/

TEŠKA RJEŠENJA: Čavara dijeli bez kriterija

Šef Čavarinog kabineta o netransparentnoj podjeli novca: Ako raspišemo natječaj javiće se deset hiljada ljudi

Piše: Sanela KARAICA

Pred Komisijom Parlamenta Federacije BiH odgovornom za reviziju održana su javna saslušanja 14 federalnih institucija. Riječ je o institucijamakoje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora za finansijske izvještaje ili usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Predstavnici Ureda za reviziju ukratko su prezentirali izvještaje, parlamentarci postavljali pitanja. Potom su predstavnici ministarstava i drugih institucija iznosili svoju „odbranu“.

Predsjedniku i potpredsjednicima FBiH federalni revizori dali su ukupno 12 preporuka. Čak deset se vuče iz ranijih godina, a dvije su nove. Revizori su uočili, pored ostalog, da Ured predsjednika Marinka Čavare bez kriterija i netransparentno dijeli novac nižim nivoima vlasti, pojedincima i neprofitnim organizacijama. Za ove svrhe na raspolaganju je imao ukupno 280.000 maraka.

U Uredu predsjednika FBiH potrebno je utvrditi kriterije za raspodjelu tekućih transfera prema kojima će se vršiti vrednovanje, rangiranje i izbor korisnika sredstava – kazali su revizori.

Teško je pisati rješenja

Član Parlamentarne komisije Jasmin Duvnjak naglasio je da je novac dijeljen bez bilo kakvih kriterija, netransparentno.

Upitao je zašto se ne utvrde kriteriji koji bi bili mjerljivi. Zanimljive odgovore ponudio je Pavo Šljivić, šef Ureda predsjednika FBiH Marinka Čavare. Najveći problem je, po njemu, napisati hiljade rješenja.

Na godišnjem nivou pristigne negdje oko 900 i 1.300 zahtjeva za pomoć. Kada bi raspisali natječaj vjerujem da bi bilo 10 hiljada. Imamo iskustvo iz Federalnog ministarstva branitelja. Oni imaju tri transfera – za liječenje, spomenike i udruženja. Recimo, za liječenje se ove godine prijavilo negdje oko 11.000 korisnika. To znači da treba donijeti isto toliko rješenja, pozitivna ili negativna. Kada raspišemo natječaj i kada se prijavi kandidat ušli smo u upravni postupak, koji moramo okončati rješenjem. Federalno ministarstvo branitelja se oglušuje. Ne može izdati 11.000 rješenja nego to drže na jednoj gomili i ne znaju šta će s tim – rekao je Šljivić.

Zato se uredu Marinka Čavare, kaže Šljivić, odlučuju na manju štetu.

Revizija ima svoj stav i ja to poštujem. Međutim, ako raspišemo natječaj prijaviće se tisuće korisnika kojima bismo morali izdati rješenja. Mislim da je u ovom trenutku bolje ta sredstva nekom drugome dati. Mi kriterije imamo. Oni su objavljeni na web stranici predsjednika FBiH. Izbor vrši predsjednik po socijalnom statusu, potrebi i tako nekako. Ja sam takvog mišljenja i u odnosu na takvo mišljenje postupamo. A u budućnosti neka se o tome odredi neko drugi – rekao je Šljivić.

Pojedinačne odluke o isplati bez kriterija

U izvještaju o reviziji navodi se da su predsjednik i potpredsjednici FBiH tokom 2021. godine donosili pojedinačne odluke o isplati finansijske pomoći za pojedince, neprofitne organizacije i druge nivoe vlasti.

Čavara je u januaru donio Odluku o načinu i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera, ali u njoj, zanimljivo, nije definisao kriterije i način raspodjele.

Nema ni obaveze javnog objavljivanja. Ali je jasno precizirano da o odobrenju i iznosu sredstava za svaki podneseni zahtjev odlučuje predsjednik FBiH. Korisnicima je data obaveza podnesu pisani izvještaj o utrošku, ali nije navedeno u kojem roku.

Nema dokumentacije

Sa izabranim neprofitnim organizacijama, te mjesnim zajednicama i općinama u okviru transfera drugim nivoima vlasti nisu zaključeni ugovori kojim bi se regulisala međusobna prava i obaveze. Za dodijeljene tekuće transfere nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje bi se potvrdio način raspodjele sredstava, odnosno način na koji je vršen izbor krajnjih korisnika s iznosima finansijske pomoći, a koja bi bila osnov za donošenje pojedinačnih odluka. Sredstva su dodijeljena bez utvrđenih kriterija za raspodjelu, koji bi predstavljali osnov za utvrđivanje iznosa i opravdanost isplate – napisali su, pored ostalog, revizori.

Potpredsjednicima FBiH Milanu Dunoviću i Meliki Mahmutbegović, koji također imaju na raspolaganju novac za dodjelu pomoći pojedincima, organizacijama i drugim nivoima vlasti, revizori nisu imali ništa za preporučiti.

.

 

 

Prethodna vijest

MOSTAR: Zna (li) se čiji su “rukopis”, čija politika odgovorni za skrnavljenje Partizanskog groblja

Naredna vijest

CARE vaučeri: Podrška samohranom ocu i njegovim djevojčicama za život u Tuzli