Žene u BiH imaju slične probleme i dalje se suočavaju sa izazovima, prijetnjama, nejednakostima

Deset nevladinih organizacija iz isto toliko općina i gradova u BiH u protekle dvije godine radilo je na inicijativama čiji je cilj pokretanje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. Mnoge od ukupno 20 inicijativa već su realizirane. U fokusu su bile manjinske i marginalizirane grupe

Piše: S. KARAICA

Cilj dvogodišnjeg projekta “Zagovaranje za ženska prava” koji su provodile Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, a finansirala Evropska unija, bio je osnaživanje nevladinih organizacija, njihovo umrežavanje, postizanje saradnje sa institucijama vlastima.

Jedna od aktivnosti bila je i kreiranje zagovaračkih planova za rješavanje nekih od problema žena u ovim lokalnim zajednicama.

Došli smo do jedinstvenog zaključka, a to je da u svim ovim sredinama žene imaju vrlo slične ili čak iste probleme. Oni se odnose na zdravstvo, ekonomsku sigurnost, rodno senzitivno budžetiranje, infrastrukturu, institucionalnu podršku i pomoć, doedukaciju, saradnju sa lokalnim institucijama i slično. Pojedine lokalne institucije su pokazale senzibilitet prema ženskim nevladinim organizacijama i volju za rješavanje njihovih problema – kazala je Medina Mujić iz Fondacije CURE.

Ginekološki stolovi

Jedan od pozitivnih primjera dolazi iz Tuzle. Predsjednica Udruženja žena “Ženska vizija” Amela Pozderović Hajvaz ispričala je njihova iskustva.

U tuzlanskom Domu zdravlja nije postojao ginekološki sto za pregled žena sa invaliditetom. Osim toga, odjel ginekologije nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta. Zahvaljujući mladoj vijećnici inicijativa je upućena Gradskom vijeću Tuzla i jednoglasno je podržana. Sto je nabavljen nakon osam mjeseci i sada je u funkciji, a na rješavanju arhitektonskih barijera se također radi pa će ordinacija početkom naredne godine biti premještena u prizemlje – rekla je Pozderović Hajvaz.

Slična inicijativa pokrenuta je u Konjicu. Tamo je zatražena nabavka specijalističkog ginekološkog stola za pretile žene. Vrlo brzo očekuje se pozitivan odgovor Gradskog vijeća.

U Lukavcu je na zahtjev nevladine organizacije nabavljen mamograf, a predstavnici medicinskog osoblja upućeni su na edukaciju u inozemstvo. Dio žena već je obavio preglede.

U Bijeljini je pokrenuta edukacija za Romkinje o važnosti redovnog odlaska na ginekološke I ostale specijalističke preglede.

Grantovi za budućnost

Predsjednica Fondacije za osnaživanje žena Dubravka Kovačević naglasila je da lokalne nevladine organizacije ni nakon okončanja projekta neće biti prepuštene same sebi.

Odlučili smo da podržimo napore ovih organizacija i da im dodijelimo dodatne grantove kako bi mogle nastaviti raditi na ovom projektu i na svojim zagovaračkim planovima. Ove organizacije su se već umrežile, dijele informacije, sarađuju. Postale su kao porodica. To nam je velika motivacija za dalju podršku koliko god budemo u prilici – kazala je Kovačević.

Predstavnik Delegacije EU u BiH Gianluca Vannini rekao je da Europska unija kontinuirano podržava projekte čiji je cilj eliminacija rodne diskriminacije.

Mnoge žene širom svijeta, a BiH nije izuzetak, i dalje se suočavaju sa izazovima, prijetnjama, nejednakostima. Posebno je zabrinjavajući trend zanemarivanja seksističkog govora mržnje, na internetu ali i u javnosti. Rodnu ravnopravnost je teško postići. Iako je BiH u velikoj mjeri usvojila i izmijenila zakonodavstvo u skladu sa standardima EU, ipak ostaju značajna ograničenja – rekao je Vannini.

Nasilje se ne prijavljuje

Nasilje i zlostavljanje pogađaju žene iz različitih sredina. Oko 50 pošto žena starijih od 15 godina nekada je doživjelo neki oblik nasilja. Međutim, nasilje se malo prijavljuje. Tek 5,5 posto tih žena je zatražilo pomoć i podršku.

U projektu “Zagovaranje za ženska prava” učestvovali su: “Psihološki centar SENSE iz Banjaluke, Udruženje žena Sara – Srebrenica, “Probudi se” Istočno Sarajevo, “Romkinje” Bijeljina, “Pašinke” i “Sigurno mjesto” iz Zavidovića, “Nera” Konjic, “Ženska vizija” Tuzla, “Donje moštre” Visoko, “Vrbe” Mostar i “Srce i duša”Lukavac.

 

Prethodna vijest

Odobren kandidatski status Bosne i Hercegovine za EU

Naredna vijest

PRIVATIZACIJSKA PLJAČKA U TK: Dok su radnici bili u rovovima, vlasti su se bogatile