SENAT UNSA: Poništeno akademsko zvanje Sebiji Izetbegović

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest

Piše: S.K.

Direktorici Kliničkog centra u Sarajevu, profesorici Medicinskog fakulteta dr. Sebiji Izetbegović  Senat Univerziteta u Sarajevu poništio je zvanje magistrice nauka, te joj je oduzeta titula.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Senata Univerziteta diploma dr. Izetbegović bila je jedina tačka dnevnog reda. O tome se raspravljalo nakon što je Senat razmatrao analizu Komisije koja je imala zadatak utvrditi sve činjenice oko sporne dokumentacije.

Komisija je uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi diploma direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

Ništavni predmetni upis

Na osnovu člana 61- Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februrara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu Komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija – pročitao je odluku rektor UNSA dr. Rifat Škrijelj.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Inače, dr. Izetbegović je danas, uoči vanredne sjednice Senata, najavila da će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA.

Ovo se prvenstveno odnosi na rektora Rifata Škrijelja, ali i sve članove njegove komisije ukoliko nastave da namjerno i tendenciozno zanemaruju uredan nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je moj akademski put uredan – saopćila je.

Napad na rektora

Ona je navela kako “rektor Rifat Škrijelj uporno provodi politički motiviranu hajku, zloupotrebljavajući poziciju koju obnaša u namjeri da skrene pažnju javnosti sa vlastitog spornog akademskog napredovanja, a posebno sa nezakonito stečene diplome njegovog političkog šefa Elmedina Konakovića, što je dokazano inspekcijskim nalazom koji nikad nije dat na uvid članovima Senata”.

On (rektor, op. aut) također štiti i određen broj ljudi na UNSA kojima je davao protuzakonitu podršku u akademskom napredovanju, zbog čega je Tužilaštvo FBiH pokrenulo istragu i dostavilo podnesak Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja. Neprofesionalni i agresivni istupi rektora Škrijelja, i svih onih koji ga prate u tome, bit će zaustavljeni sudskim epilogom – saopćila je Izetbegović.

Rektora to baš ne brine.

Ona prijeti od petka, kada je mahala indeksima, ja bih volio da je pokazala da je položila ispite iz magistarskog – kazao je.

A posao na Medicini?

Naveo je također da bi sada dr. Izetbegović mogla ostati bez  profesorske katedre na Medicini. No, o tome će se raspravljati i u Ministarstvu obrazovanja i Skupštini KS.

Ovo će se od danas raščišćavati. Sudeći prema prijetnjama meni lično i naručenim tekstovima, mislim da će biti otpora, a možda više udara na mene. Krivična prijava protiv mene je već u provjeri. Danas mi se prijeti novom. Tužilaštvo je institucija i ja se ne ljutim što su oni tako brzo sve stavili u pogon da to provjere. Meni to treba. Tako se jača integritet čovjeka. Ja da sam bio na mjestu Izetbegović, ne daj Bože, ja ne bi pokazivao indeks. Njima pokazujete da ste studirali. A diplomom da je nešto završila. Niko nije sporio da je ona studirala, nego je li to završila – naveo je rektor UNSA.

 

Prethodna vijest

Žene u policijskim strukturama: Svakodnevno dokazivanje bez prava na grešku

Naredna vijest

Advokatica Biljana Radulović: Samo društvo u regresiji klevetu tretira kao krivično delo