ed41de14594bfe9ad5dbdcc93afd072e
ed41de14594bfe9ad5dbdcc93afd072e

PSBiH: Poslanici razmatrali prijedloge amandmana na Ustav BiH

10.06.2020.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici razmatrao Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić, kao i Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, koji su predložili poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut.

Osim predlagača koji su obrazložili predložena rješenja, nije bilo poslaničke rasprave.

Ustavnopravna komisija (UPK) Predstavničkog doma nije utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH niti je podržala principe predloženih amandmana, te je Domu poslala negativno mišljenje o ovim prijedlozima.  

Poslanik Dženan Đonlagić (Demokratska fronta) je, obrazlažući predložena rješenja, kazao da se radi o prijedlogu amandmana na Ustav BiH koji otklanjaju sistemsku diskriminaciju koja se nalazi u Ustavu BiH.

– Istovremeno, ovaj DF-ov prijedlog je u potpunosti u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima Sejdić-Finci, Zornić-Pilav, Šlaku i Baralija. Cilj ovog prijedloga amandmana na Ustav je bio otkloniti sistemsku diskriminaciju koju je u svojim presudama uočio Evropski sud za ljudska prava, što bi bilo i osnov za izmjene Ustava BiH, čime bi se stvorile pretpostavke i za izmjene Izbornog zakona BiH – pojasnio je Đonlagić.

Komentirajući negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o predloženom materijalu, kazao je da nije čak ni iznenađen time, ali da je na neki način “civilizacijski poražavajuće da u našoj zemlji postoje takvi članovi Ustavnopravne komisije kojima nije stalo do ljudskih prava i temeljnih sloboda, već samo do nekih političkih interesa onih stranaka iz kojih dolaze”.

Poslanik Damir Arnaut (Naša stranka) je, obrazlažući Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, čiji su predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i on, pojasnio da u članu 9. stav 2. Ustava BiH stoji da “naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama BiH ne može biti smanjena za vrijeme trajanja njihovog mandata”, te da predloženi amandman predviđa brisanje te odredbe.

– To vrlo često postaje izgovor za mnoge u parlamentarnim klupama kada odbijaju da podrže smanjenja plata – kazao je Arnaut.

Po njegovim riječima, brisanjem ove odredbe omogućit će se smanjenje visine plata, a time i preusmjeravanje tih sredstava u korisnije, svrsishodnije programe koji će pomoći građanima BiH.

Kaže da mu je neshvatljivo da je Ustavnopravna komisija odbila da utvrdi da je prijedlog amandmana na Ustav u skladu sa Ustavom BiH.

Poslanici će, nakon što okončaju raspravu o preostalim materijalima, glasati o svim danas razmatranim tačkama dnevnog reda.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss