Protiv Sebije Izetbegović pokrenut postupak utvrđivanja sukoba interesa

04.01.2023.

U novembru je Izetbegović rekla da se neće odreći mandata. Provjeravaju se još i Davor Čićić, Adnan Delić, Aljoša Čampara, Kenan Magoda, Abel Baltić, Marijela Hašimbegović, Nihad Uk, Miomirka Melank…

Piše: S. KURT

Baš kako smo i najavili sredinom novembra prošle godine – direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović neće moći, ma koliko to željela, sjediti na dvije stolice. Onoj u KCUS-u, te Skupštini Kantona Sarajevo.

Nakon što je 11. novembra prihvatila zastupnički mandat u Kantonu, ustvrdila je da ostaje i na čelu KCUS-a.

Nemam razloga da se odričem mandata. Ne postoji sukob interesa. Neću uzimati paušal za rad u Skupštini KS. Meni je glas dalo 14.724 ljudi. Ne mogu ih iznevjeriti. Mislim da sam zastupnica sa najvećim brojem mandata u ovom sazivu – rekla je Izetbegović.

Izetbegović je preuzela mandat sredinom novembra

No, jedno su želje, a drugo mogućnosti. Prema novom Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije KS (Službene novine KS, broj 35/22) to nije spojivo.

Nespojivosti funkcija

I upravo će, između ostaloga, na ovom slučaju ponovo biti ukazano na ono što godinama upozoravaju i iz EU, koji insistiraju na nužnosti promjene federalnog Zakona o sukobu interesa. Koji je i dalje na snazi.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo regulira pitanje nespojivosti sa vršenjem javne funkcije. U članu 5. stav (1) istaknuto je da nositelj javne funkcije može istovremeno obavljati samo jednu javnu funkciju. Osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Isti član propisuje i da se ograničenje obavljanja više javnih funkcija odnosi na sve razine vlasti koji su definirane zakonima, koji reguliraju istu materiju na drugim razinama vlasti.

U prijevodu, dr. Izetbegović ne može ostati na obje funkcije, bez obzira što je na jednu izabrana na federalnoj razini, a na drugu zahvaljujući glasovima iz Kantona.

Zakon na snazi

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo stupio je na snagu prvog dana Nove godine.

A danas je Ured za borbu protiv korupcije izdvojio 13 osoba kako bi utvrdio postojanje sukoba interesa. Među njima je, kako je potvrđeno za N1 i direktorica KCUS-a te zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović.

Ured od jutros provodi aktivnosti na utvrđivanju sukoba interesa kod određenog broja nosioca javnih funkcija u KS, a sve u skladu za početkom primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS. Jedna osoba je i profesorica Izetbegović – rekao je Erduan Kafedžić, prvi čovjek Ureda.

Treba podsjetiti i da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS  nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i izricanje sankcije.

 Erduan Karfedžić već je naglasio da će po službenoj dužnosti, a nakon što počne primjena ovog propisa, provesti postupak utvrđivanja sukoba interesa. Potom će biti donesena i Odluka o sukoba interesa.

Kafedžić je dodao da će odluka Sebiji Izetbegović biti dostavljena 15 dana nakon što Ured završi svoj posao.

Ona je potom dužna da u roku od 30 dana od dana prijema odluke podnese ostavku. Ili na drugi način odstupi sa jedne od javnih funkcija. Potom mora pismeno obavijestiti Ured.

Kazna do 10.000 KM

Ukoliko to ne učini može joj biti izrečena novčana kazna. Sankcije podrazumijevaju i razrješenje s javne funkcije, poziv na podnošenje ostavke, opomenu i javno objavljivanje odluke.

Propisana novčana kazna od 2.000 do 10.000 KM.

No, ovaj se Zakon neće odnositi samo na dr. Izetbegović. Na listi su i još neki ministri, nositelji javnih funkcija u KS. Riječ je o najmanje 30 osoba, a postupak je pokrenut protiv njih 13.

Ko je još na spisku?

Dnevni avaz je objavio da su na spisku još i  Davor Čićić, zastupnik u Skupštini KS i ministar finansija KS (SDP), Adnan Delić, ministar privrede KS i zastupnik u Parlamentu FBiH (NIP), Aljoša Čampara, zastupnik u Skupštini KS i ministar unutrašnjih poslova FBiH (NIP), Kenan Magoda, zastupnik u Skupštini KS i predsjednik Turističke zajednice KS (SDP), Abel Baltić, vijećnik u Općini Novi Grad Sarajevo i direktor JU Dom zdravlja KS (SDP), Aida Ožegović, vijećnica u Općini Novi Grad Sarajevo i direktorica JU OŠ Grbavica II (NIP), Marijela Hašimbegović, zastupnica u Skupštini KS i vijećnica u Općini Novo Sarajevo (DF), Nihad Uk,  zastupnik u Skupštini KS i vijećnik u Općini Centar Sarajevo (NS), Hamdija Hasanović, vijećnik u Općini Centar Sarajevo i član Upravnog odbora JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ (SDA), Miomirka Melank, zastupnica u Skupštini KS i članica Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost u Općini Novo Sarajevo (NS), Midhat Kerla, direktor KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ i član Komisije za statut i propise u Općini Vogošća (NIP), Lejla Khattab, vijećnica u Općini Centar Sarajevo i direktorica Fonda KS za izgradnju stanova (samostalni vijećnik).

Pakovanje kofera

Direktorica Izetbegović je prema tvrdnji naših izvora, pod izlikom da je na godišnjem, već počela pakovanje iz kabineta u Kliničkom centru.

S jedne strane skandal s diplomom, s druge sukob interesa, s treće formiranje nove vlasti.

Mada je preko medija bliskih SDA demantirala ove navode, uz poruku: Ne idem nigdje, ne brinite, očito je da razloga za brigu ima samo ona!

Idi naVrh

Don't Miss