7fd6508b6bbae57cf404b40eca2ef474
7fd6508b6bbae57cf404b40eca2ef474

Skupština KS nije usvojila izmjene i dopune Zakona o inspekcijama KS

Skupština Kantona Sarajevo danas na sjednici nije usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama KS i time su jasno i precizno određene nadležnosti i ovlaštenja Sektora za internu/unutrašnju, kontrolu.

Ministrica pravde i uprave KS Mersa Kustura je obrazložila da je cilj izmjena bio da se precizno regulira ko vrši unutrašnju kontrolu, ko su osobe posebno ovlaštene za sprovodenje unutrašnje kontrole, kao i koje opšte i posebne uvjete treba da ispunjavaju te osobe, u smislu Zakona o državnoj službi u KS, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave i Pravilnika o unutrašnjoj kontroli.

Po tom prijedlogu, Kantonalna uprava vrši nadzor i kontrolu procesa rada uposlenika na onim radnim mjestima na kojim je prema pregledu rizika ustanovljen rizik od korupcije. Kantonalnom upravom rukovodi direktor koga imenuje i razriješava Vlada KS.

Unutrašnju kontrolu u Kantonalnoj upravi bi sprovodio Sektor unutrašnje kontrole, koji odgovara direktoru Kantonalne uprave, a poslove unutrašnje kontrole, vrši rukovodilac Sektora i ovlašteni državni službenici za unutrašnju kontrolu.

Pojedini zastupnici imali su primjedbe na predložene izmjene Zakona, jer je bilo nejasno, ko vrši nadzor i kome i po kojem zakonu odgovaraju i ko ovlašćuje državne službenike.

Danas je jednoglasno usvojena Inicijativa uređenja javne sigurnosti i policije KS zastupnika Skupštine KS (SDA) Aljoše Čampare.

– Uređenje javne sigurnosti u Kantonu Sarajevo zahtijeva neposrednu i dalekosežnu strukturalnu reformu. Miješanje politike u profesionalni rad policije je hronična slabost u BiH i stanje u Kantonu Sarajevo je u neprihvatljivoj mjeri – obrazložio je Čampara.

Istakao je da se Kanton Sarajevo nosi s kompleksnim izazovima u javnoj sigurnosti, lošim rezultatima u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, te drugih oblika ozbiljnog kriminala koji negativno utiču na stvaranje sigurnog okruženja za građane, hiljade turista i posjetilaca.

– Reforma uređenja javne sigurnosti u KS-u bi trebala predstavljati jedan od kamena temeljca koji će omogućiti Kantonu Sarajevo napredovanje ka svojim zasluženim društvenim i ekonomskim potencijalima – rekao je on.

Bit će upostavljene ekspertna radna grupa pod vođstvom komesara policije KS da razvije novi Zakon o Upravi policije KS, kao i ažurirana verzija Zakona o policijskim službenicima KS.

Također će biti konsultirani i predstavnici međunarodne zajednice da pomognu koliko je potrebno, a rok za to bi trebao biti 90 dana.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

Britanci: Našli smo lijek koji smanjuje smrtnost od korona virus

Naredna vijest

Peti februar Dan sjećanja na sve ubijene Sarajlije