65a7596d43e9d7695752194a43294b20
65a7596d43e9d7695752194a43294b20

Vedran Mulabdić: Političari treba da se suzdrže komentarisanja slučaja ubistva policijskih službenika

Prema najnovijim informacijama u Tužilaštvo Kantona Sarajevo privedeno je i ispitano oko od 50 osoba u vezi ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra. Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić govorio je za Interview.ba o ubistvu policijskih službenika, sigurnosti građana u Sarajevu, insinuacijama da se dvostruko ubistvo proglasi terorističkim činom, unapređenju sigurnosne situacije, kao i mogućnosti MUP-a KS da se bori protiv organiziranog kriminala.

NEKA SVAKO RADI POSAO ZA KOJI PRIMA PLAĆU! “Zamolio bih i tog jednog načelnika, kao i ostale pojedince i političke stranke da se suzdrže od bilo kakvog komentarisanja ili klasificiranja ovog djela, posebno u interesu promocija ili politiziranja, makar do momenta dok se istraga ne završi, a počinioci ne privedu pred lice pravde. Neka se svako bavi svojim poslom, odnosno poslom za koji prima plaću”. 

INTERVIEW.BA: U posljednjem napadu na policijske službenike život su izgubili Adis Šehović i Davor Vujinović. Ako su napadnuti policijski službenici, prema Vašem mišljenju, koliko su onda sigurni građani u Sarajevu? 

MULABDIĆ: Tokom prvih devet mjeseci 2018. godine registrirano je nekoliko napada na policijske službenike MUP-a KS. Nažalost, 26. oktobra desio se onaj najgori, gdje su ubijena dva časna policijska službenika Adis Šehović i Davor Vujinović. Težina, specifičnost i rizičnost karakterizira posao policijskog službenika, što je ovom slučaju završila ubistvom naša dva pripadnika. Međutim, policijski službenici MUP-a KS učinit će sve da građanima osiguraju sigurnost, ne štedeći ni u budućnosti, kao niti do sad, svoje zdravlje, ni spostvene živote. Poručujem građanima da samo zajedničkim naporima i uzajamnim povjerenjem možemo učvrstiti veze i osigurati sigurnost svih nas. Država mora biti, i uistinu jeste, jača od svakog oblika kriminala i mora učiniti sve kako bi se zaštitili svi građani! 

INTERVIEW.BA: Jedan od načelnika Sarajeva zahtijevao je da se dvostruko ubistvo policijskih službenika klasificira kao teroristički čin. Prema dosadašnjim podacima da li postoji ikakva osnova za to? 

MULABDIĆ: Istraga o ubistvu policijskih službenika vodi se pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Mišljenja sam da smo Tužilaštvo KS, odnosno postupajući tužioci, mogu klasificirati koje krivično djelo je u pitanju, ne samo kada je ovo krivično djelo u pitanju, nego kada su u pitanju i druga krivična djela. Zamolio bih i tog jednog načelnika, kao i ostale pojedince i političke stranke da se suzdrže od bilo kakvog komentarisanja ili klasificiranja ovog djela, posebno u interesu promocija ili politiziranja, makar do momenta dok se istraga ne završi, a počinioci ne privedu pred lice pravde. Neka se svako bavi svojim poslom, odnosno poslom za koji prima plaću. 

INTERVIEW.BA: Kojim podacima trenutno raspolažete kada je riječ o ubistvu dvojice policijskih službenika? 

MULABDIĆ: Sve informacije koje su dosad mogle biti javne iznesene su u ime MUP-a KS i Tužilaštva KS. Sve dalje informacije u vezi ovog slučaja davat će Tužilaštvo KS. Istraga je još uvijek u toku, intenzivna je, kao i potraga osumnjičenim. 

INTERVIEW.BA: Kako podići sigurnost na veći nivo kada je u pitanju Kanton Sarajevo?

MULABDIĆ: Mišljenja sam da je neophodna što jača suradnja sa svim policijskim agencijama u BiH. Onda mora biti kontinuirana kako bismo imali uvijek adekvatan odgovor kada je u pitanju suzbijanje i sankcioniranje krivičnih djela, organiziranog kriminala, kao i ostalih prijetnji, kako se nikad i nikom više ne bi ponovila smrt policijskih službenika. Već sam napomenuo da je bitan segment saradnja s građanima. U sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine mislim da imamo jedan hendikep, a to je svakako nepostojanje Instituta subordinacije. 

INTERVIEW.BA: Zbog komplikovanog ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, gdje mislite da su najveći propusti u koordinaciji policijskih i drugih sigurnosnih institucija, konkretno kada je u pitanju autokriminal, ali i drugi oblici kriminala? 

MULABDIĆ: MUP KS je i ranije upozoravao da se u rješavanje autokriminala na području KS moraju uključiti sve policijske agencije i da MUP KS ne može sam “uzvratiti udarac”. Borba protiv organiziranog kriminala nije jednostavan posao. Toj vrsti krivičnih djela treba prići strateški, s jasnim ciljevima i jasnim pristupom svih policijskih, tužilačkih i sudskih institucija. Problem organiziranog kriminala ne traje od jučer, to traje od 1996. godine. Poslije akcija koje su bile provedene 2010. i 2013. godine problem teških krađa jeste smanjen, ali nije riješen, jer nije postojala adekvatna saradnja s drugim policijskim agencijama. Mišljenja sam da privedene osobe jednostavno nisu adekvatno sankcionirana. Naravno govorim za ove dvije spomenute akcije. Smatram da se organizirani kriminal teških krađa motornih vozila i ne može rješavati parcijalno na način kako je to dosad rađeno, jednostavno se moraju uključiti i sarađivati sve policijske agencije. Dok se to ne desi mislim da ovaj problem neće biti riješen. 

INTERVIEW.BA: Spomenuli ste da su izvršena određena hapšenja, ali da počinioci tih krivičnih djela nisu sankcionirani. Da li nas koči pravosudni sistem? 

MULABDIĆ: Mislim da svakako sankcije za kriminalce moraju biti puno veće. One naravno moraju biti i u skladu sa zakonima. Ne prebacujem lopticu odgovornosti na druge. Kazne moraju biti najveće moguće. 

INTERVIEW.BA: Da li raspolažete s dovoljno policijskog kadra da se možete suprotstaviti autokriminalu i kriminalu općenito? 

MULABDIĆ: U principu kada je u pitanju organizirani kriminal ne mislim da je jedini hendikep nedostatak samo u ljudskom resursu. Organizirani kriminal je problem, jer naše ustavno ustrojstvo je tako da je MUP KS samo nadležan na području KS. Kada u potjeri kriminalci pređu granicu, mi smo već u nemogućnosti da nastavimo daljnju potjeru jer nismo nadležni. Konkretno govorim na područje RS ili čak nekog drugog kantona. U Upravi policije KS trenutno je upražnjeno oko 410 radnih mjesta policijskih službenika. Navedena radna mjesta obuhvataju mjesta za sve činove. Vlada KS je na moj prijedlog 16. augusta ove godine donijela odluku i dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem 230 policijskih službenika od čega je 200 u početnom činu policajac i 30 u činu mlađeg inspektora. Javni oglas za popunjavanje ovih radnih mjesta bit će raspisan u narednom periodu. Nekad ranije, mislim u julu 2017. godine, Vlada KS je odobrila raspisivanje konkursa za upošljavanje 120 novih policijskih službenika. Taj javni oglas je proveden i primljeni kadeti se trenutno nalaze na osnovnoj policijsko obuci na Policijskoj akademiji Vraca.

Prethodna vijest

ISTINOM U GLAVU Dragan Bursać: Četničko Tajkunska Republika Srpska

Naredna vijest

Orhan Galičić: Brew Imperial Society treba „pripadati“ raji