PITAMO Zašto kasni objava o poništenju magisterija Sebije Izetbegović u Službenom listu KS?

Službeni list Kantona Sarajevo će narednog četvrtka, 30. marta u broju 14 objaviti Rješenje rektora Univerziteta u Sarajevu, čime će biti oglašena nevažeća diploma magistrice medicinskih nauka Sebije Izetbegović

Piše: S. KURT

Prema saznanjima Interview.ba rektor UNSA dr. Rifat Škrijelj poslao je ovaj zahtjev Službenom slistu Kantona Sarajevo još 13. marta. Pa se postavlja i logično pitanje zašto ova objava nije izašla u posljednjem broju od četvrtka 23. marta.

Ta objava će ići u sljedeći četvrtak. U broju 14. Nama nije bitno ni ko je ni šta je. Mi koncipiramo list na osnovu broja strana.  Sadržaj Kantona Sarajevo službenog dijela određuje nadležna Služba Kantona Sarajeva. Unutar skupštinske službe imate posebnu službu koja se stara o prikupljanju materijala u Kantonu. Ima i oglasni dio, pa onda koncipiram list na osnovu broja strana. Radi se o jako malom tiražu i jako smo oprezni. Mi ne pravimo sebi nepotrebne troškove – kazao je za Interview.ba Nino Hasanović, urednik Službenog lista Kantona Sarajevo.

Poništena diploma

Podsjećamo, početkom marta na vanrednoj sjednici Senat UNSA je na osnovu analize Komisije donio odluku da se poništi magistarska diploma direktorice Kliničkog centra dr.Izetbegović.

Na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatraući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februrara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija – kazao je nakon te sjednice rektor Škrijelj.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Odbijena tužba

Kao što smo objavili, dr. Izetbegović je pokrenula dvije tužbe –  privremena mjera osiguranja, te mjera osiguranja. Namjera je bila zaustaviti implementiranje odluka Senata i rektora UNSA o magisteriju.

Općinski sud u Sarajevu odmah je odbio privremenu mjeru osiguranja. Za drugu tužbu, koja se tiče mjere osiguranja, UNSA je dobila zadatak da se očituje i to se upravo radi ovih dana.

No, istovremeno je pokrenuta tužba i pred Kantonalnim sudom Sarajevo, koja je također odbačena.

Kad su sudski sporovi u pitanju, očito je da Sebiju Izetbegović nije krenulo, kako je zamislila  – naveo je jučer naš izvor.

 

Prethodna vijest

Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava: Zakon o kleveti je moćno oružje u rukama vlasti da guši otpor i slobodnu riječ

Naredna vijest

INFUENSER IZ NORVEŠKE U SARAJEVU: Kako je Mozzy naučio da kucne o drvo?