Osnova se nova politička stranka Patriotski front, među inicijatorima Enver Zornić

Nekoliko udruženja, nevladinih organizacija i fizičkih lica dali su inicijativu za formiranje nove stranke, a među njima je i Enver Zornić, koji kaže da će se stranka zvati Patriotski front.

– Radimo na formiranju stranke. Osnivačka skupština trebala bi biti 6. februara i planiramo izaći na Lokalne izbore. Ima već nekoliko vijećnika koji su zainteresovani da budu dio ove priče i da se okušaju na lokalnim izborima. Iako se sada priča da ima previše političkih partija, mislim da na tome treba raditi dok se ne stvore preduslovi da ova država konačno krene naprijed. Vidite da se sada vlasti konstituišu kao privatna priča par pojedinaca – dodaje Zornić. 

 

Dodaje da “žele napraviti front koji će se okupiti oko ljudi koji imaju interes da država zaživi, a ne regije, gradovi i pojedinci”.

 

Zornić je Patriji dostavio i ciljeve Patriotskog fronta: 

 

– Patriotski front je politička organizacija patriota, demobilisanih boraca, radnika, nezaposlenih, penzionera i studenata koja se bori za temeljitu promjenu političkih i ekonomskih odnosa u korist svih obespravljenih i onih koji žive od svojega rada, za ostvarivanje njihovih socijalnih zahtjeva te zaštitu i proširivanje njihovih prava. Patriotski front ne teži tome da se izgradi kao politička stranka u tradicionalnom smislu riječi, nalik na parlamentarne stranke u Bosni i Hercegovini Naš cilj nije uklopiti se u institucije sistema, sitnim politikantstvom osiguravati mjesta u Općinskim vijećima i Skupštinama kako bi sebi obezbijedili paušale , plate i penzije, pritome zalagati se samo za površinske reforme, te ulaziti u različite saveze i kompromise s onima koji su odgovorni za postojeću situaciju u zemlji – navodi se.

 

Cilj “Patriotskog fronta je da političkom borbom ostvari radikalnu promjenu društva u kojem živimo – kako na ekonomskom tako i na političkom nivou”.

 

Sudjelovanje na izborima bi pritom bio samo jedan od načina djelovanja u službi ostvarivanja naših ciljeva. Za ostvarivanje naših ciljeva moramo stvoriti organizaciju zasnovanu na osnovnim principima patriotskog opredjeljenja prema očuvanju države i državnih interesa ukorijenjenu ka strvaranju povoljnije ekonomsko poliitčke klime povezanu sa svakodnevnim socijalnim borbama obespravljenih.

 

Takva organizacija će biti, “za razliku od postojećih sistemskih stranaka, disciplinirana i efikasna, ali iznutra doista demokratična”.

 

– Zalažemo se za organizaciju aktivista koji su neprestano uključeni u rad nevladinog sektora, studentskih pokreta, kao i borbu za prava svih obespravljenih skupina društva; organizaciju koja je politički glas patriotskog pokreta i koja u svojim redovima okuplja onih 99% koji su svojim angažmanom i žrtvom dali doprinos nastanku Bosanske države i njene državnosti, konačno – organizaciju koja se bori za suštinsku promjenu društvenog uređenja i prenošenje cjelokupne političke moći u ruke naroda – iz ruku političke elite, krupnoga kapitala i banaka. Cilj Patriotskog fronta je promovisanje shvatanje da institucije postoje zbog čovjeka, a ne čovjek zbog institucija”, navodi se u ciljevima..

(NAP, Interview.ba)

Prethodna vijest

Zabranom putovanja u Kini obuhvaćeno 37 miliona ljudi

Naredna vijest

Studenti koje tuži Grad Banjaluka: Ja sam o toj sumi samo čitala u knjigama