b peric s hayata
b peric s hayata

Branko Perić, sudija Suda BiH i bivši predsjednik VSTV BiH: Gordana Tadić je skromnih profesionalnih sposobnosti i nerealnih ambicija

Nakon što je disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, nepravosnažnom odlukom, razriješila dužnosti Gordanu Tadić, glavnu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, premještajući je s mjesta glavne tužiteljice na mjesto tužiteljice Tužilaštva BiH zbog disciplinskih prekršaja,  nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća i ponašanja u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije zamolili smo Branka Perića, bivšeg predsjednika VSTV BiH, da za interview.ba pojasni izrečenu odluku i novonastalu situaciju u Tužilaštvu BiH.

Razgovarala: Rubina Čengić

Interview: Kako komentarišete ovu još uvijek nepravomoćnu smjenu glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić

Perić: Ne mogu govoriti o disciplinskom slučaju jer još nije pravosnažno okončan. Bilo bi krajnje neprofesionalno da bilo šta kažem o njenoj disciplinskoj odgovornosti. Mogu da kažem da je ona skromnih  profesionalnih sposobnosti, kao i većina tužilaca u ovoj zemlji. U njenoj profesionalnoj biografiji nema slučajeva koji bi je preporučili kao kandidatkinju za Tužilaštvo BiH. Kako je izabrana treba pitati Milana Tegeltiju. Vjerujem da je instalirana kao projekat političke strategije uništavanja državnih pravosudnih institucija, Tužilaštva i Suda BiH, koju je realizovao Milan Tegeltija sa svojim trabantima u VSTV.

Interview: Možete li malo objasniti našim čitaocima – šta je ona zapravo radila, šta je njena krivica i kakva bi po vašem mišljenju trebala biti daljna procedura oko Tadić, ako odluka o razrješenju postane pravosnažna, ima li ona krivičnu odgovornost?

Perić: Ne znam da li se nerealne ambicije mogu smatrati krivicom. Prije bih rekao da ona nije ništa znala o organizaciji tako ozbiljne tužilačke institucije. Nije moguće očekivati rezultate od nekog ko nema nikakvog upravljačkog iskustva, a pri tom je i skromnog tužilačkog znanja. Zbog toga ja ne bih govorio o njenoj krivici. Krivci su oni koji su je izabrali kao najboljeg kandidata. Katastrofalno stanje u pravosuđu je posljedica negativne selekcije upravljačkog kadra. Mislim da ono što se Gordani Tadić stavlja na teret nije u zoni krivične odgovornosti i pored toga što ima neke elemente nesavjesnog rada i zloupotrebe moći.

Interview: Ovo je četvrti glavni tužitelj/ica BiH koja ne radi do kraja mandata –  kako to objašnjavate, na kome je odgovornost? Razgovarala sam s par ljudi koji smatraju da je najveći teret na VSTV BiH – bili ste predsjednik, da li se slažete s tom ocjenom i kako je moguće da nam se ovo stalno ponavlja? Četvrti tužilac koji nije dočekao kraj mandata – ko je kriv ili odgovoran?

Perić: Tužilačka funkcija je uvijek meta politike.

Vladajuće politike su uvijek nastojale da preko glavnog tužioca kontrolišu pravosuđe i osiguraju vlastitu nekažnjivost. Ko kontroliše tužilaštvo taj može da se bez straha bavi organizovanim državnim kriminalom i korupcijom. Naši političari su se svaki put utrkivali ko će prvi doći u posjetu novoizabranom glavnom tužiocu. Vidio sam to u nekoliko navrata. Zašto su dolazili? Da mu čestitaju? Svi tužioci su pali zbog neprimjerenih veza sa politikama i političarima. Pali su jer nisu bili ljudi sa profesionalnim integritetom. Svaka politička protuva mogla je da posjeti glavnog tužioca. To je porazno.

Ugled pravosuđa je uništavan od ljudi koji su ga trebali čuvati.  Uticaj političara na tužilaštvo, ali i na Sud BiH, je bio očigledan. Vrijedilo bi to zapisati.

Interview: Možete li nas podsjetiti uopšte kako se bira glavni tužilac/teljica, ko donosi odluku o tome i na koji način? Da li je možda problem izbor predsjednika VSTV BiH ili to što VSTV BiH bira i zamjenike glavnog tužioca?

Perić: Odgovornost za izbor kompetentnih nosilaca pravosudnih funkcija je na regulatoru sistema. VSTV mora za to snositi odgovornost. Ali sad vidimo da ni VSTV nije nikakva garancija da ćemo imati na čelu pravosudnih institucija najbolje i najsposobnije. Izbor je uvijek ogledalo časti i sposobnosti onih koji biraju. Desilo se u jednom trenutku da je u VSTV izabrana većina nesposobnih, nečasnih i kompromitovanih ljudi. Ta većina je šest godina podržavala Milana Tegeltiju i spašavala ga od bilo kakve odgovornosti. Izabrali su ga za predsjednika u drugom mandatu gotovo jednoglasno. Ni danas mi nije jasno kako je moguće da su podržavali čovjeka koji je tako drsko i otvoreno rušio institucije i izvršavao naloge nekih politika. Volio bih da znam šta danas misle o Milanu Tegeltiji.

Iinterwiev: Kad ćemo dobiti novog glavnog tužioca?

Perić: Teško je prognozirati kako će se stvari odvijati.

Moguće je da se ponovo u procese upetlja politika i da se sve razvuče do izbora i rasporeda političke moći. I Tadić je čekala na izbor dvije godine. Sve će zavisiti od sposobnosti VSTV da samostalno vlada procesima i bude efikasno. Ovo je veliki test nezavisnosti za instituciju. Prošlo je pola godine od dolaska novih ljudi, a još uvijek nemamo ohrabrujućih rezultata koji mijenjaju smjer djelovanja. Dok se ne okonča disciplinski postupak protiv Gordane Tadić nije moguće raspisati konkurs za izbor novog tužioca. Sve su to procedure koje parališu i kompromituju sistem. Sistem u kome se kadrovske stvari rješavaju dugotrajnim disciplinskim procedurama je truo i osuđen na propast.

Od sudija i tužilaca se očekuje da sami učestvuju u efikasnom rješavanju problema pravosudnog sistema, a ne da se spore i parniče. Ima u Tužilaštvu BiH tužilaca sposobnih da profesionalno i nezavisno upravljaju institucijom, ali nisam siguran da će neko od njih biti spreman da se prihvati teškog i odgovornog posla. Institucija je u teškom rasulu. Nema dobrih praksi, nema kolegija, nema internog dijaloga, nema politika procesuiranja. Ljudi se prebacuju iz odjela u odjel, sa predmeta na predmet. Sve to utiče na efikasnost i kvalitet rada. Mislim da su ljudi izgubili snagu i nadu da nešto mugu uraditi. Javiće se na konkurs najgori jer samo najgorim može upravljati politika.

Interview: Kako objašnjavate činjenicu da je Tadić ostala tužiteljica za razliku od recimo Gorana Salihovića koji je uklonjen odmah iako prema nekim izvorima ne postoji ni odluka o njegovom razrješenji ili suspenziji? Zašto je ostala na dužnosti?

Perić: Ostala je zbog toga što nije suspendovana kada je otvoren disciplinski postupak. A nije suspendovana jer se u to vrijeme nije znalo kako će se odvijati situacija sa novom strukturom VSTV. Bila je to velika greška. Nije prirodno da institucijom upravlja glavni tužilac protiv koga se vodi disciplinski postupak. To ne postoji nigdje. U svijetu bi takav tužilac odmah podnio ostavku. Jednostavno, to se očekuje od svakog nosioca javne vlasti. Naši pravosudni funkcioneri bi to trebali da znaju i da to prihvate kao moralnu dužnost.

Interview: Znate li vi nešto o toj navodnoj rodbinskoj vezi Tadić i Dragana Čovića, da li je to zaista tajna i njenog imenovanja i ostanka u Tužilaštvu BiH?

Perić: Ne znam ništa o rodbinskim vezama Gordane Tadić. Čak i da jeste – za ličnost sa integritetom to ne bi bio problem.

 

Prethodna vijest

Revizori o poslovanju JU Djeca Sarajeva – Nesporazum ili  nedorečene procedure

Naredna vijest

Sve smo mogli mi da si hrabriji Incko bio ti!