743a15b1bd7187811013c34e45a06a2c
743a15b1bd7187811013c34e45a06a2c

Mijatović: Romi među skupinama najosjetljivijim na pandemiju COVID-19

07.04.2020.

Svake godine, povodom Međunarodnog dana Roma, vlasti treba podsjetiti na potrebu poboljšanja životnih uslova mnogih siromašnih i marginaliziranih Roma u Evropi i pojačavanju mjera za borbu protiv diskriminacije s kojom se suočavaju, izjavila je danas Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Europe za ljudska prava uoči Međunarodnog dana Roma.

Mijatović smatra da bi ovaj poziv trebao odjeknuti još glasnije ove godine, jer su Romi koji žive u neadekvatnim stambenim objektima i u odvojenim naseljima širom Evrope među skupinama najosjetljivijim na trenutnu pandemiju COVID-19.

U mnogim mjestima u Evropi Romi i dalje nemaju pristup čistoj vodi i sanitarijama. Zbog toga je vrlo teško primijeniti ključne higijenske mjere kao što je redovito pranje ruku. Također je malo vjerovatno da se mjere društvene distance i izolacije mogu učinkovito provoditi u stambenim objektima gdje boravi veliki broj ljudi. Vlade nekih zemalja, poput Slovačke, zatražile su od lokalnih vlasti da romskim naseljima omoguće neograničen pristup vodi. Ove bitne mjere moraju se hitno primijeniti, uključujući lokalne i regionalne vlasti, u svim područjima Evrope u kojima Romi nemaju pristup vodi i osnovnim sanitetima.

Ono što dodatno zabrinjava je pristup zdravstvenoj zaštiti osobama koje žive u izolovanim naseljima, što može biti teško, posebno za mnoge Rome koji još uvijek nemaju lične dokumente ili zdravstveno osiguranje.

Komesarka Vijeća Europe za ljudska prava naglašava i ostala goruća pitanja s kojima se suočava veliki broj Roma u trenutnoj krizi kao što su gubitak izvora dnevnog dohotka i smanjeni pristup socijalnim davanjima, koji su sada otežani karantenskim mjerama.

– To bi moglo rezultirati da ljudi imaju ozbiljne poteškoće u ispunjavanju čak i najosnovnijih potreba, kao što je hrana. Sa zatvaranjem škola, u kojima djeca siromašnih porodica često dobivaju jedine adekvatne, prehrambene obroke, problem je očito postao još veći – naglasila je Dunja Mijatović.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss