SUTRA SJEDNICA UNSA: Traži se izjašnjenje dr. Sebije Izetbegović

17.01.2023.

Pravni tim UNSA senatorima je, uz obimnu dokumentaciju, dostavio analizu i zaključke. Traži se još papira i izjašnjenje dr. Izetbegović. Rektor Škrijelj potvrđuje da neće donositi bilo kakve zaključke ili odluke, a da se dr. Izetbegović, o čijem se obrazovanju raspravlja, ne očituje.

Piše: S. KURT

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) sutra će (srijeda) raspravljati o diplomi direktorice Kliničkog centra, zastupnice SDA u Skupštini Kantona Sarajevo dr. Sebije Izetbegović.

Planirana je vanredna sjednica.

Zapravo je riječ o nastavku zasjedanja koja su počela u novembru, kada je na sto stavljena provjera postdiplomskog studija dr. Izetbegović.

Različiti zaključci

Podsjećamo, Senat je zatražio od Medicinskog fakulteta da formira ad hoc komisiju. Komisija je dostavila izvještaj i dokumentaciju.

Senatori su također dobili i izvještaj Kantonalne inspekcije (KUIP).

Rektor UNSA dr. Rifat Škrijelj kazao je da se radi o potpuno različitim zaključcima.

Ad hoc komisija Medicinskog fakulteta utvrdila je da je sve u redu. Inspekcija opet ima drugačije  mišljenje.

Uz ova dva dokumenta senatori su već dobili obimnu dokumentaciju te i dokument pravnoga tima UNSA.

Šta je sve traženo?

Ovaj dokument, koji nosi naziv „Informacija o stepenu realizacije Zaključaka Senata UNSA“, bit će, pretpostavlja se, vodilja o tome kakvu će odluku sutra donijeti senatori.

Pravni tim na početku Informacije podsjeća na glavna dešavanja od vanredne sjednice Senata 10. decembra prošle godine. Senat je obavezao Medicinski fakultet izvrši dodatne provjere isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović. Zatraženo je i pisano izjašnjenje dr. Izetbegović, te svih drugih službenih lica, posredstvom kojih su vođeni ovi postupci na Medicini.

Također, Senat je zatražio da Medicina dostavi Univerzitetu odgovarajuću javnu ispravu dr. Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj joj je dokument bio neophodan zbog daljnjeg školovanja na postdiplomskom u Sarajevu.

Zatraženo je uvjerenje o položenim ispitima, isprave vezane za postupak ekvivalencije položenih ispita u Zagrebu, uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom u Sarajevu. Senatori su tražili i Pravilnik o postdiplomskom Medicine, koji je bio na snazi prilikom upisa dr. Izetbegović.

Šta sve nedostaje?

S Medicine je Univerzitetu poslano niz dokumenata. Između ostaloga, izvještaj ad hoc komisije o izvršenim dodatnim provjerama vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović, izjašnjenje i stručno mišljenje sekretara, te odluka Nastavno – naučnog vijeća Medicine.

Pravni tim UNSA je analizom ove dokumentacije, a u odnosu na zaključke Senata utvrdio da, prije svega, nedostaje uvjerenje o položenim ispitima dr. Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju u Zagrebu, a u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom u Sarajevu.

Zatim je navedeno da nedostaje još puno traženih dokumenata. Prije svega, valjana isprava vezana za postupak ekvivalencija položenih ispita.

Navedeno je, kako smo već pisali da su dostavljena tek dva lista tzv. reciklažnog papira na kojem je u rukopisu napisano/nabrojano ( na engleskom jeziku)  deset ispita s ocjenama prema kopiji indexa i devet naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena.

Navedena dva lista papira nemaju memorandum insitutucije, koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica, koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima –  navodi pravni tim UNSA.

Nema uvjerenja o položenim ispitima

Također je konstatirano da nedostaje uvjerenje o položenim ispitima dr. Izetbegović na postdiplomskom u Sarajevu.

Pravni tim ističe da nedostaje Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta koji je bio na snazi prilikom upisa dr. Izetbegović.

Senat, bez obzira na zaključke, nije dobio ni pisano izjašnjenje dr. Izetbegović. Iz izvještaja ad hoc komisije, kako zaključuje pravni tim, ne proizilazi da je to izjašnjenje i traženo od nje.

Dokumentacija također ne sadrži izjašnjenje lica koja su obavljala posao sekretara, odnosno šefa Studenske službe. Medicine od 1992. do 1998. godine.

Pravni tim zatim napominje da je UNSA dobio i zapisnik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

U izvještaju se, između ostaloga navodi, da u Matičnoj knjizi od 3. januara 1990. do završetka školske 1996/97. godine nije upisana Sebija Izetbegović.

Traljave matične knjige

Inspekcija je, podsjećamo, pod rednim brojem 836 dosjea, koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović našla da je upisan njen kolega Senad Šarić.

Zbog svega toga, Pravni tim i generalni sekreta UNSA zaključuju da je potrebno slučaj još malo produžiti, odnosno tražiti novu dokumentaciju.

Zaključak generalnog sekretara i pravnog tima UNSA

Prije svega, traži se izjašnjenje dr. Izetbegović, te sekretara, odnosno šefova Studentske službe od 1992. – 1998.

Traži se ponovo Pravilnik. Traži se uvjerenje o položenim ispitima dr. Izetbegović u Zagrebu.

Traži se njen index, odnosno uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom u Srajevu.

Na kraju se dovodi i upitanje i kopija uvjerenja dekana Medicine iz 1996. da je dr. Izetbegović položila sve ispite.

Zaključeno je da je ovo uvjerenje izdato kako bi se dr. Izetbegović prijavila na konkurs, a da je izdato protivno tada važećim propisima i nije izdato na memorandumu Medicinskog fakulteta.

Šta se zamjera medijima?

Pravni tim je konstatirao i da kopija isprave „Upitnik mentoru“, a koja je vezana za ocjenu podobnosti magistarskog rada dr. Izetbegović, a kojeg je popunio dr. Srećo Šimić, nije popunjena sukladno uputstvima.

Sve što smo u principu već znali, o čemu su pisali mediji. Kojima radišni botovi, treba i to reći, zamjeraju što pišu o sumnjivoj diplomi direktorice najveće zdravstvene ustanove u BiH. Kantonalne zastupnice.

Ponovo slijedi predah. Nedostaje puno (tražene) dokumentacije. Prije svega zvanično izjašnjenje dr. Izetbegović.

Šta će sutra uraditi Senat?

Ne možemo reći da je sve uredu

Rektor Škrijelj potvrđuje da neće donositi bilo kakve zaključke ili odluke, a da se dr. Izetbegović, o čijem se obrazovanju raspravlja, ne očituje.

Za nas je važno da profesorica Izetbegović može sada iz privatnog arhiva dostaviti nedostajuću dokumentaciju. To što smo dobili s Medicine apsolutno nije dovoljno. Na osnovu toga ne možemo reći da je sve uredu, kako to tvrdi Vijeće tog fakulteta – naveo je rektor Škrijelj.

Slučaj diploma se nastavlja. I zaista, sa svakim novim saznanjem postaje sve veći skandal.

Ustanovili se na kraju da je diploma dr. Izetbegović stečena nelegalno Univerzitet ima mehanizme da joj oduzme akademsko zvanje.

To je na nivou Univerziteta, a ne sudstva. Sud samo može ustanoviti je li bilo krivotvorenja. A Senat utvrđuje kako se došlo do dipome.

Očito je da će se na odluku Senata još pričekati. Čeka se izjašnjenje dr. Izetbegović.

Idi naVrh

Don't Miss