JAVNI APEL Iskoristite zakon da se obezbijedi pravda za zlostavljanu djevojčicu, a ne sloboda za seksualnog prestupnika

19.01.2024.
Žrtve seksualnog nasilja, pokazao je slučaj u Bijeljini, ponovo su izložene nasilju  – ovoga puta pravosudnih institucija od kojih su tražile pravdu i zaštitu za nasilje koje su preživjele

Povodom saopštenja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini o potencijalnom kršenju procesnih zakona i pravno obavezujućih međunarodnih ugovora od strane Vijeća Okružnog suda u Bijeljini, u predmetu protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, ženske organizacije i mreže ženskih organizacija u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini, od pravosudnih institucija i pravosudnih vlasti u BiH, zahtijevaju:

  • Da se iskoriste sve zakonske mogućnosti i glavni pretres u suđenju protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog da je tokom avgusta i septembra 2021. godine izvršio krivično djelo Obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, počinjeno nad djevojčicom iz Bijeljine, članicom sportskog kluba čiji je bio trener, okonča i na taj način umanji zloupotreba domaćih procesnih zakona i kršenje međunarodnih konvencija na koje upozorava Okružno javno tužilaštvo Bijeljina;
  • Da Visoko sudsko i tužilačko vijeće, u hitnom postupku pokrene preispitivanje potencijalne disciplinske odgovornosti članova sudskog vijeća u ovom predmetu jer su dozvolili da glavni pretres neopravdano dugo traje udovoljavajući neopravdanim zahtjevima odbrane optuženog.

Okružno tužilaštvo u Bijeljini je 17. januara objavilo na zvaničnoj web stranici Tužilaštva Saopštenje za javnost u kojem upozoravaju da je Vijeće Okružnog suda tokom glavnog pretresa dozvoljavalo da se, i pored prigovora tužilaštva, postupak neopravdano odugovlači izvođenjem nepotrebnih dokaza i na taj način dovelo do povrede načela Zakona o krivičnom postupku.

Epilog vođenja postupka biće da se optuženi pusti iz pritvora na slobodu a da ni prvostepena presuda ne bude izrečena. Od početka procesa optuženi je javno prijetio i djevojčici i njenim roditeljima, zbog čega mogućnost njegovog izlaska na slobodu duboko šokira i uznemirava javnost i obezvređuje sve postulate pravde i smisla rada pravosuđa.

OJT Bijeljina navodi i da je „sudsko vijeće zanemarilo odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/2010, 61/2013 i 68/2020) kojima je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj“.

Tokom glavnog pretresa u ovom slučaju održano je 28 ročišta, između ostalog i na zahtjev odbrane optuženog, a pretres je zaustavljen zahtjevom za izuzeće dvoje sudija iz Vijeća, čime je proces pretvoren u farsu jer je riječ o sudijama koji su tokom glavnog pretresa, uvažili sve zahtjeve odbrane.

Imajući u vidu da Okružni sud Bijeljina nema odjel za podršku svjedocima, ponavljanje procesnih radnji donijelo je nove traume za žrtvu, njenu porodicu i svjedoke i načinjena šteta je nesaglediva, ako se ima na umu da naš pravosudni sistem nema programe podrške žrtvama i svjedocima krivičnih djela seksualnog nasilja.

  • Ženske organizacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava i prava djece, javne ličnosti i pravni stručnjaci u BiH, potpisnici saopštenja pozivaju nadležne vlasti da pod hitno pokrenu zakonodavne i druge mjere za uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja, što je preporuka GREVIO komiteta za BiH i da priznaju prava na zaštitu i podršku žrtvama seksualnog nasilja, koje su, što slučaj u Bijeljini ponovo pokazuje izložene i nasilju pravosudnih institucija od kojih su tražile pravdu i zaštitu za nasilje koje su preživjele.

Hitna reakcija svih u sistemu pravosuđa koji za to imaju nadležnost jedini je odgovor na zloupotrebe postulata “pravičnog suđenja” koje su se desile u Okružnom sudu u Bijeljini. Samo tako se vaga pravde može uvesti u ravnotežu i povratiti dio povjerenja u pravosuđe i ljude koji obnašaju sudijske funkcije.

Javni apel su potpisali: Udruženje ,,Žene sa Une“ Bihać, Maida Zagorac, Sarajevo, Udruženje građana ,,Vive žene“ Tuzla, Jasmina Čaušević, Sarajevo, Organizacija ,,Glas žene“ Bihać, Ekološko udruženje ,,Eko put“ Bijeljina, Snežana Jagodić Vujić, Bijeljina, Milkica Milojević, Banja Luka, Udruženje žena ,,Žena“ Janja, Udruženje “Medica” Zenica, Milanka KovačevićNikolija Bjelica Škrivan, Portal ,,Direkt“, ,,Banjalučki centar za ljudska prava”, Banja Luka, ,,Ženska mreža BiH“, Udruženje žena Derventa, Fondacija ,,INFOHOUSE“ Sarajevo, Udruženje CROA Sarajevo, Udruženja „Seka“ Goražde, Udruženje Mreža za izgradnju mira, Sarajevski otvoreni centar, UG Budućnost Modriča, Gordana Vidović, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo, Danka Zelić, NVO Udruženje građanki „Grahovo“ Bosansko Grahovo, Fondacija CURE, Sarajevo, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, UŽ ,,Maja“ Kravica, Udruženje ,,Žena BiH“ Mostar, HO ,,Horizonti“ Tuzla, Magdalena TošićBegzada Jovanović, Urem ,,Siguran korak“ Bijeljina, ,,Ženska zadruga“ Bijeljina, Svetlana Rašević-SarićJovanka Vuković, Udruženje žena sa invaliditetom ,,Impuls“, Bijeljina, Inicijativa građanki/na Mostar, Udruženje ,,Zemlja djece u BiH“ Tuzla, Udruženje aktivnih žena “GENDER” Brčko, Lana Jajčević, Banja Luka, Jelena NovovićSanja TodorovićBosa Miletić, Udruženje žena Višegrad, Dragana Đurić, Udruženje „Forum žena“ Bratunac, Stanka Frančić, Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla, Indira Bajramović, Koalicija ,,KOLOSI“ Bijeljina, Milorad JovićDubravka KovačevićMelani IsovićNina AleksićAna Kotur-Erkić, Centar ženskih prava, Zenica, Sigurna mreža BiH, Ana MedanZilka Spahić, TPO Fondacija, Sarajevo, Mreža NVO za prava djeteta “Snažniji glas za djecu”, Ženska romska mreža “Uspijeh”.

Idi naVrh

Don't Miss