d270fa4f1a517b49de4187b31f78ce14
d270fa4f1a517b49de4187b31f78ce14

Salkić pozvao Inzka da izmijeni Petritschevu odluku iz 2002. godine

26.01.2020.

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je sadašnjeg visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da promijeni odluku svog prethodnika iz 2002. godine Wolfganga Petritscha. Njome je, kaže Salkić, Petritsch uveo princip asimetričnih rješenja u entitetskim ustavima, što je u potpunosti u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Salkić je kazao da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine treba biti implementirana jednoobrazno i ona ima za cilj da stvori društvo jednakih prava i jednakih mogućnosti, a na temelju Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

Stanje u kojem Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju veća prava u entitetu FBiH od Bošnjaka i Hrvata u bh. entitetu RS, sigurno je, smatra, u potpunoj suprotnosti sa suštinom odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo stanje, kaže, aktuelna vlast u entitetu RS koristi da, kroz provođenje sistemske diskriminacije, mirnodopskim metodama ostvari neostvarene ratne ciljeve.

– Samo dosljednom provedbom odluke o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, može se otkloniti sistemska diskriminacija Bošnjaka u entitetu RS i spriječiti ostvarivanje ratnih ciljeva mirnodopskim metodama – ukazao je Salkić.

Podsjetio je da se u proteklih 15 godina, koliko SNSD u kontinuitetu vrši vlast u bh. entitetu RS, drastično pogoršao položaj Bošnjaka, ali i Hrvata.

– Bošnjacima se u kontinuitetu institucionalno krše osnovna ljudska prava i Ustavom zagarantovana prava. Krši se pravo na jezik i pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku. Krši se pravo na zastupljenost u entitetskim organima prema popisu iz 1991. godine, kako je propisano entitetskim Ustavom, u članu 97. – naglasio je Salkić.

U kontinuitetu se, dodaje, Bošnjacima nameću predstavnici koji dolaze kroz političke partije, koje uglavnom okupljaju i za koje uglavnom glasaju građani srpske nacionalnosti.

Takva je situacija sa sudijama Ustavnog suda entiteta, ministrima u Vladi entiteta, ali i dijelom poslanicima u Narodnoj skupštini RS i delegatima u Vijeću naroda RS.

Ovakvo stanje je, naveo je, proizvod neprincipijelne i nepotpune provedbe odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o kontitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine.

Trenutnom stanju je doprinijela odluka bivšeg visokog predstavnika Wolfganga Petritscha o nametanju amandmana na ustave entiteta 2002. godine.

– Tada je upravo visoki predstavnik uveo princip asimetričnih rješenja u entitetskim ustavima, što je u potpunosti u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjednici i potpredsjednici entiteta nemaju iste nadležnosti, niti iste mogućnosti da štite interese građana, ali i naroda iz kojih dolaze. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine ove nadležnosti su podijeljene, dok je u entitetu RS sva moć odlučivanja skoncentrisana u rukama predsjednika entiteta – istakao je.

Nadležnosti Doma naroda i klubova naroda u FBiH su u kapacitetu Predstavničkog doma, dok je Vijeće naroda RS bez ozbiljnih nadležnosti i mogućnosti, da kao drugi dom, štiti interese građana, a prije svega interese naroda kroz klubove naroda.

– Ove odredbe u Ustavu entiteta RS i činjenica da entitet nosi naziv koji je izveden iz imena samo jednog kontitutivnog naroda – srpskog, dok su druga dva naroda eliminisana, temeljni su razlog za današnje stanje i položaj Bošnjaka i Hrvata u ovom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine. S obzirom da je visoki predstavnik 2002. godine bio inicijator i kreator, ali u konačnici i nametnuo amandmane na ustave entiteta, a da se od tada do danas nije promijenila uloga i ovlasti visokog predstavnika, pozivam sadašnjeg visokog predstavnika da promijeni odluku bivšeg visokog predstavnika iz 2002. godine – rekao je entitetski potpredsjednik.

Pročitajte još: 

Košarac o uvozu ribe iz Kine: Bez razloga za brigu

(Faktor.ba/Interview.ba)

 
Idi naVrh

Don't Miss