Pojačana kontrola poštivanja preporuka subjekata kojima je omogućen rad

04.05.2020.

Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su zaključno sa jučerašnjim danom, prema dosad dostupnim informacijama, ukupno 32.059 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor, ograničenom kretanju i izolaciji na period od 14 dana.

Za kategorije osoba iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, koja se primjenjuje od 24. aprila ove godine, federalni sanitarni inspektori izdali su, tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima, ukupno 249 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka.

Radi se o 215 rješenja o izolaciji, te 24 rješenja za vozače, četiri rješenja za pogranične i šest za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora obuhvaćeno je, prema dosad dostupnim podacima, ukupno 3.499 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH.

Podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno su dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 349 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS dostavio je podatke o 46 osoba kojima su sanitarni inspektori RS-a, tokom jučerašnjeg dana, izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 52 vozača koji imaju prebivalište u FBiH.

Inspektorat Brčko Distrikta dostavio je podatke za osobu kojoj je jučer izdano rješenja o izolaciji, a ima prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 154 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.715 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana ako su se osobe, kojima su izdana rješenja o izolaciji, pridržavale izrečenih mjera te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile simptome zaraze.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata vršio je, u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena, tokom današnjeg dana inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH.

– Dosad je izvršeno sedam inspekcijskih nadzora, a utvrđeno je 13 prekršaja. To podrazumijeva podnošenje 13 prekršajnih naloga u iznosu od 27.100 KM – navodi se.

U saopćenju za javnost FZUIP poziva subjekte kojima je, naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154, omogućen rad da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

– Upozoravamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja danih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa – naglašeno je.

Napominju da će inspekcijski organi biti rigorozni i neće dopustiti nepoštivanje preporuka, iz člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

– Za to su zakonom propisane novčane kazne u rasponu od 2.000 do 10.000 KM – saopćeno je iz FZUIP.

Od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH (15.3. ove godine) federalni inspektori svih deset inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, a u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss