Žene u policijskim strukturama: Svakodnevno dokazivanje bez prava na grešku

U 16 policijskih agencija, koliko ih je u BiH, nijednim ne rukovodi žena

Piše: Belmina ČORBIĆ

Sigurnost je pravo svih ljudi, bez obzira na rod, spol ili etničku pripadnost. Sigurnost znači i nesmetan pristup hrani, zdravstvenoj zaštiti, ekonomskoj i ekološkoj sigurnosti i političkoj zastupljenosti. Ali šta sigurnost znači za žene koje su svakodnevno na terenu rame uz rame sa muškarcima i suočene su sa brojnim izazovima?

Sve su to pitanja na koja su danas tražili odgovor sudionici panela “Žene i sigurnost u BiH 2023”.

Puno manje na rukovodećim pozicijama

Predstavnica direkcije za koordinaciju policijskih tijela i predsjednica udruženja mreža policijskih službenica Kristina Jozić iznijela je zabrinjavajuće podatke i brojeve koje traže da se zamislimo. Žena je u sigurnosnom sektoru na višim ili rukovodećim pozicijama puno manje nego muškaraca. Konkretnije, u 16 policijskih agencija, koliko ih je u BiH, nijednim ne rukovodi žena.

Jozić: Svaki dan je nova borba i dokazivanje za ravnopravan položaj

Nemamo direktoricu policije, kao ni komesarke, niti njihove zamjenice. Ako gledamo unazad deset godina možemo reći da su postignuti određeni pomaci. Vrijedno je istaći da SIPA, kao policijska agencija prednjači po broju zaposlenih žena. U svojim sastavima ima 15 posto službenica  – navela je Jozić.

Istakla je da žene u svakodnevnom radu nisu ravnopravne na terenu. Svaki dan je nova borba i dokazivanje za ravnopravan položaj.

Mi nemamo pravo na grešku. Ravnopravne smo onoliko koliko se izborimo u svome sektoru, organizacionoj jedinici, odjelu. A kada pređemo u drugu jedinicu ponovo se borimo dalje. Često imate običaj reći da je policija ogledalo države, mi u ovome slučaju nismo ogledalo države jer ne predstavljamo naše društvo u pravom smislu. Imamo više od 50 posto žena na tržištu rada, a u policijskim redovima oko 15 posto  – zaključuje Jozić.

Žene ne bi trebale biti samo dio statistike ili brojka potrebna za ispunjavanje norme. Direktorica Fondacije Infohouse Dženana Alađuz smatra važnim uključiti žene sve sfere rada pa tako i u policijska zanimanja.

Ženama je mjesto u sigurnosti. Sektor sigurnosti je mjesto i za žene i za muškarce. Vrijeme je da se žene pozicioniraju na najviše pozicije, da ne budu samo na niže plaćenim pozicijama, gdje se samo radi i nikada ne donose odluke. Vrijeme nam je da žene zaista budu visoko na ljestvici odluka –  smatra Alađuz.

Upravo to je bio i cilj ovog sastanka kojega su organizirali Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacije Infohouse uz podršku Američke ambasade.

Veliki napori na uključivanju žena

Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak ističe kako je ova institucija prepoznata da ulaže velike napore na uključivanju žena u sektor sigurnosti i odbrani.

Poduzimamo konkretne aktivnosti na integriranju principa ravnopravnosti spolova. Upravo je koordinacijski odbor kroz projekat rodna perspektiva pravi primjer kako institucije sektora sigurnosti ulažu napore da ostvare zakonske obaveze – dodao je Bošnjak.

Predsjedavajuća Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti Samira Hunček istakla je da cilj ne bi mogao biti ispunjen da nije unaprijeđena saradnja sa državnim ali i nevladinim sektorom.

Cilj nam je do kraja godine finalizirati  mehanizme i instrumente koji će rodnu ravnopravnost uvesti u segment sigurnosti i u djelokrug rada ministarstva sigurnosti  – najavila je Hunček.

U okviru ovog događaja postavljena je i izložba „Žene i sigurnost u BiH”. Fotografije predstavljaju žene u sigurnosnim strukturama, na terenu, poslu, u uniformama.

Prethodna vijest

KLEVETA U RS: Vlast dobija ogroman prostor za progon neistomišljenika i discipliniranje

Naredna vijest

SENAT UNSA: Poništeno akademsko zvanje Sebiji Izetbegović