258851322 2007590919417890 4638722958426978069 n
258851322 2007590919417890 4638722958426978069 n

VSTIM Konjic, ASA osiguranje i Fondacija CURE podrška ženama iz posebno ranjivih kategorija u sticanju obrazovanja

18.11.2021.

Visoka škola za turizam i menadžment (VSTIM) Konjic,  ASA osiguranje i Fondacija CURE potpisali su danas Memorandum o međusobnoj saradnji na projektu „Obrazovanje obespravljenih djevojaka i žena u BiH“, u okviru kojeg će stipendirati jednu od žena iz posebno manjinskih skupina da završi fakultetsko obrazovanje. Na današnjoj konferenciji, koja je održana u Sarajevu, istaknuto je da je ovo prva žena koja je dobila podršku, ali da se nadaju da će se i druge bh. kompanije priključiti projektu i podržati mnoge druge žene.

Projekat je pokrenula Visoka škola za turizam i menadžment Konjic samoinicijativno u želji za osnaživanjem žena kroz obrazovanje, a kao krajnji rezultat za ekonomsko osnaživanje.

„Žena koja ima obrazovanje dobit će veće mogućnosti za zaposlenje. To je bio glavni motiv za poketanje jedne ovakve inicijative, ne humane, već humanističke. Naš fokus je na ženama Romkinjama, samohranim majkama, ženama s invaliditetom. Mi nemamo vremena da čekamo državu da radi, mi moramo sami da radimo“, kazala je direktorica Visoke škole za turizam i menadžment Konjic Marijana Šećibović.

Uz podršku Fondacije CURE, Šećibović je uputila apel privatnim kompanijama u BiH, koje su same gradile svoje biznise, da budu podrška jednom ovakvom humanističkom djelovanju, na što se odazvala kompanija ASA Osiguranje, te podržala jednu od studentica stipendijom za cijelo školovanje.

„ASA Osiguranje je domaće osiguranje, koje se razvilo isključivo zahvaljujući radu naše bosanskohercegovačke pameti. Ono što maram istaći jeste da bilježimo pozitivane ekonomske rezultate. Zadovoljstvo nam je da možemo biti podrška ženama u njihovom putu ka obrazovanju. Time doprinosimo integraciji obespravljenih u u društvo, ali i ekonomski osnažujemo žene“, naveo je Nedžad Džudža, marketing menadžer ASA Osiguranja.

Direktorica Fondacije CURE Jadranka Miličević ovom prilikom istakla je da je interes njihove organizacije da mlade djevojke i žene imaju priliku da završe obrazovanje vanredno ukoliko to nisu bile u prilici u toku redovnog školovanja.

„Važno je iz više razloga, ali bismo mogli reći najviše iz razloga da budu sposobne da izdržavaju same sebe. Istraživanja pokazuju da su žene koje su manje obrazovane više izložene nasilju i drugim negativnim društvenim efektima“, potvrdila je Miličević.

Trenutno visokoobrazovanih u BiH je 9,5%. Evropska Unija ima strategiju po kojoj bi trebalo da 40% stanovništva ove zajednice bude visokoobrazovano, a trenutni prosjek je 22%.

Prema Globalnom izvještaju o konkurentnosti 2017/2018. kvalitet obrazovanja u BiH je vrlo nizak, od 140 zemalja Bosna i Hercegovina je 131. Za narednih 50 godina mi ne možemo ispuniti zahtjeve EU.

Partneri u projektu Fondacija CURE i ASA osiguranje su prepoznali značaj projekta te svojim djelovanjem omogućili dostupno obrazovanje onim djevojkama i ženama koje to sebi ne mogu priuštiti.

Idi naVrh

Don't Miss