bb758f945d4999f9246770a0651ffdbc
bb758f945d4999f9246770a0651ffdbc

Selma Rizvić o duplim standardima dekana ETF-a: Jedne kolege štiti, a drugim smanjuje prihode za 80 posto

21.01.2020.

Profesorica Selma Rizvić, koja je 26 godina radila na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na 20 posto radnog vremena, prošle godine je prešla na puno radno vrijeme. Međutim, dolaskom novog dekana Jasmina Velagića, kako ona tvrdi počela je negativna kampanja protiv nje, tako da trenutno postoji mogućnost da se vrati na 20 posto radnog vremena i izgubi zdravstveno osiguranje. A sve je krenulo od priče iz hodnika o nedovoljnom nastavnom opterećenju, i završilo prijavom nadležnoj inspekciji koja je izdala rješenje, čijim će se potpisivanjem onemogućiti puno radno vrijeme ovoj profesorici.  Za Interview.ba Rizvić je govorila o tome da li će podnijeti tužbu za mobing, kakvo rješenje nadležne inspekcije je dobila, te kakve su reakcije Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

PODNIJET ĆU TUŽBU ZA MOBING PROTIV DEKANA ETF-a: „Pretprošle sedmice sam dobila rješenje inspektora. Dekan ima 15 dana da to provede. Očekujem da će on to uraditi svaki dan. U tom momentu ću sve sakupiti, podnijet ću krivičnu prijavu protiv njega, inspektora i protiv svakoga ko je bio umiješan u ovu situaciju“.

INTERVIEW.BA: Kada počinju problemi oko vašeg punog radnog vremena?

RIZVIĆ: U maju prošle godine Jasmin Velagić preuzeo je dužnost dekana i počeo je da osporava moj prelazak. Počeo je spominjati neke nove procedure koje su donesene nakon što sam ja prešla u puno radno vrijeme, te je pričao po hodnicima kako nemam dovoljno časova. U nekoliko navrata sam mu na sjednicama Vijeća ETF-a rekla da ako ima neki problem sa mnom da ne priča po hodnicima, nego da me pozove da vidimo u čemu je problem i da to probamo riješiti, međutim to se nikada nije desilo. U međuvremenu je pokrenuo negativnu kampanju i protiv drugih profesora s  Odsjeka. Našeg profesora Zikriju Avdagića je otjerao u penziju, iako je dobio dvije godine produženje kao izuzetno kvalitetan stručnjak u toj oblasti. Dekan je ukinuo tu odluku i čovjeka otjerao u penziju. Avdagić je onda pokrenuo pravnu bitku i sada je Upravni odbor Fakulteta donio odluku da ga vrate na posao, ali naš dekan ne želi to da provede.

INTERVIEW.BA: Zbog toga što se pojavila priča o tome kako nemate dovoljno časova, nepoznata osoba,“zabrinuti tetak” vas je prijavila inspekciji. Kakvo ste rješenje dobili i šta će se desiti ukoliko se ono sprovede?

RIZVIĆ: Pretprošle sedmice sam dobila rješenje inspektora, gdje je napisan jedan potpuni nonsense. Pomiješao je radne odnose, procedure, standarde jedne, standarde druge, i naravno sad dekan ima 15 dana da to provede, ako  se to desi i ukine moj prelaz u 100 posto radnog vremena, ostajem bez 80 posto prihoda.

INTERVIEW.BA: Kakve su procedure bile kada ste dobili puno radno vrijeme?

RIZVIĆ: Po tadašnjim pravilima je bilo tri nastavna predmeta koja sam ja imala i moj Odsjek je iskazao nastavnu potrebu da pređem u puno radno vrijeme.

INTERVIEW.BA: Kako ste kazali trenutni dekan ETFa tvrdi da trenutno imate 64 časa, umjesto 120 koje trebate imati. Postoji li mogućnost da se nadomjeste časovi koji Vam nedostaju i da li dekan radi na tome? 

RIZVIĆ: Imam jedan predmet koji će se izvoditi od iduće školske godine, jer je on po novom planu i programu i taj predmet nije želio da računa kao opterećenje, mada je drugim kolegama računao te predmete. U pravilima piše, ako profesor nema dovoljno časova, da ih može nadoknadi s aktivnostima kao što su naučno-istraživački rad, laboratorijske vježbe, da dijeli predmete s drugim profesorima… I ja sam sve to predlagala, čak sam željela da uradim kompletan grafički dizajn za ETF pošto nemamo nikakve promocije, dekan je sve to odbio. Onda je Odsjek za informatiku pokušao da predloži dodatne predmete za mene i to je odbijeno. Na kraju sam samoinicijativno odlučila da uvedem  87 časova laboratoriskih vježbi za studente, što bih uradila svakako, jer sam željela da im pokažem jedan moderni setup koji imamo u laboratoriji zbog mojih projekata, da bi na kraju rekli da oni to ne priznaju, jer se ne računaju laboratorijske vježbe, a u našem kolektivnom ugovoru piše da se laboratorijskim vježbama može nadoknaditi opterećenje. I naravno, niko ne uzima u obzir da ja vodim trenutno šest naučno istraživačkih projekata, što nema niko na ovom fakultetu. Sljedeće godine idu moja tri predmeta, ja ih držim, što je sasvim dovoljan broj časova za nastavno opterećenje.

INTERVIEW.BA: Kakve su reakcije na sve to Sindikata Univerziteta u Sarajevu?

RIZVIĆ: Predsjednik tog sindikata je moj dekan. Svakom normalnom je jasno da je to sukob interesa.

INTERVIEW.BA: Jeste li pričali s dekanom Velagićem jedan na jedan i pokušali riješiti ovaj problem?

RIZVIĆ: Očekivala sam da će me pozvati na razgovor i ako imamo problem da ćemo to riješiti. Međutim, on je krenuo đonom i počeo mi pričati iza leđa. Naš dekan je s drugog Odsjeka, a odsjek je matičan za organizaciju nastave. Ako mi kažemo na Odsjeku za informatiku da trebamo profesora Avdagića i to obrazložimo, nema tu više niko ništa da glasa i to osporava. Međutim, mi to kad pošaljemo na Vijeće ETF-a, dekan organizuje glasačku mašinu i drugi odsjeci nas preglasaju, tako da su sve naše odluke i naši zahtjevi propali na Vijeću, iako od svih odsjeka mi imamo najviše studenata. Odsjek za telekomunikacije ima devet studenata na trećoj godini, dok kod mene ima 87 studenata na trećoj godini, to je drastična razlika. Dekan primjenjuje dupli standard, on je kolegama s drugih odsjeka  računao i predmete koji se uopće ne izvode, nije ih birao nijedan student, a profesoru se računaju ti sati, dok meni neće da računa vježbe koje sam održala jedan na jedan i imam papire za to, te potpise studenata.

INTERVIEW.BA: Da li ćete podnijeti krivičnu prijavu za mobing?

RIZVIĆ: Nemam trenutno krunski dokaz, a to je da on najzad provede i potpiše tu odluku inspektora. Očekujem da će on to uraditi svaki dan. Izveo je ovo veoma lukavo, nigdje se ne pojavljuje zvanično, ovo će biti prvi dokument gdje će on staviti svoj potpis. U tom momentu ću sve sakupiti, podnijet ću krivičnu prijavu protiv njega, inspektora i protiv svakoga ko je bio umiješan u ovu situaciju. Napisala sam žalbu prema nadležnoj inspekciji, kao i resornom Ministarstvu, koje može da ukine ovo rješenje i da riješi problem.

INTERVIEW.BA: Šta Vas je u svemu ovome najviše pogodilo?

RIZVIĆ: Ono što je mene najviše pogodilo u tom cijelom odnosu jeste da izgleda da mom fakultetu ne trebam. Moj dekan me ne želi podržati. Profesorica s mojim referencama i mojim projektima ne treba ovom fakultetu, to je jako loš osjećaj kada ste u nekoj sredini.

KONTAKTIRALI SMO I DRUGU STRANU: Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Jasmin Velagić nije htio komentarisati navode profesorice, već nas je pozvao na uvid u dokumente.

Idi naVrh

Don't Miss