becarevic preuzeto sa raport tacka ba
becarevic preuzeto sa raport tacka ba

Almir Bečarević, savjetnik direktora BH Gasa: Gas je poskupio, razliku za sada plaća BH Gas

20.08.2021.

Šta znači nepostojanje nadzora nad gasovodom dugim 200 kilomatara, šta se desilo s cijenom gasa nakon prelaska na „turski tok“, čije inerese brane donosioci odluka u FBiH u razgovori za interview.ba  objašnjava Almir Bečarević, savjetnik direktora BH Gasa i bivši dugogodišnji direktor tog preduzeća.

Razgovarala: Rubina Čengić

INTERVIEW: Više puta ste upozorili da je vrlo opasno to što je BH gas izgubili mogućnost fizičkog i nadzora nad gasovodom – zašto, koji su to rizici? Šta se može desiti  na gasovodu koji je dug 200 kilometara?

Bečarević: Fizički nadzor je potreban nad svakim gasovodom, posebno nad starim i gasovodima koji su napadnuti divljom gradnjom. Ekipe BH-Gas su svakodnevno obilazile i vršile nadzor uz neophodne opravke nadzemnih objekata,  kada za to ima potrebe. Efektivan nadzor je potreban jer gradnje koje se dešavaju u blizini i mašine koje su prisutne u blizini gasovoda dovode do rizika nasilnog probijanja cijevi i bilo je prilika kada je, i pored nadzora, dolazilo do probijanja gasovodne cijevi. Pored toga, dolazilo je i do perforacija na cijevima na šta upozorava detektor za otkrivanje curenja gasa, a, imajući u vidu starost gasovoda, ta se mjesta moraju hitno sanirati. Nadzor je složen i kompleksan posao i prestanak ove aktivnosti povlači za sobom moguće događaje koji nose rizik za okolinu.

INTERVIEW: Kako ili zašto je došlo do toga da izgubite mogućnost nadzora, da morate skinuti tablice sa svojih automobila i praktično obustaviti rad? Jesu li vaši računi blokirani?

Bečarević: Naš Plan poslovanja, predložen još 07.01.2021. godine, iz neobjašnjivih razloga  nije usvojen. Ponovno je predložen u martu mjesecu, ali i tada nije razmatran. Nama su u međuvremenu istekle registracije i osiguranja vozila. Tablice su samo posljedica nerazmatranja Plana poslovanja i pošto je Zakon o javnim nabavkama precizan i kaže da je u javnom preduzeću nemoguće išta kupiti bez procedura – tablice su samo slijed dešavanja. Sada svi postavljaju pitanje što tablice, niko ne postavlja pitanje zašto ne Plan poslovanja, a to neusvajanje je pokazatelj maćehinskog odnosa prema BH Gasu.

INTERVIEW: Koliko ovakvo stanje u BH gasu može trajati?

Bečarević: Trajat će sve dok neko ili ne prekrši Zakon o javnim nabavkama ili dok se ne usvoji Plan poslovanja.

INTERVIEW: Kolika je razlika u cijeni gasa prije i nakon prelaska na takozvani turski trok, a kolika je razlika u fakturama koje dobijete od Energoinvesta prije i nakon prelaska na turski tok?

Bečarević: Cijena gasa u prvom  kvartalu ove godine iznosila je 145 USD (ruska faktura) da bi nakon prelaska na „turski tok„ Energoinvest fakturisao 284 USD. U ovaj iznos ne ulaze troškovi koji se plaćaju srbijanskom i mađarskom transporteru i koji će u 2021. godini iznositi 8,5 mil. KM.

INTERVIEW: Ako je cijena povećana – jeste li vi tu razliku naplatili od krajnjih korisnika i ako niste – zašto niste?

Bečarević: Cijena nije korigovana prema distributivnim kompanijama u većem iznosu, a BH-Gas je ostvarivao negativnu razliku u cijeni. Obećanje je bilo da će gas iz Turskog toka biti jeftiniji za 20%, ali se to nije desilo. Razlika u cijeni je bila negativna i na industrijskim potrošačima tako da je i to bilo predmet prijave nadležnim organima.

INTERVIEW: Kako je uopšte došlo do prelaska na turski tok, jeste li vi i Energoinvest za to dobili saglasnost od Vlade FBiH, resornog ministarstva, nadzornih odbora… da li se uopšte raspravljalo o argumentima za i protiv?

Bečarević: Na „turski tok“ se prešlo bez bilo kakvih analiza, naknadno ih je uradio  BH-Gas i dokazao da je „turski tok“ skuplja opcija. Saglasnost, usmena, je Energoinvestu data od ministra energetike u Vladi FBiH i zato BH-Gas nije htio da supotpiše Aneks na ugovor o snabdjevanju. Od tada, a i ranije, kreću napadi na direktora BH Gasa Jasmina Salkića i mene jer smo bili jasni u stavu da nećemo lagati građane, niti industriju, da će nešto biti povoljnije i jeftinije kada se to neće desiti. I nije se desilo povoljnije, već skuplje. Gas je za industriju već poskupio za preko 30% i dalje će cijena ići gore do porasta od cca 50%, gledajući  odnos prvi kvartal 2021 – drugi kvartal 2022. godine.

INTERVIEW: U kojoj fazi je rješavanje otvorenih pitanja sa mađarskom distributerskom kompanijom –  za dugoročni ugovor  s njima je i Vlada FBiH dala garanciju? Da li oni  Gazpromov zahtjev za prelazak na turski tok prihvataju kao „višu silu“?

Bečarević: Apsolutno ne prihvataju argument „više sile“, a već mjesecima sa mađarskim transporterom nije održan niti jedan sastanak. Fakture plaćamo jer raskidna kaluzula iznosi 23 miliona  USD, a druga mogućnost je arbitraža na arbitražnom sudu u Švajcarskoj.

INTERVIEW: Šta se desilo sa krivičnom prijavom koju ste podnijeli prije nekoliko mjeseci?

Bečarević: Nemamo informacije šta se dešava jer o tome nas niko ne obavještava. Valjda će neko reagovati. Ako ima obraza, poštenja i odgovornosti – neko će reagovati. Koliko vidim iz medija – vodi se istraga protiv resornog ministra i premijera FBiH

INTERVIEW: Postoje informacije da ste podnije još jednu prijavu – kome i protiv koga i za šta?

Bečarević: Zadnja je bila povodom fizičke nemogućnosti nadzora gasovoda.

INTERVIEW: Direktor Jasmin Salkić optužuje premijera FBiH i resornog ministra za šutnju ili nerad u ovom slučaju  što je u končanici, prema njegovim riječima, kriminal – kako vi to objašnjavate,  bili ste direktor BH Gasa, sada ste savjetnik…. 

Bečarević: Kada dobijete analizu koja pokazuje da će nešto biti skuplje i kada dobijete plan poslovanja i kada ukazujete na kriminal i kada vidite da odgovorne ljude baš briga za išta o čemu govorite – šta biste vi pomislili? Ništa, ali ništa nije prihvaćeno i samo je jedan cilj bio – nasilna smjena i tjeranje na ulicu onih koji samo  hoće da rade. Kada fakturama dokažete da je nešto skuplje i to kao da se odbije od zid – šta biste pomislili? Šta bi svako pomislio? Odbijanje provođenje odluka koje su od interesa samo za ministra je, izgleda,  smrtni grijeh i dešava se upravo scenario kakav je i predviđen. Federalnoj Upravi policije smo prijavili da će se ovo desiti i tačno ispričali scenario pokušaja nasilne smjene i onda otkaza svima onima koji nisu slijepi poslušnici.

INTERVIEW: Jesu li zastupnici u Parlamentu FBiH upoznati sa novonastalom situacijom – riječ je o dva javna preduzeća, BH Gasu i Energoinvestu?

Bečarević: BH-Gas je upoznao parlamentarku Sanelu Klarić na bazi njenog zastupničkog pitanja. Još je bilo parlamentaraca koji su upoznati sa ovom situacijom.

INTERVIEW:  BH gas i Energoinvest su, kao snabdjevači gasom, trebali s julom 2021. dobiti i sasvim nove odnose i odgovornosti u sektoru gasa, novu raspodjelu ingerencija i  obaveza – da li je to urađeno i ako nije zašto nije? Ko je trebao šta uraditi?

Bečarević: Dobili smo privremenu tarifu sa 11.08.2021. goodine 34.17 KM/1000 Sm3 i nije dovoljan iznos za funkcionisanje firme. Prijedlog BH-Gasa je bio na razini cca 60 KM i ovim iznosom bi se pokrile samo osnovne funkcije BH-Gasa bez razvojne komponente. Time je „ozakonjeno formiranje transportne kompanije koja niti jednim aktom nije predvidjena, odnosno ne postoji privremena tarifa, a ni tarifa za transport jer Uredbe o gasu to ne prepoznaje. Stvorila se fama da je BH-Gas bio protiv nove tarife što nije tačno, samo smo ukazivali  da tarifa ne postoji, a odobrena  ne pokriva ni osnovne funkcije kompanije. Odgovornost je ok, ali ako nije pokrivena adekvatnim sredstvima  – onda se vide druge namjere. Transporter kome odobre prihode od 2,39 mil. KM nije transporter za obavljanje funkcija već kompanija za ismijavanje jer za osnovne funkcija BH Gasu je potrebno minimalno 10 miliona  KM i to bez razvojne komponente.

INTERVIEW: Koje planirane aktivnosti su sada zaustavljene i zašto je to važno?

Bečarević: Zaustavlljena je Južna interkonekcija kojom bi BiH bila vezana na evropske gasovode što nas ne bi činilo ovisnim o ruskom gasu, ali, po mom mišljenju, od toga nema ništa. Cilj je potpuno drugi, ruski i srbijanski interesi koji se već ovdje provode. Sve će biti usmjereno da i dalje budemo ovisni o jednom pravcu snabdjevanj, a ruski gas jedini koji možemo koristiti.

 

Idi naVrh

Don't Miss