Odobren kandidatski status Bosne i Hercegovine za EU

13.12.2022.

Vijeće općih poslova Europske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu

Ministri nadležni za europska pitanja su, kako prenosi RFE, na sastanku koji još traje, usvojili zaključke u kojima se “preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Europskog vijeća“.

Ranije je objavljeno kako u nacrtu preporuke stoji da bi BiH, zbog aktuelne geopolitičke situacije, trebala dobiti status kandidata.

Ispuniti uvjete

Također, naglašava se kako će Bosna i Hercegovina na svom putu prema EU i dalje morati ispuniti uvjete koji su postavljeni ranije.

To uključuje mjere za jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te upravljanje migracijama. Reformski prioriteti se uglavnom odnose na 14 prioriteta koje je Europska komisija predstavila 2019. godine – navedeno je.

Prema nacrtu dokumenta koji bi se trebao potpisati u Briselu, ministri će sa “zabrinutošću primijetiti sveukupni ograničeni napredak u reformama”.

EU očekuje da se funkcionalna zakonodavna tijela i vlade brzo uspostave na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou kako bi se fokusirale na reforme na putu ka EU – istaknuto je u nacrtu.

Iako je dominiralo mišljenje kako su sve države članice EU za dodjelu statusa Bosni i Hercegovini, ranije su se pojavile informacije kako države poput Nizozemske, Francuske, a djelimično i Njemačke nisu za ovu odluku.

Ipak, u međuvremenu, konsenzus među državama je postignut. Odluku moraju potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Europske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak, 15 decembra.

Zahtjev od 2016.

Građani Bosne i Hercegovine na ovu odluku čekaju dugo i s pravom se može reći da je riječ o velikom danu.

Još 2010. godine otvorena je mogućnost putovanja u prostor Schengena. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 2015. godine.

Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.

Slovenija je postala punopravna članica EU 2004., a  Hrvatska (2013.)

Idi naVrh

Don't Miss