ULIČNA AKCIJA HELSINŠKOG PARLAMENTA GRAĐANA IZ BANJA LUKE I FONDACIJE CURE Sextortion ili seksualno iznuđivanje kao rodno određena korupcija

16.08.2023.

Svaka žrtva ima pravo na zaštitu, podršku i trebala bi da prijavi seksualnu iznudu

Piše: R. ČENGIĆ

Seksualna iznuda ili ucjena (sextortion) je oblik korupcije i tema o kojoj se do sada nije glasno govorilo u javnosti u Bosni i Hercegovini, rekla je  Jadranka Milićević, izvršna direktorica Fondacije CURE tokom današnje ulične akcije koju pod nazivom Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje! .

Akciju zajednički provode Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Fondacijom CURE.

– Obično se priča o fizičkom, psihološkom i ekonomskom nasilju, mada, nažalost, postoje i mnogi drugi oblici nasilja, a među njima i seksualna ucjena/iznuda kao vid korupcije. Mnoge djevojke i žene su doživjele određeni vid seksualne iznude od nadređenih osoba i lica sa autoritetom, a da je to zaista tako potvrdile su nam u anonimnom razgovoru upravo neke od prolaznica tokom današnje ulične akcije. Svaka žrtva ima pravo na zaštitu, podršku i trebala bi da prijavi seksualnu iznudu – rekla je Milićević.

Veliki broj građana/ki Sarajeva je posjetio štand sa promotivnim materijalom, te su se detaljnije upoznali sa terminom seksualne iznude/ucjene (sextortion) u javnom i privatnom sektoru, kao i ciljevima ove kampanje.

Bilo je i onih koji su podijelili svoja iskustva ili iskustva poznanika/ca koji su se već susretali sa određenim vidom seksualne iznude/ucjene.

– Podržavamo svaku kampanju koja ukazuje na razne vrste nasilja, a posebno nasilja prema ženama, koje se danas ispoljava u mnogim oblicima – rekla je jedna Sarajka.

Svjetlana Ramić Marković, projekt koordinatorica iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, pojasnila je da je seksualno iznuđivanje spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat će trajati 12 mjeseci i ima cilj analizirati prisutnost seksualne iznude u javnom i privatnom sektoru i ispitati mogućnosti integracije termina seksualna iznuda (sextortion) u relevantne zakone i politike, a u narednom periodu planirane su kontinuirane aktivnosti upoznavanje šire javnosti sa pojmom sextortiona, kao rodno određenim vidom korupcije, njegovim štetnim posljedicama i načinima prijave.

Naredna ulična akcija “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinomo ćutanje!” biće održana u četvrtrak, 17. avgusta u Bijeljini, u saradnji sa Fondacijom “Lara”, od 10 do 12 časova na platou ispred JU Narodna biblioteka “Filip Višnjić”, a potom slijedi drugi gradovi. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

 

Idi naVrh

Don't Miss