Predstavnički dom PSBiH o zakonima, sporazumima, komisijama i delegacijama

15.01.2020.

Potvrđivanje imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH trebalo se naći na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazane za sutra.

Međutim, predsjedavajući tog doma Denis Zvizdić je danas, nakon sjednice Kolegija u proširenom sastavu, izjavio novinarima da je predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije (SDA) zatražio da se sa sutrašnjeg zasjedanja skine tačka dnevnog reda koja je vezana za imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice, odnosno da se prolongira za narednu sjednicu.

– Očekujemo da će ovlašteni predlagač povući tu tačku kako bi se ona ponovo vratila na narednu sjednicu, koja će biti početkom februara, a do tada imamo dovoljno vremena za dodatna i potrebna usaglašavanja u vezi sa tim imenovanjem – naveo je Zvizdić.    

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija donio je odluku da na ovu poziciju bude imenovan Mlađen Božović.

Tegeltija je jučer, nakon sastanka delegacija SDA i SNSD-a, kazao novinarima da on ne vidi problem u vezi s imenovanjem Mlađena Božovića i podsjeća na raniji dogovor partnera u vlasti da podršku treba da dobiju kandidati koji prođu provjeru SIPA-e i Centralne izborne komisije BiH.

Pred poslanicima bi se trebalo naći i nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH.

U prvom čitanju bi trebali biti razmatrani Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Jedan od predlagača Jasmin Emrić je kazao Feni da je suština predloženog zakona da se odredi status komisije za odlučivanje o sukobu interesa, kako bi ona mogla obavljati svoju funkciju i vršiti poslove iz nadležnosti koje su zakonom propisane.

Kazao je da se predloženim zakonom komisija definira kao stalno, nezavisno i samostalno tijelo, koje će biti uspostavljeno od Parlamentarne skupštine BiH.

– Sam sastav komisije, također, ovim zakonom se potpuno mijenja, jer komisiju više ne bi činili članovi Predstavničkog doma i Doma naroda, nego bi to bila profesionalna lica, stručne osobe koje bi se prijavljivale na javni konkurs i kasnije bi komisija trebala biti imenovana od Parlamentarne skupštine BiH, kada Zajednička komisija za ljudska prava provede cjelokupan postupak – pojasnio je Emrić predložene novine u zakonu.

Predloženim zakonom je predviđeno da komisija ima pet članova, predsjednika i četiri člana, a mandat bi im bio pet godina.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, čiji je predlagač poslanik Zlatan Begić.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i izbor članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH iz Predstavničkog doma: Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH; Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH; Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj; Zajedničke komisije za evropske integracije; Zajedničke komisije za administrativne poslove; Zajedničke komisije za ljudska prava.

Također, predviđeno je i imenovanje članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH iz Predstavničkog doma: Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO); Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PSM); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM); Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP), Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini zemalja frankofonskog govornog područja (PSF).

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss