324748d94ebfe1fe5d0893263a3b5d69
324748d94ebfe1fe5d0893263a3b5d69

Epizoda “Uzbuna” i dalje na snazi

15.01.2020.

Vlada Kantona Sarajevo danas je objavila da, i pored kratkotrajnih poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo danas, rezultati monitoringa ukazuju da je neophodno zadržati epizodu “Uzbuna”, budući da su u ranim jutarnjim i noćnim satima i dalje prisutne izrazito visoke vrijednosti zagađujućih materija PM10.

Ističu da su dnevne prosječne vrijednosti tog polutanta u zraku jučer iznosile 368,2 µg/m3 u Ilijašu, 306 µg/m3 na Otoci, 168,3 µg/m3 na Vijećnici i 282,6 µg/m3 na Ilidži. Današnje prosječne vrijednosti PM10 do 13.00 sati iznosile su 301,50 µg/m3 u Ilijašu, 247,38 µg/m3 na Otoci te 288,47 µg/m3 na Ilidži.

Također, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u naredna dva dana će se zadržati stabilno vrijeme uz pojavu temperaturne inverzije, a čija uspostava podrazumijeva slabo ili nikakvo miješanje zraka iz prizemnih slojeva sa slojevima na visini što pogoduje nagomilavanju štetnih polutanata u prizemnom sloju atmosfere.

– Inače, na osnovu analize ovogodišnjeg trenda zagađivanja zraka moguće je konstatovati nekarakteristične situacije u odnosu na prethodne godine, a koje se prije svega odnose na ponašanje inverzionog sloja i prizemnih vjetrova što treba stručno i naučno dodatno dokazivati – navode iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Podsjećaju da se u okviru epizode “Uzbuna” preduzimaju mjere zabrane kretanja automobila čiji dizel motori imaju normu EURO3 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu manju od EURO3 u zoni A. To se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, Ministarstva odbrane BiH, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila pravnih lica koja za potrebe komunalnih preduzeća izvode radove na hitnim intervencijama, vozila sa diplomatskim tablicama, vozila osoba s invaliditetom, taksi vozila i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca).

Osim toga, na snazi je i zabrana korištenja čvrstih goriva i teških ulja svim pravnim i fizičkim licima koja ih koriste u tehnološkom procesu.

Nadalje, organizacija nastave u školama sa ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu, a po potrebi obustava nastave, još jedna je od mjera obuhvaćenih ovom epizodom. Na snazi ostaju i mjere iz epizoda “Upozorenje” i “Pripravnost” u svim zonama Kantona Sarajevo.

– Apeluje se na sve obveznike da se pridržavaju primjene Plana interventnih mjera u slučejevima prekomjerne zagađenosti zraka, te na stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka – saopćeno je iz Pres-službe KS.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss