FAMa: Pravda za Besimu Borić – nasilje ne smije proći

15.05.2024.

Besimin slučaj će se naći na sudu 20.maja 2024. Ona nije sama. Uz nju solidarno stojimo društveno aktivne žene iz Bosne i Hercegovine i regije, u nadi, da će se pokazati kako pravosuđe u BiH sprječava ovakve taktike i kako one skupo koštaju sve koji misle da će nas uplašiti i zaustaviti

Feministička aktivistička mreža (FAMa) dala je podršku svojoj saborkinji Besimi Borić, koju tuži za klevetu, uz veliku finansijsku nadoknadu aktuelni ministar kulture Kantona Sarajevo Kenan Magoda.

U saopćenju se kaže:

Naša saborkinja, Besima Borić, svima u regiji dobro poznata neumorna aktivistkinja za ženska prava, našla se u situaciji, da je tuži za klevetu, uz zahtjev za veliku finansijsku nadoknadu, osoba koja je osumnjičena za nasilje u porodici, koja ima dvije sudske zabrane prilaska žrtvi i koju je bivša supruga optužila za porodično nasilje Besima se javno usprotivila imenovanju takve osobe na poziciju ministra u Vladi KS. Branila je pri tom svoj politički, aktivistički, moralni i na zakonu zasnovan stav da je sprečavanje nasilja prema ženama obaveza svakog građanina i građanke i društva u cjelini.

Represivne metode

FAMa podsjeća ministra Kenana Magodu da je Bosna i Hercegovina potpisnica više međunarodnih konvencija kojima se štite i promovišu ženska  prava, da od 2003. godine imamo Zakon o ravnopravnosti polova, da smo među prvima zemljama u regionu usvojili Akcioni plan za implementaciju UNSCR puni naziv 1325 (2010)  i među prvih pet država koje su ratifikovale Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznatiju kao Istanbulska konvencija) Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Sve su to dokumenti koji našu državu obavezuju da ih dosljedno prati i unapređuje zaštitu ženskih prava, na što je pokušala da ukaže i naša saborkinja Besima Borić kada se javno usprotivila imenovanju Kenana Magode za ministra, kojeg je i njegova bivša supruga otvoreno optužila za nasilje u porodici a kasnije pod pritiskom odustala od iste – navedeno je u saopćenju.

Nadalje, Feministička aktivistička mreža smatra kako je ova tužba za klevetu jasan primjer, kako osobe u položaju moći koriste svoju političku i  ekonomsku nadmoć,  kako bi nas ocrnile neutemeljenim optužbama, opteretile troškovima za besmislene parnice, iscrpile nam energiju, potrošile naše vrijeme i ugrozile naš duševni mir i zdravlje. Time nastoje da nas odvrate od borbe za sprječavanje i kažnjavanje nasilja nad ženama i djevojkama ne samo u porodici već i na svakom drugom mjestu.

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da osobe koje obavljaju javne funkcije, a pogotovo  ministarske, moraju prihvatiti javnu kritiku i propitivanja, te da je naše pravo da znamo da je ministar, zadužen za resor kulture i sporta u vladi Kantona Sarajevo, osoba  kojoj je Općinski sud u Sarajevu izrekao mjeru zabrane uznemiravanja, uhođenja i približavanja žrtvi nasilja u porodici. Pokretanjem tužbe za klevetu ministar Kenan Magoda je odlučio koristiti represivne metode kojima se služe oni koji žele da ušutkaju kritičke glasove i šalje poruku građanima i građankama da za kritikovanje izabranih zvaničnika mogu biti sankcionisani, što je u suprotnosti s demokratskim tekovinama na kojima naše društvo počiva – navedeno je.

Besimin slučaj će se naći na sudu 20.maja 2024. Ona nije sama. Uz nju solidarno stojimo društveno aktivne žene iz Bosne i Hercegovine i regije, u nadi, da će se pokazati kako pravosuđe u BiH sprječava ovakve taktike i kako one skupo koštaju sve koji misle da će nas uplašiti i zaustaviti, navodi se u saopćenju uz poruku: Nasilje ne smije proći!

Bezrezervna podrška

Saopćenje FAMa-e dostavljeno je najširoj javnosti kao i nadležnim organima u Kantonu Sarajevo u BiH, uz bezrezervnu podršku i solidarnost saborkinji Besimi Borić.

Svoju podršku dali su: FAMa – Feministička antifašistička mreža broji 120 istaknutih borkinja za ljudska prava u regionu, UG Oštra Nula, Radnička  solidarnost u BiH, Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, Centar za mlade KVART Prijedor, Helsinški parlament građana Banjaluka, Fondacija CURE, UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla, Udruženje Ženska Vizija, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Fondacija Infohouse, Sarajevski otvoreni centar, Ženska mreža, Ženska platforma za razvoj Srbije, Akademija ženskog liderstva Beograd, Centar modernih veština Beograd, Centar za podršku ženama Kikinda, Fondacije Centar za demokratiju Beograd, Ženski istraživački centar Niš, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Mreža za demokratski dijalog, FemPlatz, NVO Ženske studije i istraživanja, te pojedinke i pojedinci: Tamara Miščević, Nemanja Tubonjić, Erduan Katana, Gordana Katana, Milica Pralica, Zlatiborka Popov-Momčinović, Suada Hadžović, Lejla Kusturica, Sunčica Kovačević, Sara Tuševljak, Amani Hrković, Azra Berbić, Dženana Alađuz,  Ifeta Česir – Škoro, Jadranka Miličević, Saša Vasić, Aida Koluder – Agić, Anesa Karaselimović, Maida Zagorac, Larisa Kovačević, Delila Hasanbegović Vukas, Danka Zelić, Indira Bajramović, Alma Midžić, Varja Nikolić, Marija Srdić, Rada Gujaničić, Tamara Milanović, Sofija Mandić, Vera Kurtić, prof. dr. Nevena Petrušić, Zorana Antonijević, prof. dr. Smiljana Milinkov, Nađa Duhaček, prof. dr. Zorica Mršević, Marija Peternel, Sonja Liht, dr. Tatjana Nikolić, prof. dr. Marijana Pajvančić, Dragoslava Bazut, Tamara Tripić, prof. dr. Andriana Zaharijević, dr.Kosana Beker, prof. dr. Marija Babović, Nadežda Satarić, Aida Ćorović, Ana Popovicki, Danica Todorov, dr. Sonja Stojanović Gajić, prof. dr. emerita Svenka Savić, prof. dr. Nataša Gospić, prof. dr. Fuada Stanković, mr. Maja Sedlarević, Biljana Maletin, Tamara Srijemac, Maja Bjeloš, Kina Trajković, Jana Beč, Savo Đurđić, Alisa Kockar, Miloš Đajić, Magdalena Rašković, Nađa Bobičić, Milica Ranđelović, Aleksandra Jevtić, Sonja Lokar.

Idi naVrh

Don't Miss