ŠTA SE DEŠAVA U ZAVODU PAZARIĆ: Nepotizam, nestručnost, nedisciplina, besparica

30.10.2023.

Tokom 2021. ZZO Unsko-sanskog kantona punih osam mjeseci nije uplatio nijednu marku za korisnike u Pazariću, a decenijama nije bilo novca ni za obrazovanja i osposobljavanje korisnika od federalnih institucija

eđu nepotrebno zaposlenima u Zavodu u Pazariću nalazi se deset građevinskih radnika, više radnika sa ili bez završene osnovne škole, uposlenik sa zvanjem diplomiranog politologa sa zaključenim ugovorom na radnom mjestu defektologa, agronom, desetine krojača, saobraćajnih i građevinskih tehničara, daktilografa… U ovoj ustanovi teško je formirati čak i komisiju u kojoj neće postojati sukob interesa ili sumnja u objektivnost zbog postojanja srodničkih veza. Više desetina srodnika uposleno je u najbližem stepenu krvnog srodstva, desetine bračnih drugova, a više od 70% uposlenih je u nekoj  srodničkoj vezi – ovo u svom odgovoru na poslaničko pitanje Damira Marjanovića navodi direktor Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić Samir Suljagić.

O zapošljavanju u Pazariću pisali smo i ranije, kada smo objavili da sa korisnicima radi njegovateljica bez ikakvog formalnog obrazovanja.

 

Ova ustanova ponovo je u fokus došla prije nekoliko mjeseci kada je u javnost dospio novi snimak zlostavljanja u Pazariću. Slučaj je proslijeđen nadležnima, ali je u tom kontekstu ostala zabilježena i reakcija u odnosu na uposlenike koji su informacije iznijeli u javnost. Transparency International istupe federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića ocijenio je kao zastrašivanje onih koji prijavljuju nepravilnosti.

U odgovoru Damiru Marjanoviću direktor Suljagić osvrće se na ovaj slučaj, iznoseći pritom informacije iz privatnog života osoba koje su davale izjave medijima:
– Druga uposlenica koje je davala izjave novinaru je jedna od više desetina uposlenih srodnika u ovoj ustanovi, po zanimanju stomatološka sestra, osoba koje je višestruko evidentirana u MUP-u KS-a i koja se liječi duže vremena pod šifrom duševog oboljenja – piše direktor Suljagić i nastavlja:

– Nevjenčana je supruga osobe koja je osuđena zbog pljačke bankomata podmetanjem eksploziva, a protiv koje se vode i drugi postupci zbog organizovane krađe automobila i zloupotrebe droge. 

Iako navodi da su protiv te uposlenice ranije pokrenuti disciplinski postupci, nije jasno na osnovu čega direktor Suljagić smatra da ima pravo iznositi privatne informacije o uposlenicima, uključujući i njihovo zdravstveno i bračno stanje. Suljagić u odgovoru navodi da je pojedine uposlenike, ali i neke osobe koje nisu zaposlene u Ustanovi, prijavio i prije nego što je snimak izašao u javnost prijavio Tužilaštvu KS-a, MUP-u i drugim policijskim agencijama.

Ranije smo upozoravali da u Federaciji BiH ne postoji inspekcija dječije i socijalne zaštite, nakon što su iz FUZIP-a prebačeni u Ministarstva rada i socijalne politike.

U julu prošle godine usvojen je Zakon o ustanovama socijalne zaštite FBiH kojim se uređuje pitanje zdravstvene zaštite korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite. Ustanova u Pazariću, kao što i naziv govori, je ustanova za zdravstvenu njegu a ne bavi se liječenjem korisnika.

U članu 87 ovog zakona precizira se da će Federalno ministarstvo zdravstva u roku od godinu dana od stupanja na snagu sačiniti i u parelamntarnu proceduru uputitit poseban propis kojim će se urediti pitanje ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje osoba u ustanovama socijalne zaštite van kantona u kojima te osobe imaju prebivalište. Ti propisi, iako je prošlo više od godinu dana, još uvijek nisu doneseni.

Žurnal je više puta pisao o nemaru institucija u odnosu na Ustanovu u Pazariću, od kantonalnog do federalnog nivoa, a koji je doveo do brojnih problema u radu, korupcije, zlostavljanja štićenika… zbog čega je podignuta i optužnica protiv bivših direktora. Upozoravali smo ipak da veliki dio odgovornosti snose i članovi upravnog i nadzornog odbora koji nisu optuženi.

Nebriga institucija ogleda se i finansijskoj podršci Ustanovi. Rad ustanove se ne finansira iz budžetskih sredstava  nego iz pruženih usluga, donacija poklona i drugih izvora.
Zdravstveno osiguranje veže se za mjesto prebivališta osiguranika. Kada je u pitanju ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite u Federaciji BiH, veliki problem po pitanju ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu korisnika smještaja u ustanovama socijalne zaštite predstavlja činjenica što se korisnici smještaju u ustanove koje sjedište imaju izvan mjesta prebivališta osiguranog korisnika:

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona sarajevo u poslijeratnom periodu do polovine 2022. nije uplatio nijednu KM na ime troškova zdravstvene njege za više od 120 smještenih korisnika iz KS-a u Ustanovi . Od polovine 2022. ZZO KS uključuje se sa minimalnim sredstvima za ovu namjenu, piše Suljagić u odgovoru. U finansijskom planu Zavoda za 2022. godinu navedeno je da se za Pazarić izdvaja 214 hiljada KM:.

– Nije potrebno komentarisati kakav je odnos ZZO drugih kantona u izvršavanju obaveza prema svojim korisnicima koje smještaju u ovu ustanovu. Naprimjer, tokom 2021. ZZO Unsko-sanskog kanton kantona punih osam mjeseci nije uplatio nijednu KM za ove namjene, a ova ustanova je morala servisirati usluge zdravstvene njege. Ovdje se govori samo o uslugama zdravstvene njege, što je nadležnost ove ustanove, a ne zdravstvene zaštite i liječenja – navodi u odgovoru direktor Suljagić.

Drugi problem je pitanje liječenja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite, a odnosi se na potrebu usvajanja posebnih zakonksih propisa od strane Federalnog ministarstva zdravstva, koju smo ranije spomenuli.

Isti problem je, upozorava Suljagić, prisutan i po pitanju obrazovanja i osposobljavanja korisnika. Nijedno resorno ministarstvo obrazovanja kantona i Federacije BiH od kraja rata do danas ovoj ustanovi nije uplatilo nijednu KM na ime troškova osposobljavanja i obrazovanja:

– Dakle, ponovo nema novca za ove namjene a postavljaju se pitanja pružanja usluga, zapošljavanja stručnog kadra, kvalitet… U ove procese je ipak sada uključeno više od stotinu korisnika usluga, a od nas se očekuje dalje upošljavanje defektologa, pedagoga, nastavničkog osoblja, okupacionih terapeuta i sl – navodi Suljagić.

Kaže da je po prvi put dogovoreno uključivanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nake u donošenje standarda i finansiranje provođenja programa osposobljavanja i obrazovanja korisnika. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora i transfer sredstava.

(zurnal.info)

Idi naVrh

Don't Miss