FAMa Pravda za Besimu Borić – nasilje ne smije proći

05.06.2024.

Suđenje suborkinji, aktivistici za ljudska prava Besimi Borić, koju je za klevetu tužio sarajevski ministar Kenan Magoda počinje u četvrtak, 6. jula u 9 sati i otvoreno je za javnost. Besimi su podršku dale mnogobrojne organizacije, mreže, pojedinke i pojedinci i poručili – Nisi sama

Podrška u regiji samo je ojačala nakon odgađanja ročišta za 6.juna 2024, istaknuto je u saopćenju Feminističke antifašističke mreže (FAMa) koja je ponovo stala uz Besimu Borić, suborkinju, svima dobro poznatu aktivistkinju za ženska prava.

Represivne metode

Besima Borić će i u četvrtak na sud u Sarajevu jer jer ju je tužila za klevetu, uz zahtjev za veliku finansijsku nadoknadu, osoba koja je osumnjičena za nasilje u porodici, koja ima dvije sudske zabrane prilaska žrtvi i koju je bivša supruga optužila za porodično nasilje.

Besima se javno usprotivila imenovanju takve osobe na poziciju ministra u Vladi KS. Branila je pri tom svoj politički, aktivistički, moralni i na zakonu zasnovan stav da je sprečavanje nasilja prema ženama obaveza svakog građanina i građanke i društva u cjelini. Podsjećamo ministra Kenana Magodu da je Bosna i Hercegovina potpisnica više međunarodnih konvencija kojima se štite i promovišu ženska prava, da od 2003. godine imamo Zakon ravnopravnosti polova, da smo među prvima zemljama u regionu usvojili Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznatiju kao Istanbulska konvencija), Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Sve su to dokumenti koji našu državu obavezuju da ih dosljedno prati i unapređuje zaštitu ženskih prava, na što je pokušala da ukaže i naša saborkinja Besima Borić kada se javno usprotivila imenovanju Kenana Magode za ministra, kojeg je i njegova bivša supruga otvoreno optužila za nasilje u porodici a kasnije pod pritiskom odustala od iste – navedeno je u saopćenju.

FAMa ističe kako je ova tužba za klevetu jasan primjer, kako osobe u položaju moći koriste svoju političku i ekonomsku nadmoć, “kako bi nas ocrnile neutemeljenim optužbama, opteretile troškovima za besmislene parnice, iscrpile nam energiju, potrošile naše vrijeme i ugrozile naš duševni mir i zdravlje. Time nastoje da nas odvrate od borbe za sprječavanje i kažnjavanje nasilja nad ženama i djevojkama ne samo u porodici već i na svakom drugom mjestu“.

U saopćenju je istaknuto da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 27. srpnja 2013. godine usvojila je odluku o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Time je Bosna i Hercegovina, uz Albaniju, Crnu Goru, Portugal i Tursku, postala peta članica Vijeća Europe koja je ratificirala Istanbulsku Konvenciju.

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da osobe koje obavljaju javne funkcije, a pogotovo ministarske, moraju prihvatiti javnu kritiku i propitivanja, te da je naše pravo da znamo da je ministar, zadužen za resor kulture i sporta u vladi Kantona Sarajevo, osoba kojoj je Općinski sud u Sarajevu izrekao mjeru zabrane uznemiravanja, uhođenja i približavanja žrtvi nasilja u porodici. Pokretanjem tužbe za klevetu ministar Kenan Magoda je odlučio koristiti represivne metode kojima se služe oni koji žele da ušutkaju kritičke glasove i šalje poruku građanima i građankama da za kritikovanje izabranih zvaničnika mogu biti sankcionisani, što je u suprotnosti s demokratskim tekovinama na kojima naše društvo počiva – navedeno je.

Snažna podrška

Besimin slučaj će se naći na sudu, nakon odgađanja, novo ročište je zakazanou četvrtak 6. juna.

Ona nije sama. Uz nju solidarno stojimo društveno aktivne žene i muškarci iz Bosne i Hercegovine i regije, u nadi, da će se pokazati kako pravosuđe u BiH sprječava ovakve taktike i kako one skupo koštaju sve

Ovu poruku potpisale su 84 organizacije i mreže, te 263 pojedinca i pojedinki.
FAMa – Feministička antifašistička mreža broji 120 istaknutih borkinja za ljudska prava u regionu, UG Oštra Nula, Radnička solidarnost u BiH, Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, Centar za mlade KVART Prijedor, Helsinški parlament građana Banjaluka, Fondacija CURE, UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla, Udruženje Ženska Vizija, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Fondacija Infohouse, Sarajevski otvoreni centar, Ženska mreža BiH, Ženska platforma za razvoj Srbije, Akademija ženskog liderstva Beograd, Centar modernih veština Beograd, Centar za podršku ženama Kikinda, Fondacije Centar za demokratiju Beograd, Ženski istraživački centar Niš, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Mreža za demokratski dijalog, FemPlatz, NVO Ženske studije i istraživanja, Ženski lobi Slovenije, Mirovni inštitut Slovenije, Center FemA, Udruženje Crvena, UZ MOST Višegrad, Vive Žene Tuzla, Udruženje žena Derventa, Ženski centar Trebinje, Organizacije Glas žene Bihać, Fondacija LARA Bijeljina, UG “Budućnost” Modriča, Fondacija Udružene žene Banja Luka, UŽ “Srce i suša” Prokosovici/ Lukavac, Udruženje Novi put Mostar,  Žene za žene international, Zavod TRI Ljubljana, TPO Fondacija, Fondacija i  Akademija za žene, Združenie na robite Čerenja – Štip, Bisera Ohrid, Sirma Kumanovo, Ezerka Struga, OŽ Veles, ZRR Raj Rosman, Radnika De Debar, OŽ Kičevo, Daja Kumanovo Kočani, GIŽ Sveti Nikole, Klea Bitola, PSK Malaševska Korija Berovo Loza – Skoplje, Združenie na medicinski sestri, Vizija – Nerošteno, OŽ Sveti Nikola, ZRE Vizija Kavadarci, Novinari za ljudska prava, OŽ Strumica, OŽ Pehčevo, OŽ Lozovo, HZ Majka Kumanovo, Ženski biznis Skošlje, OŽ Skoplje, Ženska Akcija Radoviš, Eko akcija Sarajevo, Ženska Akcija Crna Gora, Sindikat radnika u trgovini, Sarajevski otvoreni centar, UŽ Grahovo, UŽ Srce i duša Prokosovići, Žene sa Une Bihać, Novi put Mostar, Ženski centar Trebinje, Udruženje žena Derventa, Udruženje žene povratnica PODRINJKA Srebrenica, Glas žene Bihać, Udruženje žena NERA Konjic, Nova ženska inicijativa Tuzla, Priroda Bratunac, Žena za Ženu Konjic, LI Woman Livno, Prava za Sve Sarajevo,  Inicijativa građanki Mostar, te  Tamara Miščević, Nemanja Tubonjić, Erduan Katana, Gordana Katana, Milica Pralica, Zlatiborka Popov-Momčinović, Suada Hadžović, Lejla Kusturica, Sunčica Kovačević, Sara Tuševljak, Amani Hrković, Azra Berbić, Dženana Alađuz, Ifeta Česir – Škoro, Jadranka Miličević, Saša Vasić, Aida Koluder – Agić, Anesa Karaselimović, Maida Zagorac, Larisa Kovačević, Delila Hasanbegović Vukas, Danka Zelić, Indira Bajramović, Alma Midžić, Varja Nikolić, Marija Srdić, Rada Gujančić, Tamara Milanović, Sofija Mandić, Vera Kurtić, prof. dr. Nevena Petrušić, Zorana Antonijević, prof. dr. Smiljana Milinkov, Nađa  Duhaček, prof. dr. Zorica Mršević, Marija Peternel, Sonja Liht, dr. Tatjana Nikolić, prof. dr. Marijana Pajvančić, Dragoslava Bazut, Tamara Tripić, prof. dr. Andriana Zaharijević, dr.Kosana Beker, prof. dr. Marija Babović, Nadežda Satarić, Aida Ćorović, Ana Popovicki, Danica Todorov, dr. Sonja Stojanović Gajić, prof. dr. emerita Svenka Savić, prof. dr. Nataša Gospić, prof. dr. Fuada Stanković, mr. Maja Sedlarević, Biljana Maletin, Tamara Srijemac, Maja Bjeloš, Kina Trajković, Jana Beč, Savo Đurđić, Alisa Kockar, Miloš Đajić, Magdalena Rašković, Nađa Bobičić, Milica Ranđelović, Aleksandra Jevtić, Sonja Lokar, Tanja Lesničar Pučko, Lev Kreft, Tanja Rener, Vijolica Neubaurer, Rada Borić, Alenka Verbole, Moca Žerak, Renata Šribnal, Irena Štamfelj, Jolanda Lašić, Elizabeta Baretič Kolar, Vesna Leskošek, Tereza Novak, Darja Zaviršek, Milena Šmit, Andreja Katić za ŽF SD, Mateja Kožuh Novak, Roman Kuhar, Bojana Marušić, Polona Kovač, Tatjana Greif, Nataša Sukić, Maša Kociper, Luna Šribar, Tonja Jerele, Mija Javornik, Svetlala Slapšak, Božidar Slapšak, Katja Zabukovec Kerin, Dragan Petrovec, Živa Humer Nina Arnuš, Majda Hrženjak, Omir Tufo, Radivoj Jadrić, Saida Sarić, Gordana Vidović, Neira Raković, Radmila Žigić, Aida Feraget, Snežena Ivandić Ninković, Cvetanka Ivanovna, Behzad Čirkin, Nerzuk Ćurak, Maja Gasal Vražalica, Aida Zubčević, Ibrahim Braco Balić, Esad Bajtal, Salmedin Mesihović, Azra Pašić Kurspahić, Emica Isaković, Sanela Dujković, Slobodan Šoja, Zlata Mehić Jahić, Borka Rudić, Šejla Džanan, Esma Žuna Zjajo, Nermina Tracić, Hika Berbić, Azra Jahić, Vesna Mustafić, Emir Džikić, Antonija Dumović Čaloga, Dubravka Kovačević, Adis Nadarević, Delilović Maid, Mirnes Ajanović, Dijana Ćirić Parla, Nina Zablocki, Aida Šuškić Bjelak, Janis Milisav Buturović, Senada Kasumagić, Jasminka Šehić, Memnuna Mahić, Mirsada Sokolović, Hana Ćurak, Nada Drobnjak, Kristina Ljevak Bajramović, Azra Heljo, Maida Fetahagić, Savka Todorovska, Tea Zogfska, Martina Stanković, Venera Lazarova, Olga Stankova, Angelina Bužurovska, Olga Avramovska, Radica Spasovska, Daniela Stojkovska, Irena Arangelović Tereznik, Ružica Pinzovska, Ana Todorovska, Verica Stojkovska, Verica Trajkova, Azra Mialimi Redžepi, Sumea Ramadani, Nadire Selman, Atidže Selman, Milka Stamenkovska, Defina Sazdovska, Sunčica Sazdovska, Marina Simonovska, Gordica Veličkovska, Rajna Najdova, Elena Grozdanova, Lidija Kekenovski Pavik, Romina Kabronova, Sultana Čuleva, Velentina Gorgievska, Nataša Amdiju, Vera Stojčevska Antik, Ole Pockova, Maja Staleska, Merima Ejubović, Sanela Čekić Bašić, Elma Vejo, Ines Durmić, Amir Misirlić, Nemanja Trikić, Vildana Stanišic, Nerja Nalić, Amina Dizdar, Rabija Haračić, Mirsad Pozder, Dzana Tirović, Alen Kristić, Vildana Stanišić, Alma Abdagić, Edin Habul, Mersiha Drinjaković, Jasenka Perović, Edina Jakubović, Samra Gabeljić, Anes Podić, Mirela Buljubašić, Nijaz Bajrić , Slavica Striković, Jagoda Smajiš, Ivana Stojić, Tramara Vujinović Bilkić, Mersiha Beširović, Aleksandra Petrić, Esma Drkenda, Lana Jajčević, Belma Bećirbasić, Gordana Vidović, Radmila Žigić, Ljiljana Čičković, Neira Raković, Jasminka Borković, Selma Hadžihalilović, Sandra Zaimović, Brankica Kopeč, Aldijana Trbonja Tule, Ana Kotur Erkić, Irma Baralija, Selma Dandić, Selma Babić, Maida Ćehajić Čampara, Zoran Jovetić, Aida Šljamo Daguda, Jasmina Čaušević, Mustafa Galijatović, Nuno Kekić, Amila Ždralović, Hašima Ćurak, Svjetlana Nedimović, Ernada Fatima Avdibegović, Hana Stojić, Ferida Ćustović, Nađija Nađa Maksić, Klelija Balta, Emina Mujić Rajković, Sabid Piknjač, Nina Delić, Muzafer Šehović, Ana Radičević, Fatima Fazlić, Munevera Hadžović Borovina, Kerim Hodžić, Sibila Hasanagić, Nera i Selmo Lakota, Nermina Zaimović Uzunović, Denisa Sarajlić, Alma Simeunović, Sunita Dautbegović, Dražena Peranić, Benjamin Isović, Cvetanka Ivanova, Indira Indy Jašarević, Tanja Ćurović, Husejinović Sulejman, Amela Jusufović, Sanja Ljubičić, Slađan Tomić, Jasna Džumhur.
Idi naVrh

Don't Miss