PREMA STATUTU Sebija Izetbegović mora napustiti i mjesto direktorice KCUS-a

06.04.2023.

Uskoro će biti potpisan otkaz na Medicini, a nastavničko mjesto jedan je od uvjeta koji je propisan Statutom za mjesto direktorice KCUS-a. Vlada Kantona Sarajevo danas donosi odluku da se pokrene procedura smjene

Piše: Senka KURT

U ured rektora Univerziteta u Sarajevu dr. Rifata Škrijelja stiglo je rješenje Medicinskog fakulteta o otkazu o radu Sebiji Izetbegović.

Kako saznajemo, očekuje se da rektor Škrijelj stavi potpis na ovo rješenje. No, s tim će se ipak malo sačekati jer je, prema našim informacijama, dopis s Medicine proslijeđen pravnoj službi UNSA.

Rektor će sačekati njihovo stručno mišljenje – navodi naš izvor.

Otkazan ugovor

Prema saznanjima Sebiji Izetbegović Medicina je otkazala Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (sa punim radnim vremenom), kojeg je ona zasnovala u decembru 2014. godine kao profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo.

Ugovor sa Sebijom Izetbgović zaključen je nakon što je ona stekla zvanje redovne profesorice.

Senat UNSA prošle je sedmice praktično poništio ovu odluku ovo je potpuno očekivan potez.

Prethodno je Senat na vanrednoj sjednici 6. marta ove godine donio odluku kojom je usvojio Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije. Na osnovu koje je provjeravana vjerodostojnost isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović na Medicini. Tom prilikom Komisija je zadužila rektora UNSA za donošenje rješenja o poništenju upisa u Matičnu knjigu magistranata. Praktično, tada joj je magisterij proglašen navažećim.

Kako je izabrana?

Istaknuto je tada da je Odlukom Senata UNSA od 29. januara 2014. godine Sebija Izetbegović izabrana u zvanje redovne profesorice za oblast “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. I to na temelju uvjeta propisanih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio na snazi u vrijeme izbora.

Ovim članom pod tačkom f. propisuju se minimalni uvjeti za izbor akademskog osoblja u naučno nastavno zvanje redovni profesor na Univerzitetu. Uvjeti su bili sljedeći:  proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama. Sve to nakon sticanja zvanja vanrednog profesora. Uvjet je bio i mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Istaknuto je kako je prema toj odluci iz 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u naučno nastavno zvanje, koje je prema Zakonu o visokom obrazovanju, trajno zvanje. Na temelju tog zvanja se s njom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prije toga dr. Izetbegović, kako je to Zakon i predvidio, imenovana za asistenticu, kasnije i u docenticu.

Ne ispunjava uvjete

No, Zakon koji je bio na snazi kao uvjet za izbor suradnika – višeg asistenta propisao je da kandidat mora imati naučni stepen magistra. Isti Zakon također je propisao da su za izbor nastavnika u zvanje docenta bili naučni stepen doktorata, naučni radovi objavljeni u naučnim/stručnim časopisima ili zbornicima, te pokazani rezultati u naučno nastavnom radu. Sebija Izetbegović je slijedom toga postala docentica na Medicinskom fakultetu 2002. godine.

No, kako je njen magisterij 9. marta poništen situacija se sad potpuno preokrenula.

A vezujući se za uvjete za izbor u naučno nastavna zvanja na UNSA, prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi na vrijeme kada je imenovana birana u ista – utvrđuje se da ona ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u nastavno naučna zvanja na UNSA.

Tako je Sebija Izetbegović na osnovu falsificiranih dokumenata zasnovala ne samo radni odnos na Medicinskom fakultetu, već i na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.  Kojim vlada još od januara 2016.

Statut KCUS-a

A bez zvanja nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta, Sebija Izetegović ne može više biti ni direktorica KCUS-a.

Definira se to Statutom Univerzitskog kliničkog centra Sarajevo.

U članu 44. Statuta se ističe:

Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete: VSS – završen medicinski fakultet, završena specijalizacija iz djelatnosti UKC-a, nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta, da je afirmirani stručni i naučni radnik u oblasti medicine, da ima radno iskustvo od najmanje pet godina u struci, da posjeduje znanje iz javnog menadžmenta.

Član 53. Statuta definira da generalni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan.

No, šta ako generalni direktor nije imenovan u skladu sa zakonom?

Odluku o postavljenju vršioca dužnosti generalnog direktora donosi Upravni odbor uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva – navedeno je u Statutu.

Vlada KS pokreće proceduru

Kratko i precizno jasno. Sebija Izetbegović uskoro više neće biti profesorica na Medicini. Uskoro neće ispunjavati jedan od uvjeta propisanih Statutom. Na redu je Upravni odbor.

Kako su osnivači KCUS-a Federacija, te pet kantona (Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Bosanskopodrinjski kanton, Unsko-sanski  i Srednjobosanski kanton), u Upravnom su odboru i predstavnici tih kantona.

Tako se očekuje da tokom dana Vlada Kantona Sarajevo donese zaključak i zaduži svoju predstavnicu u UO KCUS-a Lejlu Brčić da pokrene pitanje smjene Sebije Izetbegović sa čela Kliničkog centra Sarajevo.

Očekuje se i da će sjednica Upravnog odbora biti održana ovog mjeseca.

Idi naVrh

Don't Miss