KORUPTIVNI RIZICI Tužilaštvo KS istražuje direktore VIK-a, Toplana, Parka, Sarajevogasa…. 

02.10.2023.

Jedan direktor je novcem preduzeća plaćao privatne kazne, drugi kolega nezakonito zapošljavao. Bilo je spornog trošenja budžetskog novca, spornih javnih nabavki

Piše: Rubina ČENGIĆ

Tužilaštvo Kantona Sarajevo istražuje direktore KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Toplane, KJKP Park i Kantonalnog stambenog fonda, te direktora i Nadzornog odbora SarajevoGasa.

Piše to u u Informaciji o utvrđenim nepravilnostima i koruptivnim rizicima u resoru Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koju je Ured za borbu protiv korupcije u KS izradio na zahtjev Ministarstva. A sve zbog značajnog broja prijava o navodnim nezakonitostima.

Informacija se odnosi na period od 2020. do kraja augusta 2023. godine kada je sačinjena.

Lažne diplome i sporne javne nabavke

Direktor KJKP ViK je osumnjičen da je nezakonito raspolagao novcem preduzeća (plaćao privatne kazne). Njegov kolega iz KJKP Park  zbog nepravilnosti u radu, nezakonitog zapošljavanja i nezakonitog provođenja određenih javnih nabavki, kao i zbog spornog trošenja budžetskog novca. Direktor Kantonalnog stambenog fonda tereti se zbog nepravilnosti pri izradi Izvještaja o radu za 2020. godinu.

Direktor SarajevoGasa je osumnjičen za nezakonito zapošljavanje i angažovanje po osnovu ugovora o djelu, a Nadzorni odbor tog Preduzeća zbog spornih radnji oko prihvatanja ostavke starog i imenovanja novog direktora.

U svim preduzećima je bilo lažnih diploma kojima se bavi Tužilaštvo KS, ali i spornih javnih nabavki.

Detaljna analiza

U nekim od ovih preduzeća je ugovorom direktorima obećana otpremnina, a u nekim radno mjesto identične složenosti kao mjesto direktora što je suprotno Zakonu o imenovanjima i Uredbi Vlade KS o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji kantona Sarajevo. 

Nakon detaljne analize svih dostavljenih ugovora izvodi se zaključak da su pojedinim odredbama analiziranih ugovora direktorima i v.d. direktorima data određena prava bez navođenja konkretnog pravnog osnova kao pravo na otpremninu i prava da nakon isteka perioda na koji su imenovani, smjene, razrješenje ili raskida ugovora budu raspoređeni unutar istog preduzeća u kom ranije nisu bili zaposleni. Ured smatra da u navedenim i sličnim situacijama postoji koruptivni rizik, odnosno mogućnost koruptivnog ponašanja u smislu da se direktorima javnih preduzeća od strane organa upravljanja koje imenuje Vlada KS daju određena prava i finansijska korist koja im po zakonu ne pripadaju, a što može proizvesti nepotrebne finasijske obaveze za preduzeća, a samim tim i budžet KS – stoji u informaciji.

Ministar nema moć

U Ministarstvu kažu da su nemoćni jer nemaju pravosnažne presude.

– Kao ministra nemam moć da bilo šta promijenim kroz smjene ili na drugi način jer su postupci u toku,  kod Ureda za korupciju, Inspekcije ili u tužilaštvu i ja ne mogu tražiti smjenu zbog utvrđenih nepravilnosti, a bez pravosnažne presude – pojašnjava resorni ministar Almir Bećarević.

Bećarević: Nemam moć kao ministar da tražim smjenu

On naglašava da  Informacija otvara problem nepoštovanja Zakona u javnim preduzećima.

Informaciju Ureda za korupciju sam dostavio svim ministrima da se upoznaju sa situcijom i da vide stanje u javnim preduzećima iz ovog resora. Jer materijal jasno pokazuje koji propisi nisu primjenjeni. No, nisam dobio nikakav odgovor ili komentar od bilo koga. Jedan segment je krivična odgovornost za koju nam trebaju presude. A  drugi je pitanje  promjena koje treba provesti u preduzećima jer određeni zakonski propisi nisu primijenjeni. Kao ministar bih krenuo u tu aktivnosti jer ne možete zatvarati oči nad činjenicom da vam Ured kaže da zakonski propisi nisu primijenjeni u određenom javnom preduzeću –  tu  ima elemenata za smjene. Ako Vlada hoće – kaže Bećarević.

Vlada KS nije prihvatila preporuke

I Bećarević  podsjeća, a i u Informaciji piše da u prošlom mandatu, u februaru 2022. godine, Vlada KS nije prihvatila preporuke Ureda za borbu protiv korupcije. No, formirana je komisija koja je imala zadatak da napravi jedinstvene uslove za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća u KS u skladu s analizom antikorupcijskog okruženja koju je uradio Ured.

Komisija je dala preporuke za jasno definisanje uslova, identične onima koje je dao Ured. Međutim, Vlada KS ih na sjednici u maju 2022. godine  nije prihvatila. Vlada KS je samo zadužila sva ministartsva da u roku od sedam dana  dostave primjedbe i sugestije na taj izvještaj.

– Ured nije dobio traženi materijal u zadatom roku, a preporuke Ureda nikada nisu ispoštovane, pa Ured smatra da bi aktuelna Vlada KS trebala realizovati  preporuke Ureda i Vladine komisije – stoji u Informaciji.

“Ne znamo ništa”

U Skupštini kantona Sarajevo koja je pretpostavljena Vladi KS ne znaju za ovu informaciju.

Ne znam za tu informaciju, a kao predsjednik Komisije za izbor i imenovanja mogu reći da Komisija nema nikakve ovlasti kod imenovanja direktora javnih preduzeća, mi smo tu samo formalno uključeni  – kaže Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine.

Okerić i Klarić: Samo formalno uključeni

Ništa o tomi izvještaju ne zna ni Sanela Klarić, zastupnica koja je i članica skupštinske Komisije za komunalnu privredu.

– Ne znam ništa o Informaciji, ali ću postaviti zastupničko  pitanje o tim preporukama – kaže Klarić.

Bećerević na kraju naglašava da ga kao ministra nova dešavanja oko rekonstrukcije Vlade FBiH spriječavaju da uradi bilo šta.

Mi imamo dovoljno elemenata da imamo dobra preduzeća, ali moramo krenuti od poštovanja zakona pri izboru direktroa, ali tada dođemo do stranaka koje to sve blokiraju i imamo to što imamo – kaže Bećarević.

 

Idi naVrh

Don't Miss