/

Sebija Izetbegović može uživati u dvije fotelje do Nove godine

Prema novom kantonalnom Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije Izetbegović će morati birati – direktorica ili zastupnica

Piše: S.K.

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović neće moći, ma koliko to željela, sjediti na dvije stolice. Onoj u KCUS-u, te Skupštini Kantona Sarajevo.

U petak je, kad je prihvatila mandat u Kantonu, ustvrdila da ostaje i na čelu KCUS-a.

Nemam razloga da se odričem mandata. Ne postoji sukob interesa. Neću uzimati paušal za rad u Skupštini KS. Meni je glas dalo 14.724 ljudi. Ne mogu ih iznevjeriti. Mislim da sam zastupnica sa najvećim brojem mandata u ovom sazivu – rekla je Izetbegović.

Želje i mogućnosti

No, jedno su želje, a drugo mogućnosti. Prema novom Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije KS (Službene novine KS, broj 35/22) to nije spojivo.

I upravo će, između ostaloga, na ovom slučaju ponovo biti ukazano na ono što godinama upozoravaju i iz EU, koji institiraju na nužnost promjene federalnog zakona o sukobu interesa. Koji je i dalje na snazi.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo regulira pitanje nespojivosti sa vršenjem javne funkcije. U članu 5. stav (1) istaknuto je da nositelj javne funkcije može istovremeno obavljati samo jednu javnu funkciju. Osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Isti član propisuje i da se ograničenje obavljanja više javnih funkcija odnosi na sve razine vlasti koji su definirane zakonima, koji reguliraju istu materiju na drugim razinama vlasti.

U prijevodu, dr. Izetbegović ne može ostati na obje funkcije bez obzira što je na jednu izabrana na federalnoj razini, a na drugu zahvaljujućii glasovima iz Kantona.

Nespojive funkcije

Činjenica je ipak da u ovom momentu postoje i moguće prepreke obzirom da  Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ne propisuje da su ove dvije funkcije nespojive.

No, ministrica pravde u Kantonu Sarajevu Darja Softić Kadenić tvrdi da prepreka neće biti.

Ona podsjeća da je federalni zakon na snazi već od 2008. godine. No, posljednjih devet godina se ne primjenjuje.

Iz potpuno bizarnog razloga. Naime, nikada nije formirana institucija koja će utvrđivati, a zatim i sankcionisati postojanje sukoba interesa.

No, u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS ističu da su nadležni za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i izricanje sankcije. I da će raditi svoj posao. U ovim i svim drugim slučajevima.

Kazna i do 10.000

Šef Ureda Erduan Karfedžić već je naglasio da će po službenoj dužnosti, a nakon što počne primjena ovog propisa provesti postupak utvrđivanja sukoba interesa. Potom će biti donesena i Odluka o sukoba interesa.

Kafedžić je dodao da će odluka Sebiji Izetbegović biti dostavljena 15 dana nakon što Ured završi svoj posao.

Ona je potom dužna da u roku od 30 dana od dana prijema odluke podnese ostavku. Ili na drugi način odstupi sa jedne od javnih funkcija. Potom mora pismeno obavijestiti Ured.

Ukoliko to ne učini može joj biti izrečena novčana kazna. Sankcije podrazumijevaju i razrješenje s javne funkcije, poziv na podnošenje ostavke, opomena i javno objavljivanje odluke.

Propisana novčana kazna od 2.000 do 10.000 KM.

Magoda i Kapidžić

No, kantonalni Zakon počet će se primjenjivati tek od 1. januara. To znači da Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS neće prije tog datuma pokretati postupak.

No, ovaj se Zakon neće odnositi samo na dr. Izetbegović.

Hoće li biti zastupnik ili predsjednik Turističke zajednice KS morat će se odlučiti i SDP-ov Kenan Magoda, ali i Faruk Kapidžić, koji je od jučer i zastupnik, a inače i član državne Komisije za nacionalne spomenike.

Prethodna vijest

NAKON PISANJA NAŠEG PORTALA: Uprava policije MUP-a KS poništila tender težak 420.000 KM

Naredna vijest

Poruke mira i tolerancije: Od druženja na društvenim mrežama do pravih prijateljstava