Inspekcija utvrdila da objekat Tibra na Stupu ne ispunjava tehničke uslove za zaštitu od požara

Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo utvrdili su da rad dvije kotlovnice na pelet i plin u objektu Tibra2 – Stup Nukleus, u ulici Stupska bb, općina Ilidža, ne ispunjavaju tehničke uslove za zaštitu od požara, saopćeno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izgradnja kotlovnice na pelet u podzemnoj garaži stambeno-poslovnog objekta Tibra2, prema inspekcijskim nalazima, nije predviđena u glavnom projektu, nema izdatu urbanističku, građevinsku niti upotrebnu dozvolu za izgrađeni objekt.

– Prema inspekcijskim nalazima, kotlovnica za pelet nije izvedena u skladu s tehničkim propisima kao zaseban požarni sektor, odgovarajuće vatrootpornosti, nije obezbijeđena ventilacija niti pristup u kotlovnicu iz slobodnog prostora – navodi se.

Plinska kotlovnica u stambeno-poslovnom objektu A4, za koju je nadležni organ izdao upotrebnu dozvolu, nalazi se na 13 spratu i nije izvedena kao posebni požarni sektor i nalazi se u hodniku s dvije stambene jedinice. Kotlovnica nije povezana s objektom preko tampon zone s umjetnim provjetravanjem i vratima otpornim prema požaru, nisu osigurana dva izlaza iz kotlovnice, a zidovi prema stambenim jedinicama su od rigipsa. Sve navedeno je u suprotnosti s Pravilnikom za zaštitu visokih objekata od požara, kao i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu”, saopćeno je.

Za obje kotlovnice, koje zagrijavaju preko 2.000 stambenih jedinica, nije izvršen pregled i čišćenje dimnjaka, dimnjače i kotlova, što je u suprotnosti s Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

– MUP KS poziva vlasnike kotlovnica da hitno poduzmu odgovarajuće aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, kako bi kotlovnice doveli u ispravno stanje i zaštitili građane od mogućnosti požara a istovremeno osigurali im grijanje u ovim zimskim danima.

Inspektorat MUP-a KS poziva etažne vlasnike u Tibri2 – Stup Nukleus da uklone bespravno izgrađene garaže na parking mjestima jer su izvedenim radovima presječene cijevne instalacije automatskog sistema za gašenje požara, pojedini ventilatori, detektori ugljen-monoksida i javljači požara su “zatvoreni” u garažama čime je poremećen sistem ventilacije i odimljavanja garaža, dojave i gašenja požara, kao i koncept zaštite prostora predviđen projektnom dokumentacijom i tehničkim propisima.

U prošloj godini, inspektori za zaštitu od požara Inspektorata MUP-a KS izvršili su 445 inspekcijskih pregleda, naloživši 157 mjera i izdavši 47 prekršajnih naloga. Ukupan iznos novčanih kazni je 119.620 maraka. U narednom periodu, inspektori će nastaviti poduzimati aktivnosti primjene mjera zaštite od požara u objektima na području Kantona Sarajevo – saopćeno je.

(N1, Interview.ba)

Prethodna vijest

Amina Smajlović: Sebija Izetbegović mi je ukinula radno mjesto

Naredna vijest

Načelnik Srebrenice: Ne može biti četnik dijete koje tek sada uči istoriju