U SRIJEDU PROTESTI ŠIROM BIH: Niti jedna više!

Tražimo hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih institucija na svim nivoima u Bosni i  Hercegovini, te korjenitu promjenu u svim društvenim sferama gdje se ovakva uvjerenja, oblici svijesti i prakse potiču, zataškavaju, ili prećutno odobravaju, ističu iz Ženske mreže

U jeku porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, ljute i zabrinute građanke/građani, ženske
aktivističke formalne i neformalne grupe i svi koji odbijaju da šute, pozivaju na proteste pod
sloganom NITI JEDNA VIŠE!

Protesti će biti održani u srijedu, 11. oktobra, počinju u 16 sati u Sarajevu na raskrsnica Marijin dvor, u Mostaru na Španskom trgu, u Tuzli na Trgu slobode, u Bijeljini na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića, u Zenici na Trgu Alije Izetbegovića, u Lukavcu na Trgu Bremena i Banjoj Luci na Trgu Krajine.

Blaga kaznena politika

Jedanaesti u mjesecu nosi breme svirepog nasilja jer su posljednja dva okrutna slučaja femicida izvršena na taj dan, saopćila je Ženska mreža.

Protesti će se održati širom zemlje, a tom prilikom će se pročitati zahtjevi koje upućujemo prema nadležnim institucijama, ali i čitavoj javnosti – saopćeno je

Zašto protesti?
Zato što je 48% žena u Bosni i Hercegovini pretrpjelo seksualno i rodno zasnovano nasilje.
Zato što se u 84% slučajeva nasilje u porodici i intimnim vezama nikada ne prijavi.
Zato što oko 70% istraga slučajeva prijavljenih nadležnim tužilaštvima bude obustavljeno.
Zato što su radi blage kaznene politike mnoge od njih, njihova djeca i najbliži izloženi stalnom i brutalnom nasilju. Pakao koji završava premlaćivanjem do smrti – uživo.

Zato što nam je dosta da gledamo kako broj žrtava raste iz mjeseca u mjesec, dok se nasilje nad ženama i
djevojčicama općenito doživljava ili kao privatni problem ili ono za što su „same krive“, jer imaju „dug jezik“, jer im je „dekolte previše otvoren“, jer se „prave pametne“, jer su „izabrale pogrešnog čo’eka“, „ko im je kriv“!

One nisu krive

One nisu krive! KRIV je, na prvom mjestu, u društvo duboko ukorijenjen sistem nejednakosti – naširoko
njegovana patrijarhalna svijest koja žene i sve „druge“ smatra niže vrijednim ljudskim bićima, objektima koje se posjeduje, subjektima koji se tlače i guraju na najnižu društveno-ekonomsku ljestvicu – prve na udaru prekomjerne zloupotrebe moći i upotrebe sile. U kući, na ulici, na radnom mjestu, u javnom prostoru. Nigdje se ne osjećaju sigurno.

KRIVE su institucije i politike koje to dozvoljavaju. KRIVA je javnost koja im to dopušta.

Zato TRAŽIMO hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih institucija na svim nivoima u Bosni i  Hercegovini, te korjenitu promjenu u svim društvenim sferama gdje se ovakva uvjerenja, oblici svijesti i prakse potiču, zataškavaju, ili prećutno odobravaju, ističu iz Ženske mreže.

Svaki naredni slučaj femicida je ODGOVORNOST cijelog društva.

Pozivamo vas da svojim učešćem i djelovanjem glasno poručite: NITI JEDNA VIŠE!

Istaknuti  su i posebni zahtjevi prema institucijama.

Policija

Zaštita žrtava: Procjenu rizika od ponavljanja nasilja treba provoditi kod svake prijave nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom. Osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama nasilja, uključujući hitne mjere i zaštitne mjere.

Hitno postupanje: Istrage treba provoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja odnosno saznanja za postojanje krivičnog djela, posebno u situacijama gdje su žrtve u riziku od ponavljanja nasilja, kao i situacije u kojima su izložene pritiscima i zastrašivanju od strane počinilaca nasilja, koji se u pravilu nalaze na slobodi, što može imati značajnog uticaja na njihovu mogućnost odnosno spremnost da svjedoče, posebno kada se radi o svjedokinjama koje po zakonu mogu odbiti da svjedoče.

Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv policajaca zbog propusta u pružanju zaštite ženama i djevojčicama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Sudovi

Unapređenje položaja oštećenih: Sudovi trebaju unaprijediti položaj oštećenih u krivičnom
postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu oštećenih kako bi se izbjegla
njihova dodatna traumatizacija/sekundarna viktimizacija.

Obezbijediti da krivični postupci okončavaju u razumnom roku bez neopravdanih odlaganja
ročišta i zamjene postupajućih tužitelja.

Strožije kazne za počinioce: Prilikom odmjeravanja kazni za krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, treba uzeti u obzir prisustvo oružja kod počinilaca (posjedovanje i/ili prijetnje oružjem), istoriju nasilja u porodici i ugrožavanje spokojstva, tjelesnog integriteta ili duševnog zdravlja članova njihovih porodica, prisustvo djece izvršenju djela, povratak u vršenju djela i druge otežavajuće okolnosti kroz primjenu strožije kaznene politike prema počiniocima nasilja;

Pravosudni organi i Parlamenti i Skupštine

Premda u Bosni i Hercegovini postoje zakonske odredbe na osnovu kojih bi se mogli sankcionisati
počinitelji femicida, jasno je da one nisu dovoljne kako bi se adekvatno kaznilo ubistvo žena iz mržnje. Stoga je potrebno uvesti zasebno krivično djelo kojim će se jasno definisati šta podrazumijeva krivično djelo ubistva žene samo zato što je žena kako bi se u praksi izbjegao svaki pokušaj relativiziranja femicida.
Pravno definirati femicid: Definirati femicid kao ubistvo žene čiji je bio član porodice, bliska osoba ili vanbračni partner ili koju je prethodno zlostavljao, s kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije, potrebno je prenijeti odredbe Konvencije u domaće zakonodavstvo i definirati femicid kao posebno krivično djelo. To bi omogućilo strože kazne za počinitelje i bolju zaštitu žrtava.

Femicid jest zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola motiviran spolom žrtve.
“Femicid se definira kao namjerno usmrćivanje žene ili djevojčice, bez obzira na dob, na temelju njenog spola ili roda, koje proizlazi iz rodno motiviranog nasilja te uključuje fizičko nasilje, seksualno nasilje, psihičko nasilje, ili druge oblike zlostavljanja i diskriminacije. Femicid uključuje i slučajeve usmrćivanja žena i djevojčica zbog njihove bliske povezanosti s osobama (član familije, partner, bivši partner, supružnik ili partner) koje su ih zlostavljale ili zbog odluka koje su donijele u vezi sa svojim životima, kao što su napuštanje nasilnog partnera ili traženje razvoda, ubijanje žena i djevojčica u ime takozvane časti i druga ubojstva vezana uz štetne prakse, ciljano ubijanje žena i djevojčica u kontekstu oružanog sukoba te slučajeve femicida povezane s kriminalnim skupinama, organiziranim kriminalom, dilerima droge i krijumčarenjem žena i djevojčica.”

Prepoznavanje djece kao žrtava: Izmjene zakonodavstva trebaju prepoznati djecu kao žrtve nasilja u porodici, uključujući slučajeve gdje nisu direktno izložena fizičkom nasilju, ali svjedoče nasilju nad  drugim članovima porodice.

Odgovornost za nečinjenje: Uvesti kazne za nečinjenje za sve službenike/ce javnih službi koji/e su doprinijeli da se nasilje prema ženama i djevojčicama okonča femicidom.

Psihološko nasilje: Prepoznati psihološko nasilje nad ženama kao krivično djelo i dosljedno provoditi istrage i procesuirati takva djela.

Registar nasilnika i praćenje slučajeva nasilja: Nedostatak statističkih podataka i javnih registrara o femicidu otežava praćenje i razumijevanje razmjera ovog problema. Bez preciznih podataka, teško je razviti politike i programe za prevenciju i zaštitu žrtava.

Kontrola izdavanja dozvola za oružje: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posjedovanje oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u porodici ne smiju imati dozvolu za oružje.

Pratiti registar osoba koje posjeduju oružani list, te zahtijevati da se na godišnjoj osnovi radi psihološko profiliranje ovih osoba

Ostali zahtjevi

Servisi podrške: Osigurati sredstva za kontinuirano finansiranje sigurnih kuća i drugih specijaliziranih servisa podrške za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Poticati otvaranje sigurnih kuća u zajednicama gdje nedostaju.

Jačanje kapaciteta: Usmjeriti novac na stručno podizanje kapaciteta i kontinuirane obuke  predstavnika/ca centara za socijalni rad, policije, pravosudnih institucija, zdravstvenih ustanova i svih drugih relevantnih subjekata zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

(Nadležne institucije trebaju bolje koordinirati svoje napore u borbi protiv femicida. Također je važno provoditi kontinuiranu edukaciju sudija/tkinja, tužitelja/ica, policajaca/ki i drugih relevantnih aktera kako bi se bolje razumjelo rodno zasnovano nasilje i kako bi se pravilno postupalo u slučajevima femicida.)

Regionalna suradnja: Budući da je femicid regionalni problem, regionalna suradnja i razmjena iskustava mogla biti korisna u razvoju strategija za borbu protiv femicida.

Prethodna vijest

 Otvoren Centar za migrante maloljetnike, djecu koja sama dolaze u BiH

Naredna vijest

UNIVERZITET NI NA NEBU NI NA ZEMLJI Ko je sklopio dogovor sa Domom zdravlja Sarajevo?