U ŠUMARKU SKRIVENOM, ŠUMOKRADICAMA JE SLATKI DOM 300 miliona KM vrijednost ilegalno posječene šume

08.05.2024.

Nepostojanje federalnog Zakona o šumama, neuređenost upravljačkih struktura šumarskih preduzeća te pogodovanje pojedincima samo su neke od olakšavajućih okolnosti za bjesomučnu sječu šume na području Federacije BiH. Dok u devet kantona postoje Zakoni o šumama, zbog straha čiji će kadrovi biti instalirani u šumsko preduzeće, HNK jedini nema takav zakon.

Idi naVrh

Don't Miss