“Acting Champions”

Nobody has ever been unlawfully appointed, nor will be appointed. An acting official who is appointed cannot be unlawfully appointed, which is why they

Read More

„V.D. šampioni“

Revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske pokazuju da je postojanje vršioca dužnosti u javnim institucijama u direktnoj korelaciji sa nezakonitostima koje

Read More