Odluka Skupštine KS: Poništiti javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku

Na osnovu danas usvojene incijative zastupnice Jasmine Bišćević Tokić, Skupština KS je usvojila zaključak kojim se Vladi KS i resornim ministarstvima zabranjuje davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave KS, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač KS te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50 posto ukupnog kapitala.

Skupština je obavezala gore navedene javne subjekte da ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijeme u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobivenim saglasnostima nadležnih organa.

Istim javnim subjektima se zabranjuje donošenje novih ili izmjena i dopuna postojećih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili drugih akata kojima se regulišu pitanja sistematizacije radnih mjesta. Također su zabranjena interna premještanja zaposlenika unutar ustanova, preduzeća, organa uprave i ministarstava. Vlada KS, nadzorni i upravni odbori, prema današnjem zaključku, su u obavezi da ponište konkursne procedure i imenovanja direktora i članova uprava javnih subjekata.

(NAP, Interview.ba)

Prethodna vijest

Skupština KS: Na klinici na Podhrastovima pravi se izolatorij

Naredna vijest

Izetbegović: Tri kineska državljana na KCUS-a, rezultati na koronavirus do kraja dana