Solak: Odluke Ustavnog suda će biti ispoštovane

Načelnik Federalnog štaba Civilne zaštite Fahrudin Solak rekao je za N1 kako će Federalni štab ispoštovati sve naredbe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kometarišući današnju odluku tog suda kako se zabranama kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina usljed epidemije korona virusa krše prava građana.

– Federalni štab će ispoštovati sve preporuke, odnosno sve odluke Ustavnog suda i ne vidim razloga da se to ne ispoštuje, ali svakako ćemo ovaj dio koji se tiče izmjena naredbi postupiti po tom pitanju – rekao je Solak za N1.

Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio da je osporenim naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite, kojim je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno pravo na slobodu kretanja iz Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Naloženo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom štabu Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. godine sa standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju.

Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom štabu Civilne zaštite da u narednom roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. godine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev „proporcionalnosti“ iz člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog štaba Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19.

(N1, Interview.ba)

Prethodna vijest

Rumunija od 15. maja dozvoljava putovanja u zemlji

Naredna vijest

U RS-u predloženo ukidanje nekoliko zabrana