SAZNAJEMO Sebija Izetbegović i zvanično nije profesorica na Medicini!

19.06.2023.

Izetbegović je konačno odlučila potpisati rješenje, nakon što je odbijala i kurira i poštu mjesec i pol  

Piše: Senka KURT

Direktorica Univerzitetsko kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović od danas i zvanično nije profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Ona je prošle sedmice konačno odlučila da preuzme rješenje o raskidu ugovora. A sa fakulteta su danas i zvanično poreskoj upravi poslali rješenje o tome da Izetbegović nije više njihova uposlenica.

Podsjećamo, iako joj je raskid ugovora zvanično uručen krajem aprila, sve do prošle sedmice Izetbegović je odbijala da preuzme rješenje. Kurir se vraćao, ona nije lično dolazila po njega.

Pored rektora UNSA dr. Rifata Škrijelja, otkaz je potpisala i dekanesa Medicinskog fakulteta Amina Valjevac. Tako je zatvoren krug prethodno donesenih odluka na organima i tijelima Univerziteta u Sarajevu (UNSA) koji je 13. aprila poništio doktorat Sebije Izetbegović.

sebija3

Sebiji Izetbegović krajem marta, odlukom Senata UNSA oduzeto je zvanje redovne profesorice Medicinskog fakulteta u Sarajevu krajem marta. Ona je bila profesorica za oblast „Ginekologija i akušerstvo“, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Nevažeći magisterij

Senat UNSA je na vanrednoj sjednici 6. marta ove godine usvojio Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije, odosno provjera vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović na Medicini. Komisija je onda zadužila rektora UNSA da donese rješenja o poništenju upisa u Matičnu knjigu magistranata. Praktično, to je zvanično značilo i da je magisterij proglašen nevažećim.

Odlukom Senata UNSA broj 01-34-84/14 od 29. januara 2014. godine dr. Izetbegović izabrana je u zvanje redovne profesorice za oblast “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. I to na temelju uvjeta propisanih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio na snazi u vrijeme izbora. Ovaj član (pod tačkom f.) propisuje minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučno nastavno zvanje redovni profesor na Univerzitetu.

Šta je (ne)ispunjeno?

A uvjeti su bili: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama. Sve to nakon sticanja zvanja vanrednog profesora. Uvjet je bio i mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Istaknuto je kako je prema toj odluci iz 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u naučno nastavno zvanje, koje je prema Zakonu o visokom obrazovanju, trajno zvanje. Na temelju tog zvanja se s njom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Prije toga dr. Izetbegović, kako je to Zakon i predvidio, imenovana za asistenticu, kasnije i u docenticu.

No, Zakon koji je bio na snazi kao uvjet za izbor suradnika  –  višeg asistenta propisao je da kandidat mora imati naučni stepen magistra. Isti Zakon također je propisao da su za izbor nastavnika u zvanje docenta bili naučni stepen doktorata, naučni radovi objavljeni u naučnim/stručnim časopisima ili zbornicima, te pokazani rezultati u naučno nastavnom radu. Sebija Izetbegović je slijedom toga postala docentica na Medicinskom fakultetu 2002. godine.

Rješenje o otkazu

No, kako je njen magisterij 9. marta poništen situacija se sad potpuno preokrenula.

A vezujući se za uvjete za izbor u naučno nastavna zvanja na UNSA, prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi na vrijeme kada je imenovana birana, utvrđeno je da ona ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u nastavno naučna zvanja na UNSA.

Ipak se kreće

U rješenju o otkazu navodi se:

– Dr. Sebiji Izetbegović prestaje radni odnos s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na osnovu zaključenog Ugovor o radu ne neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom  od 15. 12. 2014. godine, zbog stavljanja van snage  odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.1.2022.godine o izboru imenovane u zvanje redovne profesorice za oblast Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 I bez obzira na to. Sve do danas, dakle više od mjesec i pol primala je plaću.

Jer otkaz joj nije bio uručen, a nije bila odjavljena s fakulteta.

Kako je potpisala, tako je odjavljena. Ipak se kreće

Idi naVrh

Don't Miss