parl2
parl2

Vrtoglave zastupničke plaće, bez obzira dolaze li na posao ili ne

23.08.2021.

Dok u Parlamentu BiH traje blokada, godišnji odmor ili period smanjenjih aktivnosti, kako za koga

Piše: Rubina Čengić

Kada prođe august/kolovoz i kolektivni godišnji odmor ili period smanjenih aktivnosti, kako u Parlamentarnoj skupštini BiH zovu taj mjesec, niko od zastupnika koji na sjednice nisu dolazili iz bunta ili s namjerom da blokiraju rad te institucije neće biti kažnjeni, potvrđeno je u Parlamentu BiH.

Ovo ste vjerovatno znali

Oni nisu izabrani da rade na radno vrijeme, mnogi do njih nemaju ni radni prostor u zgradi Skupštine, zastupnici iz udaljenijih baza poput Velike Kladuše ili Bihaća nemaju ni potrebe da redovno borave ovdje, a za period u kome ne dolaze zbog želje da blokiraju instituciju  neće biti sankcionisani, dobiće svoje pune plate –  pojašnjavaju u pres-službi Parlamenta BiH.

Dejan Ružić, tajnik Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, pojašnjava da „tehnički tajnici klubova stranaka i klubova naroda vode evidencije o nazočnosti zastupnika/izaslanika dok šiht liste potpisuju tajnici domova“.

Zastupnik odnosno izaslanik koji koristi bolovanje ili je opravdano odsutan obaviještava tehničkog sekretara na okolnosti svog izostanka uz dostavljanje dokumentacije, naprimjer otvaranje bolovanja i slično. Nakon pribavljene dokumentacije okvirno do 22-og u mjesecu, šiht lista se dostavlja Sektoru za financije s pratećom dokumentacijom vezano za odsustvo s posla ili po nekom drugom osnovu kao što je korištenje godišnjeg odmora, bolovanje, službeno putovanje i slično radi obačuna plaća i ostalih naknada – kaže Ružić.

Obračun ili ništa novo

Prema Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH i podzakonskim aktima Vijeda ministara BiH, zastupnici i delegati imaju pravo na topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremninu prilikom odlaska u penziju,  naknadu za bolovanje, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika, smještaja, naknada za odvojeni život i naknada za privremeno raspoređivanje, obavljanje poslova drugog radnog mjesta, rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima, službeno putovanje, prijevoz na posao i s posla, naknada za slučaj teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog,  naknada porodici u slučaju smrti zaposlenog, naknada za obrazovanje i stručno usavršavanje,  jubilarne nagrade, otpremninu za odlazak u penziju…

Plata se obračunava u skladu sa koeficijentom za određeno radno mjesto pri čemu je osnovica 460 KM. Na ovo se obračunava dodatak za minuli radni staž. Zastupnici koji ne žele biti stalno zaposleni u Parlamentu tokom mandata, ukoliko imaju platu manju od zastupničke, imaju pravo na razliku do iznosa koji bi imali kao zastupnici. Paušal se obračunava po formuli osnovica za platu puta 1,5 što je 690 KM.

Za rad u privremenim ili ad hoc komisijama, radnim grupama, ekspertnim timovima i slično pripada im naknada  u visini osnovice, dakle 460 KM, ali samo za period od osnivanja tijela do predaje izvještaja, nalaza, mišljenja iii drugog akta nadlednom organu i maksimalno do visine 12 mjesečnih naknada. Ako se komisija formira na osnovu zakona, a zakonom nije propisana naknada, utvrdiće je Zajednička komisija za administrativne poslove, stoji u Odluci o obračunu plata i drugih materijalnih prava (novembar 2018. godine).

Poslanici i delegati koji su članovi posebnih i nezavisnih tijela parlamenta osnovanih u skladu sa zakonima takođe imaju pravo na naknadu čiju visinu određuje Zajednička komisija za administrativne poslove.

Naknadu za prevoz za posjetu porodici mogu dobiti do četiri puta mjesečno, a naknade za odvojen život, za smještaj i za privremeno raspoređivanje na drugo radno može iznositi maksimalno do visine osnovice za obračun place, dakle do 460 KM.

Regres se izračunava u visini osnovice za obračun plaća, topli obrok je ne više od 10,80 KM dnevno, jubilarnu nagradu utvrđu Vijeće ministara BiH ali je vezana za prosječnu plaću u BiH i dužina efektivnog radnog staža u institucijama BiH, otpremnina prilikom odlaska u penziju je šest prethodnih ili šest plaća iz prethodne, šta je povoljnije…

Po 500 KM mjesečno za reprezentaciju imaju predsjedavajući oba doma i njihovi zamjenici, a po 200 KM  predsjedavajuići komisija, sekretari komisija oba Doma, sekretar Zajedničke službe i oba Doma kao i  vojni povjerenik BiH. Za reprezentacju za međunarodne aktivnosti imaju dodatni iznos.

Za korištenje mobilnih telefona članovi kolegija imaju do 1.000 KM mjesečno, predsjedavajući komisija oba Doma, predsjedavajudi klubova do 150 KM mjesečno, sekretari Zajedničke službe i oba Doma do 100 KM miesečno, a vozači u Parlamentarnoj skupštini do 50 KM mjesečno.

Stotine hiljada KM odlaze na nerad, blokade, manipulacije

Svake druge kalendarske godine šef Odjela za protokol i bilateralne odnose, viši stručni saradnik za protokol i bilateralne odnose i stručni saradnik za protokol i bilateralne odnose, kao i vozači imaju pravo na po 300 KM za odijelo ili haljinu.

Blokade naše svagdašnje

A sad da se vratimo na početaki priču o blokadi kojih je bilo i ranije, ali su ih visoki predstavnici ponekad uspješno uklanjali. Najpoznatije su u Brčko Distriktu 2007. i 2009. U prvom slučaju je supervisor Rafi Gregorian obustavio isplate plata i naknada poslanicima u Skupštini Brčko Distrikta BiH, predsjedniku Skupštine i zamjeniku predsjednika Skupštine i predsjednicima Komisija u Skupštini Brčko Distrikta BiH, te svim članovima Vlade Brčko Distrikta dok ne usvoje budžet za narednu godinu, a u februaru 2009. godine je takođe Gregorian izdao Nalog za privremenu obustavlja isplata plata i naknada zastupnicima u Skupštini Brčko Distrikta i gradonačelniku u tehničkom mandate “dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik sukladno Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta uz obrazloženje da Zastupnici Skupštine Brčko Distrikta izbjegavaju svoju odgovornost, krše osnovne propise iz Poslovnika o radu Skupštine te time podrivaju institucije Distrikta i dovode u opasnost ispunjenje Konačne odluke, što je jedan od ciljeva koje je prošle godine postavio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira”.

 Drugi slučaj je iz  oktobra 2007 godine kada je visoki predstavnik Miroslav Lajčak, reagujući na propast pregovora o reformi policije, nametnuo izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH kojima se omogućava da državna vlada djeluje kada je na sjednici (prosta) većina ministara i da odluke donosi prostom većinom glasova, bez insistiranja na entitetskoj ili nacionalnoj zastupljenosti. Nakon toga je Lajčak zatražio od Parlamenta BiH da na isti način izmjeni poslovnik o radu što se i desilo krajem novembra iste godine.

Treba li podsjećati – u posljednjem mandatu (od novembra 2018.) narodni zastupnici održali su 11 hitnih i 22 redovne sjednice Zastupničkog doma, te 18 redovnih i sedam hitnih sjednica Doma Naroda. Usvojeno je 13 zakona ili izmjena zakona, a godišnji budžet ove institucije je u prošloj godini bio16,28 miliona KM što bi u ovoj, ako budžet bude usvojen, trebalo biti 18,67 miliona KM.

Idi naVrh

Don't Miss