profimedia 0523346862
profimedia 0523346862

Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS bit će objavljena danas

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo će danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, objaviti Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS.

Foto: M.S.L.

Fokus ove prezentacije će biti na imovini koju nosioci javnih funkcija nisu prijavili. Razlog za to, po riječima Erduana Kafedžića, šefa Ureda, jeste u činjenici da prijava imovine „nova priča“.

„Međutim, analiza koju smo uradili je pokazala puno težih stvari, puno težu dijagnozu u društvo od samo neprijavljivanja imovine“, kaže Kafedžić za Interview.ba.

Mediji su već ranije izvještavali o nekretninama koje pojedini javni dužnosnici nisu prijavili u skladu sa Zakonom o prijavi imovine i postupku provjere imovine nosilaca javnih funkcija, međutim, nova Analiza će pokazati neke nove detalje sa kojima javnost nije bila upoznata.

„Mi smo utvrdili i firme i povezana lica sa tim firmama, i dionice, i znatnu količinu novca na računima itd. To je dobilo jednu novu dimenziju i to je sada potpuno druga priča“, kaže Kafedžić.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije kaže da su se u radu na Analizi fokusirali na segmente, te da su obuhvatili uočene nepravilnosti u periodu od 2016. do 2020. godine. Svaka oblast predstavljena u Analizi je ilustrirana sa najmanje tri konkretna primjera sa kojima se Ured susreo u radu.

„Radi se o jednoj zaista sveobuhvatnoj analizi koja je neiscrpan izvor inspiracije za istraživačko novinarstvo, ali i generalno za nevladin sektor ukoliko odluče da sistemske stvari skupa mijenjamo. Mi ćemo danas inicirati dva nova zakona i izmjenu jedne uredbe“, najavljuje Erduan Kafedžiž i dodaje da će Ured od danas redovno objavljivati analize i predmete, odnosno studije do kojih su došli i na taj način pokušati da vrše pritisak da nosioci javnih funkcija mijenjaju koruptivno ponašanje.

„Objavljivat ćemo imena i prezimena, institucije, oblasti, sektore, bit će to jedna potpuno nova dimenzija“, kaže Kafedžić.

Danas, međutim, neće izaći sa konkretnim imenima zato što će podnijeti krivične prijave.

„Nama je cilj da se ta stvar dovede do pravosnažne sudske presude, a ne da u samom startu upropastimo istragu objavljujući imena“, kaže Kafedžić.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo se nada da će se javnost, nakon što se objavi ova analiza, fokusirati na priče o sukobu interesa, zloupotrebama u javnim nabavkama, nepravilnosti u imenovanjima, krivotvorenje diploma, dodjela budžetskih sredstava, itd.

Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS će danas biti objavljena na Interview.ba

Prethodna vijest

U BiH disciplinski postupci i otkazi kao nagrada “zviždačima”

Naredna vijest

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE: 2020. – Godina istraživačkog novinarstva u Bosni i Hercegovini