ODRŽANA PRVA SJEDNICA UO KCUS-A Pokrenuta smjena Sebije Izetbegović

30.10.2023.

Pored toga UO je poništio javni oglas za izbor i imenovanje novog generalnog direktora KCUS-a, koji je objavljen 6. oktobra jer, kako su naveli, nije bio u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom KCUS-a

Privremeni Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) pokrenuo je smjenu dosadašnje direktorice Sebije Izetbegović.

Odluku o razješenju direktorice Izetbegović razmatrali smo u vezi sa članom 53. Statuta KCUS-a, koji propisuje da je UO dužan razviješiti generalnog direktora i prije isteka mandata, za koji je izabran, ako između ostaloga nastane neki od razloga koji po propisima kojim se utvrđuje radni odnos dovodi do prestanka ugovora o radu. Član 44. Statuta KCUS-a propisuje da za generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom ispunjava i druge uvjete, među kojima je i taj da je nastavnik Medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta – saopćeno je nakon sjednice.

UO KCUS-a podsjeća da je Senat Univerziteta u Sarajevu u martu ove godine Sebiji Izetbegović poništio zvanje magistrice medicinskih nauka i zvanje redovne profesorice na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta.

Time su nastali razlozi zbog kojih je UO obavezan donijeti odluku o razješenju generalne direktorice prije isteka mandata – 9. januara iduće godine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i Statut KCUS-a predviđa i to da ukoliko UO ne razriješi generalnog direktora iz propisanih razloga u roku od 30 dana od dana saznanja za nekih od razloga zbog kojih se generalni direktor mora razriješiti dužnosti, rješenje o razrješenju donosi federalni ministar zdravstva – navedeno je.

Sukladno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Statutu KCUS-a, UO obavijestit će Sebiju Izetbegović o razlozima pokretanja postupka za razrješenje i dati joj osam dana da se izjasni o toj odluci u pisanoj formi.

Ako Sebija Izetbegović ne dostavi dokaze o svom izjašnjenju, a koji se odnose na član 44. Statuta KCUS-a, UO će donijeto odluku o njenom razrješenju.

Pored toga UO je poništio javni oglas za izbor i imenovanje novog generalnog direktora KCUS-a, koji je objavljen 6. oktobra jer, kako su naveli, nije bio u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom KCUS-a.

Novi oglas

Donesena je odluka o raspisivanju novog javnog oglasa za imenovanje novog generalnog direktora.

Kako je nakon sjednice kazao član UO dr. Dragan Stevanović, v.d. u narednih osam dana, do izjašnjenja dr. Izetbegović ostaje dr. Granov, kojega je ona imenovala svojim zamjenikom. No, činjenica da je on odmah nakon ovog imenovanja otišao na bolovanje, govori da nije rado prihvatio funkciju.

U narednih osam dana, UO će imenovati v.d. direktora, dr. Alena Pilava, torokalnog hirurga.

 

Idi naVrh

Don't Miss