REAGOVANJE Ministar Adnan Delić: Mujanović je dobio sve po zakonu!

Nakon što smo objavili tekst “Kako je dvorski mesar SDA dobio naklonost Trojke” ministar privrede KS Adnan Delić piše: U prošloj godini “Mujanovići” su od Kantona dobili novčani poticaj od 283. 978, a od Federacije više od 371.000 KM

Piše: Senka KURT

Kompanija “Mujanovići” d.o.o je u sistemu poticajnih mjera već niz godina i  po obimu proizvodnje su jedan od najvećih prizvođača  na području KS, pa u skladu s obimom proizvodnje i gore pomenutim zakonskim i podzakonskim aktima  isplaćuju im se podsticajna novčana sredstva.  Kriteriji su isti za sve kandidate na području Kantona Sarajevo i nikoga posebno ne izdvajamo, ni po kojem osnovu, napisao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić nakon što smo objavili tekst “Kako je dvorski mesar SDA dobio naklonost Trojke“.

U tekstu smo između ostaloga naveli da Muris Mujanović, vlasnik kompanije « Mujanović » iz Vogošće, poznat kao intimus Bakira Izetbegovića, uprkos inspekcijama i negativnim nalazima, dobija poticaje od stotinu hiljada KM iz federalnog i budžeta Kantona Sarajevo.

Evo tabela

To potvrđuje i ministar Delić:

U 2021. godini ,,Mujanovići” d.o.o su na kantonalnom nivou ostvarili pravo na novčani podsticaj po svim vidovima proizvodnji (tabele u prilogu)za koje su podnijeli zahtjeve u ukupnom iznosu od 283.978,56 KM. Što se tiče federalnog nivoa ostvarili su podsticaje u ukupnom iznosu od 371.004,46 KM – dodaje i u prilogu šalje tabele za sve vidove proizvodnji s kantonalnog i federelanog nivoa za koje je ,,Mujanovići” d.o.o ostvario pravo na novčani podsticaj.

Poticaji iz budžeta KS
Poticaji iz federalnog budžeta

Ministar Delić na naše pitanje o inspekcijskom nadzoru novčanih podsticaja ističe:

Što se tiče inspekcijskog nadzora, u skladu s Članom 37 . Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području KS i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kontrolu vrši kantonalni poljoprivredni inspektor. Gotovo da nema niti jednog zahtjeva kod ,,Mujanovići” d.o.o koji nije bio predmet kontrole od strane kantonalnog poljoprivrednog inspektora i svaki njihov zapisnik je prilog podnesenom zahtjevu.  Mišljenja smo da nijedan podnosilac zahtjeva u toku jedne kalendrske godine nije podvrgnut kontrolama od strane poljoprivredne inspekcije kao ,,Mujanovići” d.o.o., a kontrole su česte upravo zbog obima proizvodnje i iznosa novčanih podsticaja koje ova kompanija ostvaruje na godišnjem nivou. Novčani podsticaji na području Kantona Sarajevo definisani su Zakonom o novčanim podsticajima u poljoprivredi, kao i podzakonskim aktima: Pravilniku o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj i Odluci o programu utroška sredstava, iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva, koja se donosi na godišnjem nivou.

Šta je bilo ranije?

Na naše pitanje da komentira  inforamacije da je Mujanović d.o.o. u povlaštenom položaju zbog svojih prijateljskih veza, sa visokim zvaničnicima Naroda i pravde, ali i SDA, Delić je odgovorio:

– Suvišno je komentarisati, ali kad već pitate, kažem da me ne zanima ko je u kojoj stranci i s kim je u prijateljstvu jer svako ima pravo da se druži s kim hoće, a privredni subjekt „Mujanović“ nije u povlaštenom položaju što se tiče Ministarstva privrede. Ako pažljivo pogledate naše registre (male privrede i poljoprivrede) Vi ćete vidjeti da su tamo privredni subjekti koji su ostvarili pravo na podsticaj jer su ispunili kriterije, a ne zato što su prijatelji nekome. Šta je bilo ranije ne želim i ne mogu komentarisati, ali kao ministar ja nemam potrebu razdavajati privrednike ni po kom osnovu.

Inače, bez obzira na njegov komentar da su rokovi za odgovore na pitanja koje smo postavili bili kratki i da ima dilemu koliko će biti korisni, treba dodati i opasku da mu se čini da možda nismo ni željeli odgovore.

To nije tačno, a dokazuje i ovaj tekst.

Prije svega, morate znati da ja ne nosam izvještaje sa sobom i da u Ministarstvu privrede ima sektor za poljoprivredu, a u okviru Sektora Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove koje se bavi podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo. Osim toga, na putu sam i nemam stalni pristup internetu i nisam bio u mogućnosti da Vam dostavim odgovore prije objave Vašeg današnjeg članka… Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali želim Vam reći da je nekorektno napisati da niste dobili odgovore, iako ste ih tražili, a niste nam dali razumno vrijeme da Vam ih pošaljemo, na kraju niste ni napisali rok.

Korektnosti radi treba reći da smo pitanja poslali dva dana prije objavljivanja odgovora, a iz ministarstva, pa konkretno ni ministra nismo dobili ni potvrdu da su pitanja pogledali, da će odgovori stići, da će ih uputiti sektorima, odnosno da su pitanja uopće registrirana kao relevantna. Uz opasku da je rad ministarstva kojeg vodi transparentan i tako će ostati dok god je ministar, dobili smo i poziv da posjetimo Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove u Nedžarićima i pregledamo  svu dokumentaciju o podsticajima koja nas zanimaju.

Između ostalog, dodaje, dokumentacija sadržava i izvještaje inspekcije.

Ukoliko želite, samo nam javite i dobit ćete termin za posjetu i naš šef Odjeljenja će Vam sve potanko razjasniti i pokazati tako da samo ako ne budete željeli da Vam bude jasno, neće Vam biti jasno kako i na koji način se ostvaruju prava na poljoprivredne podsticaje u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo – poručuje ministar na kraju, uz pozdrave i želje da “postignemo ono što želimo”.

Dokumentaciju nam je poslao ministar, odgovore smo dobili. I potvrdu onoga što smo napisali u tekstu. Da Mujanović dobija zvanično stotine hiljada poticaja. S oba nivoa.

Podsjećamo da je šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Karedžić upravo za Interview. ba izjavio da je Registru korisnika podsticaja poljoprivredi u Kantonu Sarajevo napravljen da bi se izbjegle manipulacije, višestruke dodjele poticaja, uduplavanje sredstava.

– To znači da je nedopustivo da jedan poljoprivredni subjekt dobije poticaje s više nivoa. Zato apeliram da sličan registar oforme i u drugim kantonima i spriječimo uduplavanje sredstava – kazao nam je Kafedžić.

Bez obzira što ministar poručuje da će nam sve biti jasno, osim ako ne budemo željeli da nam bude jasno, eto nije nam jasno ko je u pravu – on ili Ured za borbu protiv korupcije.

 

 

 

 

Prethodna vijest

How the court butcher of the SDA won the favour of the Trojka

Naredna vijest

MIŠLJENJE Europo, dobro došla u novu stvarnost!