Atomski s desna u BiH

Javna skloništa, koja su bila u upotebi u bivšoj Jugoslaviji, uglavnom su devastirana ili neupotrebljiva. U svjetlu svjetskih dešavanja, stručnjaci u BiH upozoravaju na

Read More
1 2 3 10