MONITORING JAVNIH NABAVKI Poziv organizacijama civilnog društva

30.10.2023.

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki.

U okviru ovog poziva biće dodjeljena sredstva (fiksni iznos granta) za provođenje antikorupcijskog monitoringa javnih nabavki, što podrazumjeva:

  • Permanentni, kontinuirani monitoring javnih nabavki kroz sve faze postupka javne nabavke (planiranje i objava javne nabavke, pripremanje tenderske dokumentacije, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, realizacija ugovora, žalba na postupak javne nabavke, poništenje postupka javne nabavke) na temelju metodologije koja je definisana od strane ACFC partnera Udruženja CRMA i TIBiH;
  • Prikupljanje i unos monitoring podataka u portal Pratimo tendere (www.pratimotendere.ba);
  • Pisanje izvještaja o rezultatima monitoringa.

Nakon selekcije uspješnih aplikanata, Udruženje CRMA će obezbjediti obuku za provođenje monitoring metodologije i korištenje portala Pratimo tendere. Dobitnicima grant sredstava biće obezbjeđena edukacija i stručna podrška u provođenju aktivnosti.

Planirano trajanje projekata je šest (6) mjeseci, sa početkom u januaru/februaru 2024. i završetkom u junu/julu 2024., a najkasnije do 15. avgusta 2024. godine.

Ukupan iznos dostupnih grant sredstava u okviru ovog poziva je 30.000,00 USD.

Iznos pojedinačnog granta (fiksni iznos granta) u okviru ovog poziva je 6.000,00 USD.

Aplikacije se podnose isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/

Aplikacije podnijete na bilo koji drugi način (npr. email, pošta, fax, kurirska služba) neće se uzimati u razmatranje. Nekompletne aplikacije biće odbijene.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 27. novembar 2023. do 16:00 časova.

Sve aplikacije dostavljene nakon roka biće automatski odbijene.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se postaviti isključivo u pisanoj formi putem emaila pratimotendere.ba@gmail.com sa naznakom u nazivu emaila: Upit – ACFC – MJN –ime aplikanta.

Rok za postavljanje pitanja je 15.novembar 2023. godine do 16:00 časova.

Detaljnije informacije pogledajte ovdje:

 

(pratimotendere.ba)

Idi naVrh

Don't Miss