518817e7006e37d362ed6a0899332850
518817e7006e37d362ed6a0899332850

Drljača: Broj zaposlenih je smanjen za 19.861 radnika

14.04.2020.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je danas da složenost situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa usmjerava aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prvenstveno u smislu očuvanja zdravlja građana.

Podsjetio je da je Federalna vlada dobila pohvale od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je istaknula da je Vlada pravovremenim mjerama postigla dobre rezultate u cilju zaustavljanja pandemije, ali i stabilnosti privrede.

 

Napomenuo je da Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koji treba razmatrati Federalni parlament podrazumijeva subvencije doprinosa za obavezno osiguranje, obustavu obračuna i plaćanja zateznih kamata na javne prihode te prekide parničnih i vanparničnih izvršnih postupaka.

 

Drljača je istaknuo da je za 422.800 penzionera Vlada Federacije BiH izdvojila 185 miliona KM te je za 44.000 invalida izdvojeno 11,5 miliona KM dok je za 10.500 civilnih žrtava rata izdvojeno 2,1 milion KM.

 

– Isplate penzija kao i naknade za socijalne kategorije koje se izdvajaju iz budžeta bit će blagovremeno isplaćivane bez obzira na postojeće ekonomske posljedice pandemije – jasno je kazao Drljača.

 

Svjesni su, kaže, činjenice da će i pored donesenih mjera značajan broj radnika ostati bez posla što je pitanje koje će se morati prioritetno rješavati, a svi napori već se ulažu kako bi se smanjile ekonomske posljedice te kako bi se FBiH vratila obnovi ekonomije.

 

Prema podacima Poreske uprave FBiH, od 16. marta do danas registrovane su 26.434 odjave i 6.573 prijave, odnosno broj zaposlenih radnika u FBiH u ovom periodu smanjen je za 19.861.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss