ju ds
ju ds

Revizori o poslovanju JU Djeca Sarajeva – Nesporazum ili  nedorečene procedure

Piše: Rubina Čengić

Koliko su procedure i zakoni u BiH nedorečeni pokazuje slučaj Javne ustanove  Djeca Sarajeva koja je za poslovanje u 2020-oj godini od revizora dobila ocjenu s rezervom jer zgrada u pripremi čija je vrijednost 1,73 miliona KM i opreme u iznosu od 619.040 KM nije knjigovodstveno evidentirana na osnovu relevantne knjigovodstvene dokumentacije iako Ustanova nema nikakve ingerencije nad tim sredstvima dok zgrada ne dobije upotrebnu dozvolu.

Ustanova nije obezbijedila relevantnu dokumentaciju kojom bi dokazala da su ispunjeni uslovi za priznavanje stalnih sredstava u pripremi u iznosu od 2.349.756 KM, pišu revizori.

No Svjetlana Hadžidamjanović iz Odjela za finansije JU Djeca Sarajeva naglašava da su mnogo vremena proveli u nastojanju da revizorima predstavi problem.

To jeste naš novac, ali Ministarstrvo obrazovanja kao naše resorno ministarstvo sredstva proslijedi opštini na čijem području je vrtić čija zgrada se obnavlja i oni raspolažu tim novcem. Mi očekujemo da će opština ili Ministarstvo nama dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kada zgrada bude završena i dobije upotrebnu dozvolu. Dakle bez obzira na zakon, procedure i računovodstvena konta – mi to ne možemo evidentirati na način na koji revizori traže od nas, kaže Hadžidamjanović.

Da su revizori i razumjeli situaciju u kojoj se nalazu JU Djeca Sarajeva pokazuje preporuka iz izvještaja.

U saradnji sa nadležnim Ministarstvom osigurati da se knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena u Glavnoj knjizi Ustanove vrši na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, stoji u izvještaju.

Objašnjeno je da unos podataka u Glavnu knjigu Ustanove, na poziciji stalnih sredstava u pripremi, nije vršen na osnovu ovjerenih i potpisanih knjigovodstvenih isprava rukovodioca Ustanove ili lica koje je od rukovodioca dobilo pisano ovlaštenje… Knjiženje na pozicijama sredstava u pripremi nije izvršeno ni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH kojim je propisano da su predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilansne evidencije poslovni događaji koji su se stvarno dogodili i pripadaju prošlosti poslovanja, i čiji se nastanak može dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom, pišu revizori na šta Hadažidamjanović kaže da JU Djeca Sarajeva   nema nikakav kontakt ni s novcem ni s dokumentacijom dok radovbi ne budu završeni.

Predsjednik Komisije za budžet i finansije u Skupštini kantona Sarajevo Sead Milavica kaže da još nije video izvještaj, a i na godišnjem odmoru je.

Druga zamjerka Ureda za reviziju je da su u Ustanovi 53 osobe angažovane na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme bez konkursne procedure što nije u skladu sa Zakonom o radu i internim aktima Ustanove.

Inače  31. decembra  2020. godine u JU Djeca Sarajeva je bilo upisano 2.784 upisane djece u 34 vrtića u Kojima je zaposleno 412 osoba od čega 338 na neodređeno i 74 na određeno vrijeme. Najveći broj uposlenih je na radnom mjestu odgajatelja (219), spremačice (56), servirke (37), medicinske sestre (27) i odgajatelja u obaveznom programu (15).

Članica skupštinske Komisije za finansije i budžet Bilsena Šehman smatra da Ustanova nije mogla postupiti drugačije.

Oni već nekoliko godina govore da im nedostaje ljudi, ali Vlada KS ili resorno Ministarstvo im ne daju odobrenje za te ljudi, kaže Šehman.

Do zaključenja ovog teksta nismo uspjlei dobiti objašnjenje Ministarstva obrazovanja u Vladi kantona Sarajevo.

 

Prethodna vijest

Kako se pere novac u BiH – građevina, ugostiteljstvo, advokati, klađenje…

Naredna vijest

Branko Perić, sudija Suda BiH i bivši predsjednik VSTV BiH: Gordana Tadić je skromnih profesionalnih sposobnosti i nerealnih ambicija