21f3875af07d9f9f41ff967c2bf0ebe3
21f3875af07d9f9f41ff967c2bf0ebe3

Delegati smatraju da niko ne može biti zadovoljan s “korona zakonom”

Šef Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Ivo Tadić na vanrednoj sjednici tog doma izjavio je da je veoma nezahvalno braniti zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa poznatiji kao “korona zakon”.

– Puno se od njega očekuje, ali vidjeli smo tokom rasprava u oba doma Parlamenta i broju amandmana da niko nije zadovoljan s ovim zakonom. Gospodarstvenici, a čini mi se ni članovi Vlade nisu zadovoljni – rekao je Tadić.

Ono o čemu je Vlada vodila računa, po njegovom mišljenju, je da se mirovine moraju zaštiti, kao i zdravstveni sektor.

– Ukoliko kriza dugo potraje bojim se da ne dođe do masovnijeg otpuštanja radnika i da ćemo u drugoj polovini godine opet morati vršiti reabalans budžeta – kazao je Tadić.

Delegat Kluba Bošnjaka Elmedin Konaković poručio je da niko u pogledu ovog zakona nije rekao s koliko tačno finansijskih sredstava se raspolaže.

Također, delegat Kluba Srba Dragan Stevanović uputio je pitanje u pogledu jednog od 12 amandmana, koliko je na ovaj zakon Vlada FBiH uložila, a kojim bi trebalo biti propisano obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije BiH za vrijeme trajanja stanja nesreće.

– Ovaj član je apsurdan jer Zakon o zdravstvenoj zaštiti precizira da FBiH garantira navedenu zdravstvenu zaštitu. Ne vidim materijalna sredstva i tražim da mi se odgovori koja vrsta usluge je predviđena kod besplatnih zdravstvenih usluga – istakao je Stevanović.  

Šef Kluba Ostalih Aner Žuljević smatra da su zakonska rješenja nedovoljna da amortizuju štete prouzrokovane pandemijom.

– Prije svega, građani ne mogu živjeti od subvencija – dodao je Žuljević.

Zakon predviđa da poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

– Zamoli bih Vladu da konkretno pripremi ‘korona zakon’ za kulturu i sport da vidimo kako ova dva sektora možemo spasiti od posljedica izazvanih pandemijom  – rekao je tokom rasprave delegat Kluba Srba Igor Stojanović. 

U nastavku sjednice očekuje se da će biti zakazana pauza kako bi se Vlada izjasnila o pristiglim amandmanima, koje su određeni delegati uputili, a zatim slijedi glasanje.

Ukoliko se zakon izglasa bit će omogućeno da stupi na snagu budući da je već odobren u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

(FENA, Interview.ba) 

Prethodna vijest

U protekla 24 sata u Kantonu Sarajevo nije bilo zaraženih korona virusom

Naredna vijest

Čerkez: Sa liberalizacijom mjera će se ići postepeno