Vlada BPK usvojila niz mjera s ciljem prevencije širenja koronavirusa

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici, kojoj je prisustvovala i predsjedavajuća Skupštine BPK Edita Velić, te direktori Zavoda za javno zdravstvo, Uprave za civilnu zaštitu i Direkcije robnih rezervi, Mediha Bičo, Ramo Živojević i Asim Vilić, razmatrala je aktuelnu problematiku na području Bosanskopodrinjskog kantona Goražde vezanu za pandemiju koronavirusa.

Nakon razmatranja zaključaka i naredbi kantonalnog i federalnog kriznog štaba, te naredbi federalne Vlade koja je juče proglasila stanje nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada je usvojila niz zaključaka i mjera s ciljem prevencije širenja ove bolesti na području Kantona.

Osim mjera koje se odnose na dezinfekciju svih javnih institucija, ustanova i objekata,  sedmičnog pranja ulica, obezbjeđenja dezinfekcionih sredstva u svim ugostiteljskim objektima i javnim institucijama, te kontrole lica koja su izolaciji, Vlada je predložila mjere kojim će se suzbiti ili ublažiti nestašica prehrambenih i higijenskih proizvoda na tržištu kantona te zaštititi potrošači i poslovanje privrednih subjekata.

S tim u vezi, Vlada je na prijedlog Ministarstva za privredu donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojom se za pojedine proizvode sa liste koja je sastavni dio odluke, propisuje zadržavanje cijena na nivou zatečenom na dan 5.mart 2020.godine. Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti Kantona, grada i općine propisane članom 9.Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i higijenske potrepštine koje prodaju privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i malo.

Jedna od mjera Ministarstva za privredu, čija realizacija je danas započela, je da se svim privrednim subjetima na području kantona pošalje anketni upitnik s ciljem dobivanja informacija o trenutnom poslovanju, uvozu roba, izvozu gotovih proizvoda, kao i informacije o daljem poslovanju, sa akcentom na obim proizvodnje i njenu održivost u narednom periodu.

Predloženo je da se razmotri mogućnost smanjenja obaveza privrednim subjektima u skladu sa finansijskim i zakonskim mogućnostima. a na osnovu izvršene analize štetnih uticaja izazvanih koronavirusom na privredne subjekte u našem Kantonu.

Takođe, razmatrana je mogućnost subvencioniranja proljetne i jesenje sjetve, prije svega žitarica, krompira i drugih bitnih usjeva kroz dodjelu sjemena kao i mogućnost kultivisanja zemljišta te davanja državnog zemljišta u najam kako bi se obezbijedile dovoljne količine prehrambenih namirnica u slučaju produženja pandemije izazvane koronavirusum i spriječila nestašica hrane.

U nastavku sjednice, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za  socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Federacije BiH te ga kao svoje mišljenje uputila Skupštini u dalju proceduru.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o radu JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Arhivu BPK Goražde.

Na kraju sjednice, razmatrani su odgovori na poslanička pitanja, te data saglasnost Direkciji robnih rezervi za nabavku 50,4 tona drvene peleti – saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

WHO poziva Evropu da poduzme najodlučniju akciju protiv epidemije COVID-19

Naredna vijest

Osumnjičen da je pretukao kćerku