apelirala na sve ugovorne organe u BiH da ne pokreću postupke koji nisu neophodni u ovom trenutku – naveli su.

Kažu i kako su ugovorni organi dužni da i u ovim slučajevima „poštuju odredbe Zakona i pratećih podzakonskih akata, a ponuđači su dužni da se ponašaju u skladu sa tržišnim okolnostima“.

Na pitanje da li je moguće da dođe do zloupotreba javnih nabavki zbog stava „krajnje hitnosti“, odgovorili su nam:

– Ukoliko bude zloupotrebe ionako teške trenutačne situacije za našu državu, po pitanju gornjih procedura, Agencija će svakako, po saznanju obavijestiti nadležne organe. Što se tiče krajnje hitnosti, kada je potrebno reagovati istog momenta, npr. u roku od jednog ili dva sata, ili nekoliko minuta, kada objektivno nije moguće primjeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja, ugovorni organi mogu izvršiti nabavku bez postupka, ukoliko za takvo postupanje ima osnova u nekom materíjalnom zakonu kao što su npr. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u BiH, Zakon o zaštiti spašavanju ljudi i materijalnih dobara u BiH od prirodnih i drugi nesreća i slično-.

Napominju da su to situacije neophodne da bi se spasili ljudski životi, spriječila ili ublažila epidemija ili materijalna šteta, odnosno situacije kada je ugrožen javni interes.

– Svako drugačije postupanje i eventualno zloupotrebljavanje postupaka, odnosno ne provodenje postupaka bez razloga, treba biti sankcionisano i prijavljeno nadležnim organima – napominju.

Ranije su iz Agencije pojasnili da je primjena pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci za hitne nabavke kada je ovaj postupak vremenski moguće provesti i pozivanje na izuzeće od primjene Zakona kada nije moguće provesti niti jedan postupak u skladu sa naprijed navedenim, opravdana samo ukoliko se nabavka ne odugovlači i može se odnositi samo na one nabavke koje su neophodne da bi se spasili ljudski životi, spriječila ili ublažila epidemija ili materijalna šteta, te se shodno tome ne mogu primijeniti na redovne nabavke, odnosno na nabavke koje zaista nisu neophodne.

Naglašavaju da su i u navedenim slučajevima ugovorni organi dužni da poštuju sve odredbe Zakona i pratećih podzakonskih akata.

Iz Agencije za javne nabavke BiH u saopćenju za javnost također skreću pažnju ponuđačima da se ponašaju u skladu sa tržišnim okolnostima i da ne zloupotrebljavaju navedenu situaciju jer će u tom slučaju biti obaviješteni nadležni organi.

(Ines Sandžaktarević, Interview.ba)

Prethodna vijest

Poslodavci koji otpuste radnike neće dobiti pomoć Vlade RS

Naredna vijest

Zabrana kretanja svim osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 u FBiH