f911c453d916caec7e4830c4f7a83a4c
f911c453d916caec7e4830c4f7a83a4c

Kantoni moraju snositi trošak izolacije građana: Zaštitite prava koja vam po zakonu pripadaju!

27.10.2020.


“Prema zakonu, trošak kućne izolacije pada na teret budžeta kantona! Zaštitite stoga svoja prava koja vam po zakonu pripadaju”, napisao je na svom Facebooku ekonomski analitičar Eldar Dizdarević. 

Važno obavještenje svima koje su ljekari bilo gdje u Federaciji BiH poslali u kućnu izolaciju. Prema zakonu, trošak kućne izolacije pada na teret budžeta kantona! Zaštitite stoga svoja prava koja vam po zakonu pripadaju, napisao je ekonomski analitičar Eldar Dizdarević na svom Facebook profilu, te je detaljno pojasnio građanima detalje koje trebaju znati.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj 29/05, a možete ga naći na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: https://www.fmoh.gov.ba/…/zakon-o-zastiti-stanovnistva.

 U članu 47 tog zakona se kaže sljedeće: „Kućna izolacija provodi se u svim slučajevima kada se na osnovu ocjene epidemiološke ugroženosti izoluju članovi porodice za koje postoji sumnja da su oboljeli od zaraznih bolesti, a koja se mora isključiti kliničkim i dijagnostičkim metodama. O kućnoj izolaciji odlučuje nadležni kantonalni ministar na osnovu epidemiološkog izvještaja nadležnog kantonalnog zavoda, uz konsultovanje stručnog ekspertskog tima nadležnog kantona u roku od 24 sata rješenjem protiv kojeg je dozvoljena žalba koja ne odlaže izvršenje. Kućna izolacija traje dok se zarazna bolest klinički i dijagnostički ne isključi. Troškovi kućne izolacije padaju na teret budžeta kantona“. 

Dakle, zakon vam garantuje određena prava. Tražite od ljekara ili epidemiologa rješenje o izolaciji. Insistirajte na tome, moraju vam dati rješenje. Ali, pazite, uglavnom izbjegavaju da daju rješenje upravo zbog ovog člana zakona nego vas upute ljekaru da vam otvori bolovanje. Tražite rješenje o izolaciji i onda tražite da vam se iz budžeta kantona u kojem živite pokriju troškovi izolacije. Prema zakonu imate prava na to. Ne dozvolite da ljudi na vlasti, ljekari i epidemiolozi uzimaju od vas sredstva na koja imate pravo tako što vam neće izdati rješenje nego doznake za bolovanje. Dijelite dalje. Neka ljudi u FBiH znaju koja prava imaju prema zakonu – napisao je Dizdarević.

(Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss