d68fcb1b0171e05413da2471c6a60f56
d68fcb1b0171e05413da2471c6a60f56

Aleksandar Batar: Vlast u BiH nema sluha za mlade

11.12.2019.

”Nadležne vlasti nemaju sluha za mlade u BiH”, kazao je Aleksandar Batar, član Youth Vision Group-a na okruglom stolu, održanom početkom novembra u Banjaluci u okviru projekta „Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration” (Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija) koji je podržan od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), a implementira ga Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH) u saradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) i Fondacijom INFOHOUSE (IH). Bila je ovo prilika za diskusiju o dokumentu “Vizija mladih o budućnosti BiH”, na čijem kreiranju trenutno radi 28 mladih Youth Vision Group iz svih dijelova BiH.

MLADI MORAJU ZAUZETI STAV: “Smatram da je na mladima da zauzmu stav i potaknu vlasti da zajednički rade na rješavanju problema”.

INTERVIEW.BA: Otkad ste se počeli interesovati za sistem obrazovanja u BiH? Da li imate neki lični primjer koji vas je ponukao da se tome više posvetite?

BATAR: Za sistem obrazovanja sam se počeo interesovati početkom studiranja odnosno, kada sam uvidio neke od nedostataka kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim što sam završio školu tehničkog karaktera shvatio sam da je jedan od glavnih nedostataka, manjak praktičnog dijela kroz nastavni program.

INTERVIEW.BA: Koliko nadležne vlasti imaju sluha za potrebe mladih kada je u pitanju obrazovanje?

BATAR: Generalno, nadležne vlasti nemaju sluha za mlade ili ga imaju u veoma malim količinama. Smatram da je na mladima da zauzmu stav i potaknu vlasti da zajednički rade na rješavanju pojedinih problema koji ih muče u bosanskohercegovačkom društvu.

INTERVIEW:BA Kada će dokument ”Vizija mladih u budućnosti BiH” biti objavljen i koliko će pomoći učenicima i studentima?

BATAR: Dokument ”Vizija mladih za budućnost BiH” će biti predstavljen na finalnoj konferenciji koja će se održati u Sarajevu u februaru naredne godine i smatram da će rješenja predložena u tom dokumentu značajno poboljšati sistem obrazovanja ukoliko se implementiraju na pravi način. Neka od rješenja se već pojavljuju u nacrtima zakona o visokom obrazovanju i to nam govori da smo na pravom putu ka poboljšanju kvaliteta akademskog i srednjoškolskog obrazovanja.

INTERVIEW.BA: Koliko političke stranke u BiH  pokazuju interes za rješenje problema na polju obrazovanja? 

BATAR: Nisam član niti jedne stranke, ali mišljenja sam da je sigurno svima u cilju da imamo što bolji standard školstva u BiH. 

INTERVIEW.BA: Nakon nekoliko okruglih stolova širom BiH, koji je ostavio najveći utisak na Vas? Koju je poruku iznjedrio?

BATAR: Ne bih mogao izdvojiti neki od okruglih stolova, jer je svaki od njih ostavio poseban utisak na mene i grupu generalno, jer smo iz svakog izvukli određenu pouku, kako da na što bolji način formulišemo rješenja koja će biti od koristi svim mladima na teritoriji BiH. Za kraj, poruka od mene i Youth Vision grupe bi bila ta da mladi ljudi iz svih dijelova BiH moraju da se slože oko zajedničkih problema i zajedničkim snagama rade na rješavanju istih. 

Ovaj tekst je urađen u okviru projekta “Bosna i Hercegovina: Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija” koji se  provodi uz podršku USAID BiH, a implementira ga Nacionalni demokratski institut BiH (NDI BiH) uz podršku YIHR BiH i Fondacije INFOHOUSE. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost redakcije.

 

 

Idi naVrh

Don't Miss