POLITIKA PREKO LEĐA PACIJENATA UKC Tuzla u raljama vlasti

15.08.2023.

U TK na vlasti su jedni, a u Federaciji BiH drugi. Pa se opozicija i vlast i vlast i opozicija žestoko prepiru oko toga čiji je zapravo Univerzitetski klinički centar Tuzla. I traje bitka, smjenjuju se i biraju Upravni odbori, menadžment. Jedni tvrde pacijentima to neće škoditi, drugi su uvjereni da će sve platiti pacijenti. I hoće… Kako god završi ova političko – interesna priča

Piše: Vahidin MUJAGIĆ

Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 11. augusta, zastupnici parlamentarne većine izglasali su nekoliko zaključaka kojim preuzimaju upravljačka prava u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Time su praktično osporeni zaključci federalne Vlade, koja je prethodno smijenila Upravni odbor ove ustanove i imenovala novi.

Kantonalna vlast je poručila da ne može dozvoliti upravljanje u kući koju uglavnom sama finansira dok novac sa nivoa Federacije odlazi u druge bolnice.

Tri zaključka

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je tri zaključka. Razrješavanje Upravnog odbora, kojeg je imenovala Vlada FBiH, stavljanje van snage odluke o davanju saglasnosti na Statut i odluku da kantonalna vlada privremeno imenuje UO.

Djelatnost UKC Tuzla i dalje ostaje na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Sve što se do sada radilo, računajući na specijalističko-konsultativnu djelatnost, svi operativni zahvati, računajući one visoko sofisticirane, ostaje kao i do sada – kazao je Šekib Umihanić, ljekar na UKC Tuzla i zastupnik SDA u Skupštini TK.

Sa Umihanićem se ne slažu iz opozicionog SDP-a. Oni ističu da će ova odluka imati dalekosežne posljedice na pacijente.

Mislim da u ovom pravnom sivilu dovodimo u opasnost pružanje svih usluga. Govorili smo o sistemskim propustima svih menadžmenata ove zdravstvene ustanove gdje nije blagovremeno razmišljano na koji način unaprijediti zaštitu pacijenata – smatra SDP-ova zastupnica u Skupštini TK Mirela Memić.

Sporazum Vlade FBiH i Skupštine TK

Kako je došlo do toga da Skupština TK usvoji Odluku po kojoj sva upravljačka prava prebacuje na Vladu TK, iako od 2013. godine Upravni odbor, odnosno direktora UKC Tuzla imenuje Vlada Federacije?

Radi lakšeg shvatanja, morat ćemo se vratiti u 2013. godinu. Tada je potpisan sporazum o pravima i obavezama Vlade FBiH i Skupštine TK o osnivanju UKC Tuzla. Po tom sporazumu Vlada FBIH u Upravni odbor UKC Tuzla imenuje dva člana, isto toliko i Skupština TK. Preostala tri člana imenuju se iz reda uposlenika ove zdravstvene ustanove.

Tada je također definisano da se Upravni odbor UKC Tuzla imenuje na prijedlog skupštine. uz saglasnost Federalnog ministra zdravstva.

Taj sporazum nije do kraja izdefinisan kada je u pitanju finansiranje rada UKC Tuzla. Unatoč tome što je to Skupština TK tražila u više navrata.

Ovdje SDP, tamo SDA

A onda dolazimo do politike. Na nivou Federacije imenovana Vlada koju predvodi SDP zajedno sa koalicionim partnerima. Sve te stranke su u Tuzlanskom kantonu opozicija, gdje vlast čine SDA i DF. Pa je problem izašao na vidjelo kad je trebao biti imenovan direktor UKC.

Upravo to će i biti glavni razlog zašto je u junu ove godine Skupština TK donijela odluku da poništi sporazum iz 2013. godine i faktički izbaci Vladu FBiH iz osnivačkih prava u UKC Tuzla.

Po odluci koja je stavljena van snage, jedan dio osnivačkih prava nad UKC-om dat je Fedaraciji Bosne i Hercegovine. Mi smo u posljednjih godinu dana tražili da se napravi ugovor kojim će se definirati upravljačka prava između FBiH i Tuzlanskog kantona, ali to nije provelo Federalno ministarstvo zdravstva, zbog toga smo mi taj sporazum stavili van snage – kazao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Vujović: Tražili smo od ministarstva zdravstva da riješi probleme koje imamo

Vujović dodaje da se ovom odlukom pokušavaju jasno definirati kako prava, pa i ona upravljačka, tako i obaveze, posebno način finansiranja.

Vlast “na mišiće”

Protiv takve odluke bila je skupštinska opozicija koju predvodi SDP. Upozorili su da kantonalna vlast “na mišiće” želi isključiti Federaciju iz kompletnog procesa imenovanja upravljačkih struktura, a koji je zagarantovan federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i odlukom Federalnog parlamenta o preuzimanju suosnivačkih prava.

Ovdje se ustvari želi isključiti Federacija iz načina imenovanja menadžmenta i da Vlada TK UKC Tuzla zadrži na nivou kantonalne vlade, ali kao da ništa ostalo ne bude promijenjeno. Mislim da ovo što rade nije dobro. Ovo ulazi u jedan vid pravnog nasilja. Jasan je cilj Vlade TK, žele imenovati direktora UKC Tuzla, žele zapošljavati po svom nahođenju – kazao je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP-a u Skupštini TK.

Predsjednik Upravnog odbora UKC-a Tuzla Emir Softić se pravdao neodgovornim odnosom federalnog nivoa vlasti prethodnih godina.

Mada je njega u Upravni odbor imenovala federalna Vlada, on je upozorio da nikada nije pokazala interes da potpiše ugovor o međusobnim pravima i obavezama osnivača UKC-a koji je preciziran odlukama kantonalnog i federalnog parlamenta.

Federacija ne želi da zaključi iz određenih razloga ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Federacije i kantona kao osnivača ove ustanove. Registracija je ostala onakva kakva je bila prije, jer je uslov za novu registraciju bio upravo zaključenje ovog ugovora – ističe Sofić.

Šta kaže premijer Nikšić?

Premijer FBiH Nermin Nikšić ovu je odluku iz Tuzle komentirao velikim gubitkom.

Gubitkom statusa univerzitetsko-kliničke bolnice i vraćanjem na nivo kantonalne bolnice građani TK ostaju uskraćeni za pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou, a studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad  – istakao je Nikšić.

No, menadžment UKC-a nije zabrinut zbog štetnih odluka koje mogu dovesti do finansijskog kraha UKC-a koji dobija značajna višemilionska sredstva sa federalnog nivoa, a na osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji.

Nakon ove odluke Skupštine ništa značajno se ne mijenja, za naše građanstvo. Ne prekida se ništa što već nije postojalo – kazao je Denijal Tulumović, direktor UKC Tuzla.

Dekret kao iz 1945.

Bez potpisivanja sporazuma o međusobnim pravima i obavezama osnivača, vlast u TK više ne želi da sudjeluje u tom procesu.

Ne možemo trpiti neku torturu koja znači mi smo došli na vlast, e od danas počinje, mi ćemo uzeti sablju i radićemo šta god hoćemo. Oni nama poslali dekret kao iz 1945. godine, obustavlja se ovo, obustavlja ono. Ovdje život mora ići sa Vladom FBiH ili bez nje  – kaže predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

Važno je napomenuti da se sporni sporazum nije potpisao ni za vrijeme dok je SDA vodila Vladu Federacije. Jednostavno, to bi značio veće izdvjanje sredstava iz federalnog budžeta.

Kad je SDP dobila čelno mjesto u Vladi FBiH, vlast u TK je uvidjela da gubi potpunu kontrolu nad UKC-om i odlučila da svoje pozicije i uticaj brani kršeći zakon, upozorava struka.

Nas nepotpisivanje međuosnivačkog ugovora na abolira, niti nam daje, niti nas ohrabruje da mi ulazimo u proceduru koja je potpuno vanzakonska – kazao je Zijah Rifatbegović, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i uposlenik UKC Tuzla.

Lovina koja se pretvara u kapital

UKC je u svim strukturama vlasti bio atraktivan politički plijen. I uvijek je bio na meti vladajućih stranka.

Tako su i stavovi o rješavanju statusa UKC-a ovisili o tome da li su vlast ili opozicija.

Vlast u TK u svim mandatima nikada nije skrivala namjere o potpunoj kontroli nad UKC-om.

To je zato što se UKC očigledno odredio i u vladajućoj i u opozicionoj vizuri kao plijen. Kao, dakle lovina koja se u borbi za vlast i za poziciju u vlasti pretvara u dobitak odnosno u kapital – jasan je Zlatko Dukić, novinar u penziji i aktivni politički analitičar.

Da bi situaciju u UKC Tuzla okrenula u drugom smjeru Vlada FBiH početkom augusta donosi odluku o smjeni kompletnog Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Međutim, kantonalna vlast tvrdi da nije konsultovana. Cijeni da je odluka Vlade Federacije o imenovanju privremenog Upravnog odbora suprotna zakonu.

Ovo cijenimo kao jedno pravno nasilje kojim se želi preuzeti kontrola nad ovom zdravstvenom ustanovom. Zaista to smatramo nezakonitim činom – način na koji je razriješen Upravni odbor – bez davanja, u skladu sa Statutom, prostora članovima Upravnog odbora da se izjasne o toj smjeni, bez obrazloženja zašto se ljudi smjenjuju – navodi premijer TK-a Irfan Halilagić.

Sa njim se slaže i VD direktor UKC Tuzla Denijal Tulumović.

Odluka Vlade FBiH je nezakonita, smjena Upravnog odbora nije došla na inicijativu Ministra zdravstva kako zakon nalaže. Nego je isključivo prijedlog premijera FBiH Nermina Nikšića. Mi smo sve ovo provjerili i budite sigurni da je tako  – ističe Tulumović.

I predsjednik Skupštine TK-a Žarko Vujović tvrdi da odluka o razrješenju koju je donijela Vlada FBiH nema nikakvog pravnog osnova.

Ona ne može proizvesti nikakve pravne posljedice. Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora je nezakonita i ne može se na osnovu te odluke zasnivati neko pravo – jasan je Vujović.

Politička borba šteti pacijentima

U privremenom Upravnom odboru su ostala dva člana koji su predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, a koja nije konsultovana o tome da li želi da oni i dalje budu njeni predstavnici u novom Upravnom odboru. Ponovo su tri člana Upravnog odbora iz reda uposlenika odredile stranke, a ne radnici.

Da se na kraju krajeva javno izaberu ti ljudi. To bi bilo logično. Međutim, do sada je logično da bude iz reda uposlenika, ispune taj uslov, a onda politika imenuje svog čovjeka – kaže Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH.

Nakon svih odluka kako Skupštine TK, tako Vlade FBiH još niko sa sigurnošću ne zna kakav je trenutni status UKC Tuzla.

Odluku o tome dat će Kantonalni sud u Tuzli.

Politička borba za UKC Tuzla, najviše šteti pacijentima, posebno onim onkološkim, koji od proljeća usluge radijacije i zračenja ne mogu dobiti u Tuzli, nego na terapije idu u Zenicu i Mostar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idi naVrh

Don't Miss